Communie:Les 02: God is Onze Vader

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

God is onze Vader.

Jezus kwam de mensen over God vertellen.
De apostelen zagen dat Jezus vaak ging bidden.
Zij vroegen Hem: "Heer, leer ons bidden!"
Toen leerde Jezus hen het Onze Vader.

God die alles geschapen heeft is een goede God.
Wij mogen Hem Vader noemen.
Jezus bad heel veel.
Ook wij zouden elke dag moeten bidden 's morgens en 's avonds.
Jezus verwacht ook dat wij elke zondag
met alle Christenen samenkomen bidden in de kerk.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Bidden is spreken met God
Persoonlijke instellingen