Coronavirus-maatregelen

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Wij willen hier info verschaffen over de maatregelen tegen het coronavirus die wij in onze parochie (moeten) nemen.
De situatie verandert heel snel en wij kunnen beslist nog niet alle noodzakelijke maatregelen overzien.
Hier zoveel mogelijk actuele info.

ALLE vieringen vervallen (minstens) tot 1 juni.
Ook de Goede Week- en Paasvieringen zullen niet publiek gevierd worden.
De eerste H. Communie gepland voor 17 mei 2020 zal zeker niet doorgaan.


Wij wensen u allen heel veel sterkte en wijsheid in deze periode en sluiten ons van harte aan bij het gebed van onze bisschoppen hieronder.

Vervallen

 • ALLE VIERINGEN MINSTENS TOT EN MET 31 MEI.
 • De Rozenkrans op dinsdagmiddag.
 • De palmpasenprocessie op palmzondag 5 april.
 • De inzegening van het nieuwe Mariabeeld in de St. Augustinuskerk op 5 april.
 • De Eerste H. Communie, gepland op 17 mei 2020. Hoe we het zullen oplossen moet nog blijken.
 • De ziekenzegen op donderdag 28 mei.
 • De geloofscursus, de 15+-bijeenkomsten en alle koorrepetities.
 • Het rondbrengen van de ziekencommunie.
 • De geplande orgelconcerten.
 • De Arabische Missen.

Verder

 • Het parochiekantoor op maandag is gesloten. U kunt telefonisch missen bestellen bij de pastoor (046 4280550) of bij Marij Rgab (046 4378491).
 • Voor doopsels, uitvaarten, ziekenzalving, biecht en huwelijken kunt u best direct contact opnemen met de pastoor. Dr. H.H.D. Achten, Bandkeramiek Straat 2, 6181 CL Elsloo, (046 4280550)
 • Misintenties van niet gelezen diensten blijven uiteraard open staan en zullen op een later tijdstip geregeld worden. De pastoor zal tijdens zijn dagelijkse privé-mis de geplande intenties in elk geval meenemen.
 • Gestichte jaardiensten (= Eucharistievieringen die voor een periode van een aantal jaren zijn afgesproken.) die dit jaar niet gelezen worden, worden automatisch met een jaar verlengd. Uiteraard kan een eventuele rechthebbende er ook voor kiezen om de stichting van dit jaar naar een latere datum dit jaar te verplaatsen.
 • U kunt altijd terecht voor een gebed of het aansteken van een kaarsje in de Mariakapel van de St. Augustinuskerk.
 • De St. Augustinuskerk is voorlopig niet beschikbaar, ook niet voor een hele kleine uitvaart, vanwege de werkzaamheden aan verwarming en gas- en waterleidingen. Omdat er geen diensten zijn is het werk zo ingedeeld dat er maar één persoon tegelijk werkt waardoor het werk waarschijnlijk tot rond 11 april zal duren. Het is onbegonnen werk om tussendoor iedere keer de onvermijdelijke stof te verwijderen en de kerk te poetsen.

De Goede Week en Pasen

 • Wij hebben nog geen goede en veilige manier kunnen bedenken om de palmtakjes op/na Palmzondag ter beschikking te stellen.
 • De vieringen van de Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag) en Pasen kunnen niet publiek gevierd worden.
 • Normaliter luiden op Witte Donderdag onder het gloria de klokken en die zwijgen dan tot het gloria in de paaswake op Paaszaterdag. Het symboliseert de stilte van het graf waarin de Heer verblijft. Wij zullen ook dit jaar deze cyclus volgen.

Geestelijke Communie

In deze periode waarin wij de Heer niet kunnen ontvangen in de H. Eucharistie kunnen wij dat wel doen door een zogenaamde Geestelijke Communie. Normaliter is dit iets wat men in oorlogstijd of andere omstandigheden doet waarin men verhinderd is de Heer zelf in de Eucharistie te ontvangen

Men neme hier de rust en de tijd voor. Men bidt bv. het kerkelijke ochtend- of avondgebed (link komt nog) en dan het volgende gebed:

Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.

Het is uiteraard een voor de handliggende intentie om te bidden voor allen die lijden onder het coronavirus en voor een spoedig einde aan deze beproeving.

Gebed van onze bisschoppen

De bisschoppen vragen de parochies en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Persoonlijke instellingen