Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 2: Regel 2:
|align=justify|{{Menukop Parochieblad}}
|align=justify|{{Menukop Parochieblad}}
-
<b>Vakantietip.</b><br>
+
<b>Maria Tenhemelopneming</b><br>
-
Elke dag bestaat de mogelijkheid om de Heer persoonlijk te ontmoeten in de H. Communie. Waarom niet naar Hem gaan die zich dagelijks aan ons geven wil?<br>
+
Jaarlijks viert de Kerk op 15 augustus het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.<br>
 +
De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (<i>431</i>). Aanvankelijk heette het feest van 15 augustus '<i>Dormitio Mariae</i>' (<i>= de ontslaping van Maria</i>). Vanaf de achtste eeuw werd het de '<i>Tenhemelopneming van Maria</i>' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.<br>
 +
De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opsteeg, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel én lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.<br>
 +
Met het feest van <u>Maria Tenhemelopneming</u> begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder <u>Maria Koningin</u> (<i>22 augustus</i>), <u>Maria Geboorte</u> (<i>8 september</i>) en <u>Naam van de Heilige Maagd Maria</u> (<i>12 september</i>)<br>
<br>
<br>
-
<b>Maria tenhemelopneming</b><br>
+
<b>Maria tenhemelopneming, missen</b><br>
-
Op woensdag 14 augustus, de vooravond van Maria tenhemelopneming, is de H. Mis om 18.00 uur in de [[St. Jozefkerk]]. Op donderdag 15 augustus Maria tenhemelopneming zijn de HH. Missen om 11.00 uur in de [[Mariakerk]] en om 18.00 uur in de [[St. Jozefkerk]]. De donderdagmiddagmis in Aelserhof verschuift naar vrijdag 16 augustus om 14.30 uur.<br>
+
Op woensdag 14 augustus, de vooravond van Maria tenhemelopneming, is de H. Mis om 18.00 uur in de [[St. Jozefkerk]]. Op donderdag 15 augustus Maria tenhemelopneming zijn de HH. Missen om 11.00 uur in de [[Mariakerk]]. De donderdagmiddagmis in Aelserhof verschuift naar vrijdag 16 augustus om 14.30 uur.<br>
 +
In elke Mis wordt dan de zogenaamde Kroetwusj gezegend.<br>
<br>
<br>
<b>Vormsel voor Meers én Elsloo op vrijdag 22 november 2019 om 19.00 uur in de [[Mariakerk]]</b><br>
<b>Vormsel voor Meers én Elsloo op vrijdag 22 november 2019 om 19.00 uur in de [[Mariakerk]]</b><br>
Regel 12: Regel 16:
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. <b>Geef je op vóór 24 september a.s.</b><br>
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. <b>Geef je op vóór 24 september a.s.</b><br>
<br>
<br>
-
<b>Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo (<i>† 430</i>)<br>
+
<b>[[Orgelconcert]] zondag 11 augustus 2019 16.00 uur</b><br>
-
Als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn.</b><br>
+
Dit is het Slotconcert van ORGELFESTIVAL LIMBURG 2019<br>
-
'Eén ding geeft ons moed: het getuigenis van ons geweten' (<i>2 Kor. 1, 12</i>). Er zijn mensen die lichtvaardig oordelen, die afbreken, kwaadspreken en mopperen; wat ze niet zien, zoeken ze te achterhalen en wat ze niet kunnen achterhalen, trachten ze zelfs rond te bazuinen. Wat rest ons tegenover zulke mensen dan alleen het getuigenis van ons geweten? Broeders en zusters, ook als wij aan mensen willen behagen, dan nog zoeken we niet onze eer en mogen we die niet zoeken. We moeten uit zijn op hun heil. Als wij op het goede pad wandelen, zullen ze niet verdwalen wanneer ze ons volgen. Als wij Christus navolgen, laten zij ons dan navolgen. Maar als wij Christus niet navolgen, moeten zij Hem in ieder geval navolgen. Want Hij weidt zijn kudde en met allen die de kudde goed weiden, is het uiteindelijk Hij alleen die weidt, omdat allen in Hem zijn.<br>
