Communie:Laatste mededelingen

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Vóór de communie:

  • Op woensdag 13 mei houden wij de boeteviering als directe voorbereiding op de communie. U heeft hierover al kunnen lezen in de aanmeldingsbrief en het is verteld op de informatieavond in januari. Wij verwachten dan ook alle communicanten om 14:00 u bij het zaaltje. Het zal ongeveer 35 minuten duren.

Op de dag van de communie zondag 17 mei 2020:

  • Er is kinderopvang in de parochiezaal vanaf 10.15 uur. Dit geldt uiteraard voor alle kinderen, van zowel uzelf, familie, vrienden enz. Mocht een kind tijdens de viering onverwacht zo onrustig worden dat het storend is, dan willen wij u vragen om moed te verzamelen en het kind alsnog naar de zaal te brengen. De communicanten hebben immers heel hard voor deze, voor hun zo bijzondere dag, gewerkt.
  • De H. Mis is om 11.00 uur. Wij vertrekken om 10.30 uur bij Aelserhof. U zult er hoogstwaarschijnlijk belaagd worden door fotografen. Wij zullen in elk geval op tijd vertrekken. Bij de kerk wachten de kinderen, zodat de ouders enz. eerst hun plaatsen kunnen innemen.
  • Bij regenweer komen de kinderen rond 10.30 uur samen in de parochiezaal.
  • Actuele informatie over de juiste vertrekplaats bij onzeker weer vindt u op de Hoofdpagina van deze website.
  • U ontvangt een plattegrond (in tweevoud) met daarop uw gereserveerde plaatsen (2 volwassenen en broertjes/zusjes).
  • Op het einde van de Mis gaan de communicanten als eersten naar buiten, waar zij worden verwelkomd door onze Fanfare. Deze zal voor de kerk enkele stukken ten gehore brengen. Daarna nemen wij de kinderen mee naar het pleintje voor de zaal, waar u uw kind kunt afhalen.

Na de communie:

  • Op maandag 25 mei is de laatste communieles. U krijgt dan tevens de info over de video, foto’s, enz. De kinderen krijgen hun werkje dan ook mee naar huis.
  • Op zondag 7 juni mogen alle communicanten deelnemen aan de sacramentsprocessie. Deze vindt plaats onmiddellijk na de H. Mis van 10:00 (!!let op!!) uur in de Mariakerk. De kinderen mogen dan nog een keer hun communiekleding aantrekken. De kinderen nemen in de kerk plaats bij hun ouders. Tijdens de H. Mis en processie zingen zij ook enkele liederen van de Eerste H. Communie. Uiteraard kan iedereen deelnemen aan de processie.
Persoonlijke instellingen