Communie:Les 07: Het doopsel

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Johannes de Doper vertelt aan de mensen dat ze anders moeten gaan leven.

Hij vraagt aan de mensen om zich te bekeren.
Heel veel mensen willen dat. Zij laten zich door Johannes in de rivier of Jordaan.

Ook Jezus vraagt aan Johannes om gedoopt te worden. Maar Johannes zegt eerst neen.
Hij weet dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij nooit zonde heeft gedaan.

Als Johannes Jezus doopt dan daalt de H. Geest over Hem neer als een duif.

Op dat ogenblik klinkt er een stem uit de hemel die zegt:

Jij bent Mijn Zoon van wie Ik veel hou!


Weet je waarom Jezus zich laat dopen?
Niet om zich te bekeren. Want Hij heeft nooit zonde gedaan.
Wel om te laten zien hoe belangrijk het doopsel is.

"Jij bent Mijn Zoon van wie Ik veel hou!"
Persoonlijke instellingen