+
Tjeu Zeijen (<i>Kerkrade</i>) orgel en Heidi Pittie (<i>Beek</i>) sopraan<br>
-
We zoeken dus niet ons eigenbelang als we aan mensen willen behagen. We willen vreugde vinden in de mensen, dat wil zeggen: we zijn blij als we zien dat ze behagen scheppen in wat goed is, niet voor onze eer maar alleen omdat het hun tot voordeel strekt. Het is duidelijk tegen wie de Apostel zich richt als hij zegt: 'Als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn' (<i>Gal. 1, 10</i>). Het is evenzeer duidelijk voor wie hij deze woorden bedoelt: 'Tracht zoveel mogelijk allen te behagen, zoals ook ik tracht allen zoveel mogelijk te behagen' (<i>1 Kor. 10, 33</i>). Beide uitspraken zijn helder, beide zijn rustig, zuiver en niet verward. Wat jezelf betreft: graas en drink, maar vertrap de weide niet en maak het water niet troebel door anderen ergernis te geven.<br>
+
Tjeu Zeijen en Heidi Pittie zullen werken uitvoeren van: J.S. Bach, V.F. Vavilov (<i>G. Caccini</i>), L. Van Beethoven, G. Moracon, G.F. Händel, H. Purcell, C.A. Franck, R. Schumann, G. Fauré, J. Rutter en H. Andriessen.<br>
-
Je hebt ongetwijfeld Jezus Christus zelf gehoord, de meester van de apostelen: 'Zo moeten uw daden stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is' (<i>Mt. 5, 16</i>), dat wil zeggen: die jullie gemaakt heeft tot wat jullie zijn. 'Want wij zijn het volk van zijn weide en de schapen, door zijn hand geleid' (<i>vgl. Ps. 95 (<i>94</i>), 7</i>). Als jij dus goed bent, moet jij Hem loven die je goed gemaakt heeft. Je moet niet jezelf loven, want uit jezelf kun je alleen maar slecht zijn. Waarom wil je de waarheid verdraaien door jezelf te willen loven als je iets goeds doet? Maar als je iets slechts doet, dan wil je de Heer aanklagen. Hij die gezegd heeft: 'Uw daden moeten stralen voor het oog van de mensen', heeft in dezelfde toespraak gezegd: 'Beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen' (<i>Mt. 6,1</i>). Zoals je dacht dat de twee uitspraken van de apostel Paulus elkaar tegenspraken, zo denk je hetzelfde over deze woorden uit het evangelie. Als je echter het water van je hart niet troebel maakt, zul je hier de vrede van de Schriften herkennen en ook jij zult er vrede in vinden.<br>
+
Entree: Gratis, maar een vrije gave wordt ten zeerste op prijs gesteld.<br>
-
We moeten er dus zorg voor dragen, broeders en zusters, dat we niet alleen goed leven, maar dat we ook goed omgaan met de mensen. Het volstaat niet een goed geweten te hebben. Voor zover onze zwakheid het toestaat en de waakzaamheid van ons broos mens-zijn het vermag, moeten we ervoor zorgen niets te doen dat aan onze zwakkere broeder aanstoot kan geven. We moeten opletten dat we, als we welig gras eten en zuiver water drinken, de weide van God niet vertrappen, zodat de zwakke schapen vertrapt gras moeten eten en troebel water drinken.<br>
+
U bent van harte uitgenodigd!<br>
 +
Het concert wordt u van harte aanbevolen!<br>
 +
Omdat Orgelkring Elsloo dit jaar het 25-jarig bestaan viert, zal er na het concert ± 17.30 uur, aan de bezoekers van het concert, tijdens een gezellig samenzijn in Zaal De Dikke Stein tegenover de kerk, een hapje en drankje aangeboden worden.<br>
