Inventaris Mariakerk

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

1 Beeldenreeksen

1.1 Beeldenreeks Frans Timmermans

Oorsprong
In 1993 zijn tien beelden, gemaakt door de Limburgse beeldhouwer Frans Timmermans (1921-2005), geplaatst tegen de pilaren van de Mariakerk. Zij waren ontworpen voor de kapel van het oude ziekenhuis Sint Annadal in Maastricht, waar zij stonden tot de sluiting van het ziekenhuis in 1991. De beelden zijn korte tijd in opslag geweest bij de ontmanteling van deze kapel. Dank zij de bemiddeling van Dré Franssen, toenmalige rector van het ziekenhuis, hebben wij deze beelden kunnen verwerven. De beelden zijn gemaakt in 1958, het bouwjaar van de Mariakerk.
Enkele jaren na de plaatsing is de toen hoogbejaarde Frans Timmermans zijn beelden komen bekijken. Hij was zeer ingenomen met de plaats die zij in Elsloo gekregen hadden. De plaats tegen de pilaren komt nl. overeen met de plaatsing tegen de pilasters in de kapel in Maastricht. De beelden zijn 120 cm hoog en gemaakt van chamotte-klei.

Waarom deze beelden?
Omdat de beelden oorspronkelijk gemaakt zijn in opdracht van de Zusters onder de bogen voor hun ziekenhuiskapel is het niet verwonderlijk dat de heiligenbeelden gekozen zijn vanwege hun band met het ziekenhuis en de congregatie van deze zusters.
Uiteraard is er de H. Anna, afgebeeld als St. Anna-ten-Drieën (samen met haar dochter Maria en kleinzoon Jezus) de patrones van Sint Annadal. 's Werelds beroemdste Anna-ten-Drieën-beeld staat overigens in onze St. Augustinuskerk. Naast deze kan St. Jozef niet ontbreken.
Uiteraard zijn er de twee broers, de HH. Cosmas en Damianus, de patronen van artsen en apothekers en de H. Elisabeth van Thüringen, de patrones van de verpleegsters. De H. Rochus wordt aangeroepen tegen besmettelijke ziekten. St. Franciscus van Assisië is de patroonheilige van de maker (Frans) en de H. Catharina van Siëna was kennelijk die van de vrouw van de toenmalige ziekenhuisdirecteur, als wij ons het gesprek met Frans Timmermans goed herinneren. De H. Carolus Borromeüs is de patroonheilige van de Zusters onder de bogen die het ziekenhuis met kapel lieten bouwen in 1950 en die het jarenlang geleid hebben. De Heer zelf wordt vertegenwoordigd in het beeld van Hem als Goede Herder.

Jezus als Goede Herder

1.2 Beeldenreeks Wim van Hoorn

In maart 2005 hebben wij twee grote beelden 2,5 m op de kop weten te tikken. Het zijn zandstenen beelden van Jozef en Maria die de Drievuldigheidskerk te Schaesbergerveld (Heerlen) sierden. De twee beelden van rond 1958 (volgens onze informatie) van de hand van de Amsterdamse kunstenaar Wim van Hoorn zijn even oud als de Mariakerk en stonden in de eerder genoemde kerk, op een gelijkaardige plaats naast de abscis.

De afbeelding in reliëf op de mantel van het Mariabeeld stelt de boodschap van de engel aan Maria voor.

Maria (1958?)

2 Losse beelden

2.1 Beeld in de Mariakapel

Maria van Altijddurende Bijstand
Eind mei 1996 hebben wij van de katholiek-Oekraïense kerk uit Genk (B) het beeld van Maria-altijddurende-bijstand gekregen. De katholiek-Oekraïense kerk behoort tot dezelfde Kerk als wij, alleen vieren zij de liturgie in het Oekraïens (lijkt veel op Russisch-orthodox). Omdat er in hun kerken enkel iconen hangen, hebben ze ons dit beeld geschonken. Het is een driedimensioneel beeld van de alombekende icoon van Maria-altijddurende-bijstand. De herkomst van dit beeld hebben wij niet kunnen achterhalen. (160 cm)

