Meers, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2017 en 2018 (in euro's)

BATEN 2017 2018 LASTEN 2017 2018
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 7.609,00 6.481,78 salarissen, sociale lasten, vergoedingen,

verzekeringen van geestelijke, enz.

15.227,00 15.443,99
collectes voor eigen kerk 3.980,00 4.086,28 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

15.856,00 13.077,02
stipendia voor H.H. Missen 3.637,00 2.268,53 altaarbenodigdheden 287,00 301,19
huwelijken 0,00 0,00 KOSTEN EREDIENST
uitvaartdiensten 875,00 1.675,00 offerkaarsen 1.267,00 0,00
offerblokken, kaarsen etc 1.524,00 1.574,57 overige kosten eredienst 287,00 301,19
giften 440,00 125,00 koren, misdienaars 0,00 0,00
overige kerkelijke diensten 0,00 0,00 diversen 0,00 0,00
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 8.424,00 6.318,00 parochieblad, enz. 0,00 0,00
Gods Akker, kerkhof 3.213,00 6.577,00 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (opbr. uit bezittingen, spaarrek.) -133,00 -162,42 bisdom, dekenaat 4.925,00 4.517,44
FUNCTIONELE INKOMSTEN BEHEERSKOSTEN
subsidies 0,00 0,00 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 336,00 237,00
TEKORT 8.329,00 4.631,90
TOTAAL 37.898,00 33.575,64 TOTAAL 37.898,00 33.576,64
Persoonlijke instellingen