Coronavirus-maatregelen

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Wij willen hier info verschaffen over de maatregelen tegen het coronavirus die wij in onze parochie (moeten) nemen.
Wij volgen hierbij de instructies van ons bisdom en de Nederlandse bisschoppen die in regelmatig overleg zijn met de overheid.

Huidige maatregelen

 • Het maximum aantal personen per kerk is: Mariakerk: 120, St. Jozefkerk: 80 en St. Augustinuskerk: 60.
 • De Eerste H. Communie is gepland op zondag 27 september 2020 om 11.00 uur in de Mariakerk. Verdere info over de Communie.
 • De koorrepetities blijven voorlopig opgeschort.
 • De 15+-bijeenkomsten zullen binnenkort met de nodige maatregelen herbeginnen.
 • Indien mogelijk zal in september de geloofscursus herbeginnen. Het lijkt erop dat deze kan doorgaan.
 • Het rondbrengen van de ziekencommunie is hernomen na 14 juni.
 • De geplande orgelconcerten zijn tot nader order afgelast.
 • Het parochiekantoor is gewoon open op maandag (10.00-12.00 u). U kunt ook missen bestellen bij Marij Rgab (046 4378491).
 • Misintenties van niet gelezen diensten blijven uiteraard open staan en zullen op een later tijdstip geregeld worden.
 • Gestichte jaardiensten die dit jaar niet gelezen konden worden, worden automatisch met een jaar verlengd.
 • De geplande Open Monumentendag op 13 september is afgelast. Wij sluiten ons aan bij de overgrote meerderheid van de andere monumenten uit onze gemeente die ook v.w. corona niet deelnemen dit jaar.
 • Wij bekijken of we het koffiedrinken op zondag na de Mis van 11.00 uur in afgeslankte vorm kunnen hernemen (ev. met reservatie).

Mistijden

Binnen het kader van de huidige regels en inachtneming van de 1,5 meter-regel kunnen wij:

 • alle missen hernemen op de normale tijden en plaatsen van voor de crisis. Er hoeft ook niet meer gereserveerd te worden. De capaciteit van onze kerken met iedereen ruim op 1,5 meter afstand wordt normaliter niet bereikt.
 • anders dan voorheen zijn er missen:
  • op donderdag om 8:30 u. in de Mariakerk (Na de coronatijd is deze hopelijk weer om 14:30 u. in Aelserhof.)
  • op vrijdagochtend om 8:30 u. in de Mariakerk.
 • de HH. Missen in de Syrisch-katholieke ritus zijn op zondagmiddag 13:00 uur in de Mariakerk (tweede zondag van de maand).

Uitvaarten

De grootte van de kerk bepaalt het max. aantal aanwezigen: (zie hierboven)

 • Uitvaarten tot 60 personen kunnen in de St. Augustinuskerk, tot 80 in de St. Jozefkerk en tot 120 in de Mariakerk.

Koffiedrinken na de H. Mis van 11.00 uur

 • voorlopig wordt deze activiteit geschrapt vanwege de onmogelijkheid om 1,5 m afstand te houden.
Persoonlijke instellingen