2.2 Beelden in hall

Maria van Altijddurende Bijstand
Maria van Altijddurende Bijstand, op draagbaar, klaar voor processie (juni 2012)
Maria van de Wonderdadige Medaille
Icoon van Maria van Altijddurende Bijstand. Op de achterkant zitten nog de zegels van het echtheidscertificaat, dat zelf verdwenen is. (icoon zelf 40,5x52,5 cm) Deze icoon wordt bij de jaarlijkse sacramentsprocessie meegedragen. Houten beeld van Maria van de Wonderdadige Medaille. Geschenk van fam. Spronken-Wanten. (120 cm)

2.3 Beelden onder het oksaal

Gipsen beeld 120 cm Gipsen beeld 120 cm

2.4 Beelden in de dagkapel

Maria met kind (120 cm)
H. Jozef met kind (120 cm)
Kruisbeeld (106 cm)

3 Sacristie

Sacristiekruis
Sacristie
Dit kruis (133x98cm) is een copie van het kruis van Bemelen. Het was eigendom van pastoor Bertin (pastoor van 1949-1966), de bouwpastoor van de Mariakerk. Hij heeft het kruisbeeld geschonken aan Lei en Nellie Spronken-Wanten. Deze hebben het op hun beurt in 1993 aan de parochie geschonken. Het hangt in de sacristie van de Mariakerk. Zicht in sacristie, credenstafel en kazuifelkast gekregen van de Zusters van de Stenen Trappen in Roermond in 1993.

4 Glas-in-lood ramen

Glas-in-lood Mariakerk

5 Kruisweg

Eerste statie (met kruisje erboven)

Eerste statie
Tweede statie
Derde statie
Vierde statie
Vijfde statie
Zesdee statie
Zevende statie
Achtste statie
Negende statie
Tiende statie
Elfde statie
Twaalfde statie
Dertiende statie
Veertiende statie

Deze kruisweg is in ons bezit vanaf 1993 en komt uit franstalig België. Hier afgebeeld zonder kruisje. (99x69 cm)
Uitleg van de kruisweg

6 Biechtstoelen

Biechtstoel, oost. In medaillon: wenende Petrus
Biechtstoel, west. In medaillon: H. Johannes, Nepomuk
alt text
Biechtstoel, 1958 2x
Medaillon: wenende apostel Petrus
In september 1998 hebben we deze twee mooie biechtstoelen gekregen (gratis). Zij stonden voorheen in de Awwe Stiene Kerk (St. Jozefkerk) aan de Kesselkade in Maastricht. Het hoofdaltaar van deze kerk staat sedert de zomer van 1998 in de St. Augustinuskerk.

Het medaillon op de linker biechtstoel stelt een wenende Petrus voor (hij heeft spijt omdat hij de Heer verloochend heeft) en het medaillon op de rechter biechtstoel de H. Johannes Nepomuk (1350-1393), patroon van de biechtvaders. Hij stierf als martelaar in Praag, omdat hij zijn biechtgeheim niet wilde schenden.
Achter in de kerk staan twee biechtstoelen uit 1958.

7 Iconen

Onze parochie bezit sinds begin 1995 een collectie originele iconen, gekregen van de katholiek Oekraiense kerk uit Genk (B).
Enkele daarvan plaatsen wij bij het overeenkomstige feest op een speciale voet voor de altaartafel in de Mariakerk.
De afmetingen zijn 86x66cm.

Geboorte van de Heer
Opdracht in de tempel (v.1)
Opdracht in de tempel (v.2)
Doop van de Heer
Opwekking van Lazarus
Intocht in Jeruzalem
Koningen David en Salomo
Adam en Abraham
Mozes en Aaron
David?
De profeet Elia
Jeremia en Jesaja


8 Priesterkoor

Tabernakel (55 x 63 cm)
Godslamp (Hout: 40cm)
Tabernakel Godslamp
Ambo (beuk 129 cm)
Ambo met uitgeklapt (kinder)trapje
Altaar
Pupiter met evangeliarium (iroko 149 cm)
Kruis in abscis
Credens (L. Jennissen, 1995), eik (100cm), klaar voor de Eucharistie
Sedilia
Sedilia bij zijaltaar, gekregen van Zrs. Franciscanessen uit Valkenburg, februari 2016 h. 83,5 cm. kleine (4x), 53 cm

9 Kleine inventaris

De kleine gebruiksvoorwerpen, zeker deze die niet meer in actief gebruik zijn, zijn veilig ondergebracht.
Wij vermelden ze hier bij de Mariakerk.

