Opdracht van de Heer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
St. Augustinuskerk, binnenkapel, Opdracht van de Heer
Opdracht in de tempel (v.1) Icoon
Opdracht in de tempel (v.2) Icoon
St. Jozefkerk, Maria-altaar, Opdracht van de Heer
Opdracht in de tempel Mariakerk
Op 2 februari viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis of Opdracht van de Heer in de tempel. Op deze dag herdenken we dat het kind Jezus, overeenkomstig de voorschriften van de Joodse wet, op de veertigste dag na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel van Jeruzalem. Op die dag werd het kind van Maria door de oude priester Simeon en de oude Hanna in de tempel herkend en erkend als het Heil dat God bereid heeft voor de volkeren en als een Licht dat voor de heidenen straalt. Dit wordt uitgebreid verhaalt in Lc. 2,22-39.

We vieren ook nu weer één van de aspecten van de betekenis van de menswording van de Heer. Deze gebeurtenis is een van de geheimen of overwegingen van het Rozenkransgebed.

Van oudsher is het het gebruik om op deze dag kaarsen te zegenen en eventueel een lichtprocessie te houden in de kerk, vanwege de woorden van Simeon (een Licht dat voor de heidenen straalt). Daar komt ook de populaire naam Maria Lichtmis voor dit feest vandaan.
In onze parochie(s) wordt op die dag (en op 3 februari) na de H. Mis ook de zogenaamde Blasiuszegen gegeven.

Persoonlijke instellingen