 +
Programma:<br>
 +
<b>Tjeu Zeijen</b> (<i>1950</i>), studeerde orgel aan het Maastrichts Conservatorium en sloot deze studie af met het behalen van de Prix d'Excellence. Hij concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en maakte radio- en t.v.-opnames voor de K.R.O., V.R.T. en de nationale omroepen in Bulgarije en Estland. Ook werkte hij mee aan diverse CD opnamen. Hij is artistiek adviseur van de orgelkringen Kerkrade, Geleen en voor het Limbrichtse Salviuskerkje. Tjeu Zeijen is organist-dirigent van de Augustinuskerk te Geleen.<br>
 +
<b>Heidi Pittie</b> leerde haar passie voor zingen toen ze vijf jaar was bij het Neerbeeks [[Elsloos Jeugdkoor|Jeugdkoor]] Cantarella. Later volgde ze haar studie solozang aan het Maastrichts Conservatorium en sloot de opleiding af met het diploma zang Uitvoerend Musicus. Verder volgde zij diverse master-classes.<br>
<br>
<br>
-
<b>Wist u dat?</b>
+
<b>[[Geloofscursus|geloofscursus]] seizoen 2019-2020</b><br>
-
* wij blij zijn dat Anna-ten-Drieën weer veilig terug is in Elsloo?
+
Of je wilt of niet, als Christen moet je vaker je geloof verdedigen tegenover anderen. De apostel Petrus schreef hierover: "<i>Weest altijd bereid tot verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen die beschimpers van uw goede Christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster</i>." (<i>1 Pet. 3, 14-17</i>)<br>
-
* de tentoonstelling over de Meester van Elsloo in Maastricht zeker een succes genoemd kan worden?
+
Een van de grootste noden van de Kerk op dit ogenblik is waarschijnlijk het gebrek aan kennis van het geloof en m.n. van de geloofsinhoud. Voor ons Christenen is het een levenslange opdracht om ons geloof steeds beter te leren begrijpen zodat het steeds meer ons leven mag bepalen en vullen. Misschien zijn we wel in de gelegenheid een geloofscursus mee te maken om zo ons geloof te verdiepen. Misschien vormt het aanstaande Vormsel of Communie van een van de kinderen wel een aanleiding om ook zelf op een volwassen manier de geloofskennis te verdiepen.<br>
-
* wij wachten op de film die hierover gemaakt is?
+
Op <b>maandagavond 28 september a.s.</b> zullen wij weer starten met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van <i>De Catechismus van de Katholieke Kerk.</i> Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de [[Parochiezaal]] gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.<br>
-
* daar nog over zullen berichten?
+
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen ook twee avonden aan zijn persoon en belang gewijd worden. (<i>Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie</i>).<br>
-
* in de volgende Wegwijzer de berichtgeving over de geloofscursus volgt?
+
-
* wij twee uur moesten opruimen om de [[St. Augustinuskerk]] veilig en netjes toegankelijk te maken op zondag 14 juli?
+
-
* wij allen een deugddoende vakantie toewensen?
+
-
* de L.O.S. er een concurrent bijheeft?
+
-
* dat Radio Maria nl. ook regelmatig, maar dan rechtstreeks, de H. Mis uit de [[Mariakerk]] wil uitzenden?
+
-
* dat dat op 25 augustus a.s. de eerste keer zal zijn?<br>
+
<br>
<br>
 +
<b>Doopvieringen.</b><br>
<b>Doopvieringen.</b><br>
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
-
<br>
 