9.1 Altaarkruis, kandelaars en tabernakel

Koperen tabernakel
Koperen altaarkruis
Koperen kandelaar
Tabernakel. Maria koningin in de hemel, met drie engelen. (55 x 63 cm) Origineel altaarkruis van de Mariakerk. Nu in de dagkapel. (50 cm) Een van de twee originele altaarkandelaars. Nu in dagkapel. (29 cm)

9.2 Ampullen met schaal

Zilveren ampullen
Zilveren ampullen
Glazen ampullen
Twee ampullen met schaal. Zilver; merken: V, AL in ruit (=Leurs, Sittard); tweede kwart 19de eeuw. Ampullen: ronde voet; om de korte, ronde stam een ribbelrand; peervormig lichaam, waarop drie gedreven, ovale medaillons, waarin de buste van een heilige; op de wijnampul gedreven druiventrossen en wingerdbladeren; op de waterampul, gedreven waterplanten; na een sterke insnoering de gewelfde tuit, die om de hald een bandje heef tmet twee parelranden; op het gewelfde deksel resp. een druiventros en waterplnt; geornamenteerd, voluutvormig oor. (h. 14,7 cm) Schaal: ovaal, met diep spiegel; brede, gedreven rand waarin vier ronde medaillons met voorstellingen; tussen de medaillons druiventrossen, wingerdbladeren en waterplanten. (l. 30 cm) Twee ampullen met schaal. Zilver; merken Z, JS (=Sax, Roermond), bandje en lauwerkrans met wapen, tweede kwart 19de eeuw. Ampullen: ronde, geprofileerde voet met smal sierrandje; korte, ronde stam; eivormig lichaam waarop gegraveerd het wapen van de fam. de Geloes, de schenker, met daaronder "Hoc signo vincis" (= In dit teken zal je overwinnen); aan de bovenzijde een sierrandje, waarna een sterke insoering; gebogen tuit met ribbelrandje; gewelfd deksel; geornamenteerd, voluutvormig oor. (h. 17 cm) Schaal, ovaal, met brede rand, waarlangs een klein sierrandje,; ondiepe spiegel, waarin hetzelfde wapen gegraveerd staat. (l. 28 cm) De gewone glazen ampullen met wijn en water, klaar voor gebruik.

9.3 Cibories

Een ciborie is eigenlijk een kelk met een deksel erop waarin de H. Hosties (ook wel Heilige Reserve genoemd) na de Eucharistieviering bewaard worden.

Ciborie
Ciborie
Ciborie
Ciborie
Ciborie, verguld koper, laatste kwart van de 19de eeuw. Ronde, geprofileerde voet, op de welving een gegraveerde rand van druiventrossen en wingerdbladeren, onderbroken door een rond medaillon, met daarin het Lam Gods; ronde stam met gegraveerde sierandjes; afgeplatte, bolvormige nodig; opengewerkte tegencuppa van druiventrossen en wingerdbladeren, met daaroven het opschrift: ECCE PANIS ANGELORUM FACTUS CIBUS VIATORUM; onderbroken door een rond medaillon met pelicaan; licht gewelfd deksel met gegraveerde rand van druiventrossen en wingerdbladeren; op de top een gelijkarmig kruisje.

