Geloofscursus

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

De doelstelling

Van september tot april wordt ieder jaar een geloofs- of bijbelcursus gegeven door de pastoor Dr. H.H.D. Achten.
De cursus is bedoeld voor iedere geïnteresseerde volwassene of jongere.
Beide cursussen zijn gratis.

Hieronder de info voor seizoen 2018-2019:
DE CURSUSSEN VOOR DIT SEIZOEN ZIJN BEëINDIGD.

Elsloo

Themata uit en rond het N.T.

Dit jaar willen wij themata uit en rond het N.T. bespreken: de synoptische kwestie, synoptische vergelijking, de logia (eigen woorden) van Jezus, de ontstaanstijd van de boeken en brieven, de oud-testamentische achtergrond, het Rijk Gods, de eschatologie, de historische betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid van het getuigenis van de apostelen en evangelisten, enz. Daarnaast zullen wij ook een aantal teksten lezen.

Plaats: Parochiezaal, Bandkeramiekstraat 2, 6181 CL Elsloo.
De cursus is wekelijks op maandag van 19:45-21:15 uur en is begonnen op maandag 24 september 2018.


Kerkrade

Jezus, vervuller en voltooier van het O.T.

Deze cursus is geen systematische uiteenzetting van het geloof. Wij willen de Joodse achtergronden van het Christendom bestuderen. Het thema is: Jezus volheid en vervulling van de Openbaring. De Joodse achtergronden van het Christendom.
Jezus gebruikt woorden zoals Messias, Mensenzoon, het Lam Gods. Hij heeft het over het Rijk Gods, noemt God Abba. Hij spreekt over zichzelf als “hier is meer dan Jona, meer dan Salomo”, over voorspellingen van het O.T. Hij verwijst naar het O.T. . Wij willen deze themata bestuderen en zien hoe Jezus het O.T. gebruikt, interpreteert en de Openbaring tot zijn volheid brengt.

De praktische organisatie berust bij Fidelis, zie ook daar voor data en locatie. De cursus begint op dinsdag 25 september 2018 om 20.00 u.
De cursus is tweewekelijks op dinsdag van 20:00-22:00 uur en is begonnen op dinsdag 25 september 2018.


De meeste scripts van de (voorbije) lessen zijn toegankelijk voor (oud-)cursisten die over een toegangscode beschikken.

Geloofsverdediging

Wij willen hier verwijzen naar een subdomein van deze website, gewijd aan geloofsverdediging.

Persoonlijke instellingen