Meers, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2015 en 2016 (in euro's)

BATEN 2015 2016 LASTEN 2015 2016
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 5.623,48 6.464,00 salarissen, sociale lasten, vergoedingen,

verzekeringen van geestelijke, enz.

15.170,78 15.259,00
collectes voor eigen kerk 4.608,95 4.586,00 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

17.629,27 14.549,00
stipendia voor H.H. Missen 4.189,68 2.840,00 altaarbenodigdheden 192,51 607,00
huwelijken 0,00 0,00 KOSTEN EREDIENST
uitvaartdiensten 0,00 0,00 offerkaarsen 709,88 1.500,00
offerblokken, kaarsen etc 1.381,97 1.735,00 overige kosten eredienst 192,51 607,00
giften 537,92 725,00 koren, misdienaars 190,15 148,00
overige kerkelijke diensten 0,00 0,00 diversen 17,67 0,00
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 8.339,00 8.424,00 parochieblad, enz. 0,00 0,00
Gods Akker, kerkhof 7.567,50 4.870,00 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (opbr. uit bezittingen, spaarrek.) 312,03 178,00 bisdom, dekenaat 5.180,36 4.096,00
FUNCTIONELE INKOMSTEN BEHEERSKOSTEN
subsidies 0,00 0,00 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 433,76 147,00
TEKORT 6.963,85 6.484,00
TOTAAL 39.524,38 36.306,00 TOTAAL 39.524,38 36.306,00
Persoonlijke instellingen