De tekst op de cuppa komt uit de sequentia (lied) Lauda Sion, geschreven door St. Thomas van Aquino. De tekst betekent "Kijk het brood van de engelen is het voedsel geworden van hen die onderweg zijn (=de mensen)". De pelicaan, waarvan men in de oudheid dacht dat hij in geval van nood, zijn eigen borst openkrabte om zijn jongeren met zijn eigen bloed te voeden, was een symbool van Christus die zijn Bloed voor ons gaf. (h. 37 ø 15,3 cm)

Ciborie, verzilverd koper, vergulde zilveren cuppa. Zilvermerk M G; jar. K (=1869?), leeuwtje, minervakopje. Ronde, geprofileerde voet met twee parelranden; ronde stam met cylindervormige nodus met opengewerkt randje van vierpassen; cuppa met twee banden; geprofileerd deksel met parelranden; op de top een gelijkarmig kruisje met fleurons op het einde van de balken. (h. 36 ø 10 cm) Ciborie, vergulde metalen voet, vergulde zilveren cuppa (begin 19de eeuw). Ronde gladde voet met geprofileerde rand, ronde stam, die zich in het midden iets verbreedt en daarna weer verjongt; gladde cuppa; gewelfd deksel met op de top een kruisje. (32 ø 10 cm) Fragiele Luiks zilveren ciborie met deksel met corpus. Ronde geprofileerde voet; opde welving een rand van gedreven bladmotieven; peervormige nodus met bladmotieven; tegencuppa met gedreven bladmotieven; cuppa verguld; vrij plat deksel met dezelfde sierrand als op de voet; als bekroning op verhoging een kruisje met corpus; onder de voet de inscriptie: S. Catarinen: Dael: F:S: anno 1713.(h. 32,6 ø 11,2 cm)
Ciborie
Ciborie
Ciborie met velum
Ciborie. (h. 32 ø 17,6 cm) Ciborie. (h. 36 ø 19,5 cm) Dezelfde ciborie als hiernaast, met het velum zoals zij in het tabernakel staat. Deze twee cibories hiernaast zijn aangekocht bij de bouw van de kerk in 1958.

9.4 Custodia's

Neo-gotieke custodia
Neo-gotieke custodia. Geopend
Zilveren custodia
In een custodia (letterlijk: wachthuis of het huis van de (schild)wacht) wordt de geconsacreerde H. Hostie bewaard die bij een uitstelling in de monstrans geplaatst wordt. De voor- en achterkant hebben graveringen: Voorkant: JHS en aan de achterkant het Lam Gods. JHS is de afkorting van "In hoc signo vincis", en als Griekse letters gelezen zijn het de eerste drie letters van Jezus IHSOUS. Hier worden in het Latijn de J en I door elkaar gebruikt. (h. 21,5 ø 9,8 cm) Zelfde custodia in geopende vorm. De custodia hoort bij de neo-gotieke monstrans hieronder. Dat wil zeggen dat de lunula met hostie past in die monstrans. Zilveren custodia. De gouden ring waarin de grote hostie bewaard wordt en die bij een uitstelling in een monstrans wordt geplaatst heet: lunula (= maantje). De custodia hoort bij de zonnemonstrans hieronder. (h. 4,5 ø 9 cm)

9.5 Kelken en hostieschaal

Kelk
Kelk
Kelk
Hostieschaal
Kelk. Onder de voet: 1711. Deze zilveren kelk werd geschonken door Mgr. d'Arberg, bisschop van Ieper. Hij moest vluchten in de Franse tijd en verbleef bij zijn broer in Elsloo op het kasteel. Hij ligt begraven in de grafkapel op het kerkhof op de Berg. Luikse keuren, D (=1714), NM (=Nicolas Mulkay 1675-1721), Beiers wapen, dubbele adelaar. Zeszijdig, geprofileerd voetstuk, met daarop een tweede ronde voet, waarop het opschrift: Arberg-Vallangin met wapenschild, platte nodus, waaronder en waarboven een platte ring, onversierde cuppa.(h. 23,5 ø 10 cm) Kelk met twee drinkende herten. Afbeelding naar de psalmtekst: "Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U, o God." (Ps. 42,2) Vrij zeker is dit de kelk van bouwpastoor Bertin. (h. 17,4 ø 11,5 cm) Kelk met Maria van de wonderdadige medaille. De nodus is van ivoor.
Onder de voet FEC. E. KERSTEN-LEROY MAASTRICHT 1958

