Meers, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2016 en 2017 (in euro's)

BATEN 2016 2017 LASTEN 2016 2017
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 6.464,00 7.609,00 salarissen, sociale lasten, vergoedingen,

verzekeringen van geestelijke, enz.

15.259,00 15.227,00
collectes voor eigen kerk 4.586,00 3.980,00 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

14.549,00 15.856,00
stipendia voor H.H. Missen 2.840,00 3.637,00 altaarbenodigdheden 607,00 287,00
huwelijken 0,00 0,00 KOSTEN EREDIENST
uitvaartdiensten 0,00 875,00 offerkaarsen 1.500,00 1.267,00
offerblokken, kaarsen etc 1.735,00 1.524,00 overige kosten eredienst 607,00 287,00
giften 725,00 440,00 koren, misdienaars 148,00 0,00
overige kerkelijke diensten 0,00 0,00 diversen 0,00 0,00
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 8.424,00 8.424,00 parochieblad, enz. 0,00 0,00
Gods Akker, kerkhof 4.870,00 3.213,00 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (opbr. uit bezittingen, spaarrek.) 178,00 -133,00 bisdom, dekenaat 4.096,00 4.925,00
FUNCTIONELE INKOMSTEN BEHEERSKOSTEN
subsidies 0,00 0,00 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 147,00 336,00
TEKORT 6.484,00 8.329,00
TOTAAL 36.306,00 37.898,00 TOTAAL 36.306,00 37.898,00
Persoonlijke instellingen