Communiecatechese

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Opent op 1 december 2018

De directe voorbereiding

De voorbereiding op de eerste H. Communie is buitenschools, van begin januari tot aan de H. Communie in mei. De lessen zijn iedere maandag (behalve in de schoolvakanties) van 16:00-16:35 uur in de parochiezaal (Voor kinderen in de leeftijd van groep 4).
Er is les iedere maandag (behalve in de schoolvakanties) van 16:00-16:35 uur in de Parochiezaal (Voor kinderen in de leeftijd van groep 4). Vóór elke les is er opvang aanwezig vanaf 15:30 uur en na de les is er opvang tot het laatste kind is opgehaald.
De lessen worden gegeven door pastoor Achten, geholpen door een groep vrijwilligers.
De kinderen krijgen een werkboek. Het invullen ervan is hun thuisopdracht.
Vlak voor de eerste communie is er een boeteviering op woensdag 15 mei 2019 om 14:00 uur..

Andere momenten in de voorbereiding

De kinderen worden een aantal keren uitgenodigd in de Mariakerk om op zondagochtend om 11.00 uur het communie- en slotlied te zingen (samen met ons Jeugdkoor). Dit zijn liedjes die zij dan al geleerd hebben.
De communicanten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Palmpasenprocessie op Palmzondag 14 april 2019.
Tevens nemen zij deel aan de kruisweg op Goede Vrijdag om 16:00 u. (Mariakerk). De communicanten maken dan met de misdienaars de rondgang door de kerk langs de kruiswegstaties.

Na de eerste H. Communie

Laatste les

Na de communieviering is er nog een laatste les op maandag 27 mei 2019.

Sacramentsprocessie

Na de eerste H. Communie nemen de communicanten deel aan de Sacramentsprocessie. In de H. Mis voorafgaande aan de processie zingen zij ook enkele liederen van de communie. Dit is op zondag 16 juni 2019, na de Mis van 10:00 (!!) uur in de Mariakerk.

Persoonlijke instellingen