Deze kelk is samen met de hostieschaal, twee cibories, zonnemonstrans, pyxis, altaarkandelaars, altaarkruis, processiekruis aangekocht voor de Mariakerk bij de bouw. (h. 17,6 ø 13,8 cm)

Hostieschaal met hosties, klaar voor gebruik. (h. 5,7 ø 27,3 cm)

9.6 Kerstgroep

Kerstgroep (beton)
Kerstgroep (1958?) uit de Drievuldigheidskerk van Heerlen (Verworven in 2005). Vijf delen. (79 cm)

9.7 Monstransen

Monstrans
Monstrans
Stralenmonstrans
Blikken monstrans met glazen "edelstenen". Deze monstrans werd door wijlen onze koster Paul Daemen Sr. in december 1992 bij het grof vuil in de Dorpsstraat aangetroffen. De oorsprong is onbekend. Paul heeft ze toen aan de parochie geschonken. De kapotte voetjes zijn verwijderd. De lunula ontbreekt. (66 cm) Neo-gotieke monstrans. Op een medaillon op de achterkant van de voet staat een afbeelding van St. Antonius, duidelijk de patroonheilige van de schenk(st)er. Onder de voet staat: Jos. Loven, Frt Roermond - D.D. Ant. Jurgens-Verbruggen, 1915. (66 cm) Stralen of zonnemonstrans. Verguld zilver; merken J, 1.E, leeuwtje en I? januskop; jrl. Z (=1959). Ronde, konische voet; na een insnoering van de stam, die naar boven verjongt; rond de lunula stralen, waarin vier bundels van lange stralen een kruis vormen. (49 cm)

9.8 Olievaatjes en pyxis

Olievaatjes Mariakerk
Oude olievaatjes Mariakerk
Pyxis
Zelfde pyxis in het zakje waarin zij gedragen wordt
Moderne olievaatjes met daarin de olie van de doopleerlingen (O.C. = Oleum Catechume- norum. Deze wordt gebruikt voor het facultatieve zalven van de doopleerlignen vóór het doopsel.), Chrisma (S.C. Sacrum Chrisma. Dit wordt o.a. gebruikt bij doopsel, H. Vormsel en priesterwijding) en olie voor de ziekenzalving (O.I. = Oleum Infirmorum). Set oude, beschadigde olievaatjes. (h. 5,8 ø 2 x 3 cm) Pyxis. Deze wordt gebruikt om ziekencommunie rond te brengen. (h. 4 ø 5,5 cm)

9.9 Kruis en flambouwen

Koperen processiekruis
Koperen flambouw (x2)
Flambouwen (6x)
Processiekruis. (50 cm) Flambouwen, behorende bij het processiekruis. (50 cm) Processieflambouw. (43 cm)

9.10 Relikwiehouders

Reliekhouders permanente berging

Uiterst links de St. Hubertussleutel (24,5 cm).
Wij hebben een hele reeks relikwieën in plaat- en hartvorm.
Daarnaast ook andere enkelvoudige en samengestelde relikwieën.

 1. H. Maria Goretti
 2. S. Marcus Ev. (H. Marcus, de evangelist)
 3. Ex velo B.M.V. + S. Bernardi Abb. (Uit de sluier van Maria + H. Bernardus van Clairvaux, abt)
 4. St. Cath. Labouré (H. Catharina Labouré)
 5. S. Leonis (H. Leo, paus)
 6. Ex crucib. S. Pet. et And. (Uit de kruisen van St. Petrus en Andreas)
 7. ex oss. J. Bosco (Uit het gebeente van H. Don Bosco)
 8. ex oss. S. Clementis Hofb. conf + ex oss. S. Gerardi Majel. conf + ex oss. S. Alphonsis di Lig. E.C.D. (uit de gebeentes van de H. Clemens Maria Hofbauer, belijder, id. van St. Gerardus Majella, belijder, id. van St. Alfonsus Maria di Liguori, kerkleraar). Dit zijn heilige redemptoristen.
 9. verzamelreliekhouder (rechts): martelaren: S. Petronella, Lucia, Sebastianus, Fabianus, Cornelius, Decorofa, Barbara, Pollonia, Agnes, Dionysius, Dymphna, Donatus en uit het kruis van St. Andreas
 10. verzamel-reliekhouder (links): Eligius, Anastasia, Hillarianus, Victor, Policarpus, Illuminatus, Fortunatus, Paulus, Laurentius, Petrus, Apolonia, Barbara, Margarita, Ianuarius, Catharina, Agnes, Constantius en enkele onleesbare namen.
 11. zwarte verzamelreliekhouden (niet op foto): M. M. Alacoque, Fr. van Sales, J. de Chantal en Agnus Dei (laatste is een raadsel)
Reliekhouder St. Augustinus
Reliekhouder H. Hubertus
Lege relikwiehouder
Hartvormige reliekhouder van St. Augustinus