-
<b>Ziekencommunie</b><br>
 
-
In Elsloo: op donderdagochtend 1 augustus.<br>
 
<br>
<br>
[[Category:Parochieblad]]
[[Category:Parochieblad]]

Huidige versie van 13 aug 2019 om 22:28

Maria Tenhemelopneming
Jaarlijks viert de Kerk op 15 augustus het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.
De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431). Aanvankelijk heette het feest van 15 augustus 'Dormitio Mariae' (= de ontslaping van Maria). Vanaf de achtste eeuw werd het de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.
De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opsteeg, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel én lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.
Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september)

Maria tenhemelopneming, missen
Op woensdag 14 augustus, de vooravond van Maria tenhemelopneming, is de H. Mis om 18.00 uur in de St. Jozefkerk. Op donderdag 15 augustus Maria tenhemelopneming zijn de HH. Missen om 11.00 uur in de Mariakerk. De donderdagmiddagmis in Aelserhof verschuift naar vrijdag 16 augustus om 14.30 uur.
In elke Mis wordt dan de zogenaamde Kroetwusj gezegend.

Vormsel voor Meers én Elsloo op vrijdag 22 november 2019 om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal Dr. Lambert Hendriks, rector van de priesteropleiding van ons bisdom, het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De kinderen van groep 8 uit Meers kunnen ook deelnemen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn op 24 september; 1, 8, 22, 29 oktober; (15 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie); 5, 12 en 19 november.
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 24 september a.s.

Orgelconcert zondag 11 augustus 2019 16.00 uur
Dit is het Slotconcert van ORGELFESTIVAL LIMBURG 2019
Tjeu Zeijen (Kerkrade) orgel en Heidi Pittie (Beek) sopraan
Tjeu Zeijen en Heidi Pittie zullen werken uitvoeren van: J.S. Bach, V.F. Vavilov (G. Caccini), L. Van Beethoven, G. Moracon, G.F. Händel, H. Purcell, C.A. Franck, R. Schumann, G. Fauré, J. Rutter en H. Andriessen.
Entree: Gratis, maar een vrije gave wordt ten zeerste op prijs gesteld.
U bent van harte uitgenodigd!
Het concert wordt u van harte aanbevolen!
Omdat Orgelkring Elsloo dit jaar het 25-jarig bestaan viert, zal er na het concert ± 17.30 uur, aan de bezoekers van het concert, tijdens een gezellig samenzijn in Zaal De Dikke Stein tegenover de kerk, een hapje en drankje aangeboden worden.
Programma:
Tjeu Zeijen (1950), studeerde orgel aan het Maastrichts Conservatorium en sloot deze studie af met het behalen van de Prix d'Excellence. Hij concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en maakte radio- en t.v.-opnames voor de K.R.O., V.R.T. en de nationale omroepen in Bulgarije en Estland. Ook werkte hij mee aan diverse CD opnamen. Hij is artistiek adviseur van de orgelkringen Kerkrade, Geleen en voor het Limbrichtse Salviuskerkje. Tjeu Zeijen is organist-dirigent van de Augustinuskerk te Geleen.
Heidi Pittie leerde haar passie voor zingen toen ze vijf jaar was bij het Neerbeeks Jeugdkoor Cantarella. Later volgde ze haar studie solozang aan het Maastrichts Conservatorium en sloot de opleiding af met het diploma zang Uitvoerend Musicus. Verder volgde zij diverse master-classes.

geloofscursus seizoen 2019-2020
Of je wilt of niet, als Christen moet je vaker je geloof verdedigen tegenover anderen. De apostel Petrus schreef hierover: "Weest altijd bereid tot verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen die beschimpers van uw goede Christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster." (1 Pet. 3, 14-17)
Een van de grootste noden van de Kerk op dit ogenblik is waarschijnlijk het gebrek aan kennis van het geloof en m.n. van de geloofsinhoud. Voor ons Christenen is het een levenslange opdracht om ons geloof steeds beter te leren begrijpen zodat het steeds meer ons leven mag bepalen en vullen. Misschien zijn we wel in de gelegenheid een geloofscursus mee te maken om zo ons geloof te verdiepen. Misschien vormt het aanstaande Vormsel of Communie van een van de kinderen wel een aanleiding om ook zelf op een volwassen manier de geloofskennis te verdiepen.
Op maandagavond 28 september a.s. zullen wij weer starten met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van De Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de Parochiezaal gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen ook twee avonden aan zijn persoon en belang gewijd worden. (Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen