Speciaal:Communie inschrijven

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inschrijfformulier voor de eerste H. Communie (zondag 19 mei 2019)

Opent in december

U kunt een communicant opgeven als hij/zij of binnen onze parochie(s) woont, of er onderwijs volgt, of al ruime tijd actief bij onze parochie(s) betrokken is.
Het betreft kinderen in de leeftijd van groep 4

Iets oudere kinderen kunnen ook deelnemen. Eventuele andere uitzonderingen w.b. leeftijd in overleg met de pastoor.

De communie en de voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage deelneemt. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. DVD en foto).

Parochie

GEGEVENS COMMUNICANT
Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Geslacht
Straat
Huisnr
Bus
Postcode
Woonplaats
Land


Aantal kinderen in gezin (incl. communicant)
i.v.m. reservering
Geboorteplaats
Geboortedatumdagmaandjaar

DOOPGEGEVENS
Plaats van je doopsel
Parochie/ziekenhuis van je doopsel
Doopdatumdagmaandjaar
Indien datum onbekend, laat open!
Opmerking (max. 250 karakters)
CONTACTGEGEVENS
Opmerking in tweede kolom bv. 'geheim', 'vader', 'moeder'
Telefoonnummers
Opmerking bij dit nummer
E-mailadressen
Opmerking bij dit adres
Bevestig het eerste E-mailadresDeze gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie van de eerste H. Communie in onze parochies.
Weergaven
Persoonlijke instellingen