opschrift: Sero te Amavi Domine sero te amavi - S. Aug. Eccl. Doctor - 1813
Vertaling: Te laat heb ik u bemind, Heer, te laat heb ik u bemind.
Sint Augustinus, kerkleraar (16,7 cm)

Hartvormige reliekhouder van St. Hubertus

opschrift: St. Hubertus, 1817.
Deze en vorige reliekhouder dragen het Maastrichtse meesterteken G.L. (16,6 cm)

Lege relikwiehouder voor gebruik tijdens relikwieverering. Koper. (28,2 cm)
Reliekhouders
Reliekhouders H. Aegidius en H. Rochus
Deze drie reliekhouders in cartouchevorm met rocaille-ornament, met een Maastrichts keurmerk dragen de volgende opschriften:

Ionge Dogters - 1782 - S. Luciae (= Jonge = ongehuwde vrouwen)
Iongmans - 1782 - S. Barbarae (= Jonge = ongehuwde mannen)
Getrouwden - 1783 - Francisci Xaverii
Het zijn relikwiehouders van heiligen waarvan de St. Augustinuskerk ook beelden heeft. (12 cm)

Reliekhouder van St. Aegidius (=St. Gillis). Tekst op relikwie zelf S. Aegidii Ab. (=H. Aegidius, Abt) (11 cm) en

Reliekhouder van St. Rochus in cartouchevorm met festoen en strik. Tekst op relikwie zelf: Ex oss. Sancti Rochi (=Uit het gebeente van St. Rochus) (12 cm). De reliekhouder is duidelijk een oudere die aangepast is. De tekst erop is CEX S...S 1814.

Reliekhouders van een hele reeks martelaren
Reliekhouder achterkant
Loden reliekbussen
Reliekhouders met een heleboel kleine relikwieën. Enige reliekhouder met afbeelding op de achterkant. Het is een martelares. Het is de achterkant van de relikwiehouder links van deze afbeelding Deze loden reliekhouders (1779) komen uit het oude St. Augustinusaltaar uit de vorige St. Augustinuskerk. Volgens de inventarislijst van 1989 hoort er een oorkonde bij. Deze oorkonde achter glas op perkament getuigt van de wijding van het altaar van de H. Augustinus en het verlenen van een aflaat door de eerder vermelde Mgr. d'Arberg. (h. 6,3 en 6 ø 5,5 en 5,9) Wij zijn op zoek naar deze oorkonde. Zij is naar alle waarschijnlijkheid verkeerd gearchiveerd.

9.11 Wijwater-attributen

Wijwatervat
Wijwaterbak
Wijwaterbak
Wijwateremmer
Wijwatervat achter in de kerk, waar men vrij wijwater kan tappen. (93 cm) Originele wijwaterbak (2x) bij de hoofdingang. (34x40 cm) Wijwaterbak (2x) bij hoofdingang, afkomstig (zoals 2 biechtstoelen) uit de St. Jozefkerk (Awwe Stiene) aan de Kesselkade, Maastricht (1998). (32x23,5 cm) Wijwateremmer (22 ø 23 cm)

9.12 Wierooksvat

Wierookstaander, iroko (131cm)
Wierookstaander, messing (134 cm)
Wierooksvat (2x), koper (19 cm)
Koperen scheepje Mariakerk (6,8 cm)
Oude koperen scheepjes (6,8 en 8,3 cm)

9.13 Overige

Kan en schaal voor de handenwassing
Altaarbel
Bidstoel
Elevatiebel
Ziekenlantaarn
Messing kan (21 cm) en ovale schaal voor handenwassing. (36,7 cm) Een van de twee altaarbellen. (h. 12 ø 16 cm) Bidstoel. (96 cm) Elevatiebel. Hing in het Franciscanessenklooster van Meers (op deze plaats is nu Franciscushof) tot de opheffing in 1997. (21 ø 19 cm) Messing lantaarn met bel om de ziekencommunie te brengen. (Niet meer in gebruik) (54 cm)

10 Kunst in opslag

Engel (gips)
Icoon Altijddurende Bijstand
Verzegeld document op de achterkant
Doopvont
Een van vier vrijwel gelijke gipsen engelen met houten vleugels van het oude altaar van de St. Augustinuskerk. Dit altaar is in 1964 afgebroken. De engelen bevinden zich in opslag. Leenaerts 1918. (h. 103 cm, met vleugels 143 cm) Icoon van Altijddurende Bijstand. Deze hing vroeger in de binnenkapel van de St. Augustinuskerk. Certificaat van echtheid op de achterkant gedateerd: Rome, 21 maart 1913. (totaal: 68x78 cm) Doopvontbekken, in opslag omdat alle dopen plaatsvinden in de St. Augustinuskerk. Op de plaats van het doopvont staat het beeld van Maria-Altijddurende-Bijstand. (h. 33, met deksel 77 cm, ø 58 cm).
Oude altaarkruisen
Kandelaar
Roodkoperen kandelaars, vierkante voet
Roodkoperen kandelaars, ronde voet
Kruisen van de oude zij-altaren in de St. Augustinuskerk. Het grootste kruis (30cm) draagt op de rug de inscriptie Stae AGATAE 1726. Het is het kruis van het altaar van de H. Agatha. Het kleinste is 25 cm. en zou dan het altaarkruis van een van de vier andere altaren kunnen zijn (ca 1800). Zilveren kandelaar (2x) uit de St. Augustinuskerk (54 cm), geschonken door Wed. Nic Lenssen-Boven, 20 okt. 1880. Beschadigde kandelaars stammend van de oude zij-altaren in de St. Augustinuskerk. Grootste twee: 25,6 cm, kleinste (vooraan): 21,5 cm. Idem. (24 cm)

10.1 Vaandels

Enkele oude (processie)vaandels bevinden zich in opslag.
De stof van deze vaandels is heel fragiel.

Vaandel
Vaandel
Achterkant Mannenverg. Esloo 1916
(97 x 157 cm)
Vaandel van de Bond van het H. Hart. (90x138 cm)
Vaandel
Vaandel
R.K. Mijnwerkersbond, St. Barbara, Elsloo.
Opgericht 21 april 1918. (131 x 82 cm)
R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph Elsloo. (97x147 cm)

11 Overig houten meubilair

Paaskandelaar
Altaarkandelaars
Uitvaartkandelaar en staander
Pupiters
Paaskandelaar (165 cm) Altaarkandelaars (2x 130 cm; 2x 110 cm 2x 90 cm) Uitvaartstandaard (2x 93 cm) en -kandelaar (4x 104 cm) Pupiters (90 en 130 cm) In totaal zijn er 9 grote pupiters gemaakt voor onze kerken en de parochiezaal, er 2 kleine voor kinderen.
Bloemstaander
Bloemstaander
Iroco vaas
Houten kandelaar
Bloemstandaard of piedestal (104 cm) Bloemstandaard of piedestal (77 cm) Iroco vaas (13,5 ø 14,5 cm) Iroco altaarkandelaar (4x) (12 cm)
Al deze voorwerpen in iricohout, samen met godslamp, wierookstaander, evangelieboekhouder zijn van eigen ontwerp en eigen productie (2006-2009).
Het hout is overschot van de nieuwe kerkbanken uit de St. Jozefkerk. Deze banken komen uit de Drievuldigheidskerk in Heerlen en moesten ingekort worden om ze passend te maken.
Ook de beukenhouten ambo is een eigen ontwerp en productie
Persoonlijke instellingen