Ambobladen Printversie

Uit Parwiki

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
(5 tussenliggende versies worden niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:
{|width=1100px border=1 align=center cellpadding=10
{|width=1100px border=1 align=center cellpadding=10
-
|align=center colspan = 2|<big><b>ST. AUGUSTINUSKERK (5 - 18 maart 2022)</b></big><br>
+
|align=center colspan = 2|<big><b>ST. AUGUSTINUSKERK (28 mei - 10 juni 2022)</b></big><br>
|-
|-
-
|width=50% valign=top|<!--19057--><u><b>Zondag 6 mrt: EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.</b></u><!--eind19057--><br><!--19057--><b>08:30</b> welzijn van de parochie<!--eind19057--><br><!--19058--><u><b>Maandag 7 mrt: HH. Felicitas en Perpetua, martelaressen.</b></u><!--eind19058--><br><!--19058--><b>18:30</b> Aanbidding<!--eind19058--><br><!--19058--><b>19:00</b> voor de meest verlaten zielen in het vagevuur<!--eind19058-->
+
|width=50% valign=top|<!--19141--><u><b>Zondag 29 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.</b></u><!--eind19141--><br><!--19141--><b>08:30</b> voor het herstel van de wereldvrede<!--eind19141--><br><!--19142--><u><b>Maandag 30 mei: </b></u><!--eind19142--><br><!--19142--><b>18:30</b> Aanbidding<!--eind19142--><br><!--19142--><b>19:00</b> jrd. echtp. Meessen-Michon en Goossens-Michon, jrd. oud. Erckens-van Es, uit dankbaarheid bgv 80verjaardag van zus<!--eind19142-->
-
|width=50% valign=top|<!--19064--><u><b>Zondag 13 mrt: TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.</b></u><!--eind19064--><br><!--19064--><b>08:30</b> jrd. Elisabeth Lenssen, Lei Spronken en Nelly Spronken-Wanten<!--eind19064--><br><!--19065--><u><b>Maandag 14 mrt: </b></u><!--eind19065--><br><!--19065--><b>18:30</b> Aanbidding<!--eind19065--><br><!--19065--><b>19:00</b> voor de wereldvrede<!--eind19065-->
+
|width=50% valign=top|<!--19148--><u><b>Zondag 5 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.</b></u><!--eind19148--><br><!--19148--><b>08:30</b> echtelieden Lei en Nellie Spronken-Wanten, Frans Schreurs (off.), John Pluis (verj.)<!--eind19148-->
|}
|}
Regel 13: Regel 13:
{|width=1100px border=1 align=center cellpadding=10
{|width=1100px border=1 align=center cellpadding=10
-
|align=center colspan = 2|<big><b>MARIAKERK (5 - 18 maart 2022)</b></big><br>
+
|align=center colspan = 2|<big><b>MARIAKERK (28 mei - 10 juni 2022)</b></big><br>
|-
|-
-
|width=50% valign=top|<!--19057--><u><b>Zondag 6 mrt: EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.</b></u><!--eind19057--><br><!--19057--><b>11:00</b> Hub, Jan en Zef Ruyl en overl. fam. leden, 3<sup>e</sup> jrd. Resie Brorens, 5<sup>e</sup> jrd. Annelies Steps-Bothmer<!--eind19057--><br><!--19058--><u><b>Maandag 7 mrt: HH. Felicitas en Perpetua, martelaressen.</b></u><!--eind19058--><br><!--19058--><b>14:00</b> Rozenkrans<!--eind19058--><br><!--19060--><u><b>Woensdag 9 mrt: H. Francisca Romana, kloosterlinge.</b></u><!--eind19060--><br><!--19060--><b>19:00</b> overl. weldoeners van de parochie<!--eind19060--><br><!--19062--><u><b>Vrijdag 11 mrt: </b></u><!--eind19062--><br><!--19062--><b>08:30</b> voor roepingen<!--eind19062-->
+
|width=50% valign=top|<!--19141--><u><b>Zondag 29 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.</b></u><!--eind19141--><br><!--19141--><b>11:00</b> jrd. oud. Kostons-Tilmans en do. José, Mia Janssen-Smeets en Jan Janssen, overledenen fam. Holtzapfel<!--eind19141--><br><!--19142--><u><b>Maandag 30 mei: </b></u><!--eind19142--><br><!--19142--><b>14:00</b> Rozenkrans<!--eind19142--><br><!--19144--><u><b>Woensdag 1 juni: H. Justinus, martelaar.</b></u><!--eind19144--><br><!--19144--><b>19:00</b> 6<sup>e</sup> jrd. Sjaak Huck<!--eind19144--><br><!--19145--><u><b>Donderdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren.</b></u><!--eind19145--><br><!--19145--><b>14:00</b> Ziekenzegen.<!--eind19145--><br><!--19146--><u><b>Vrijdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren.</b></u><!--eind19146--><br><!--19146--><b>08:30</b> herstel van de wereldvrede<!--eind19146-->
-
|width=50% valign=top|<!--19064--><u><b>Zondag 13 mrt: TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.</b></u><!--eind19064--><br><!--19064--><b>11:00</b> jrd. oud. Wanten-Schreurs 2<sup>e</sup> jrd. Giljam van ES, jrd. Elly van Wersch-Erkens<!--eind19064--><br><!--19065--><u><b>Maandag 14 mrt: </b></u><!--eind19065--><br><!--19065--><b>14:00</b> Rozenkrans<!--eind19065--><br><!--19067--><u><b>Woensdag 16 mrt: </b></u><!--eind19067--><br><!--19067--><b>19:00</b> overl. weldoeners en vrijwilligers<!--eind19067--><br><!--19069--><u><b>Vrijdag 18 mrt: H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar.</b></u><!--eind19069--><br><!--19069--><b>08:30</b> welzijn van de parochie<!--eind19069-->
+
|width=50% valign=top|<!--19148--><u><b>Zondag 5 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.</b></u><!--eind19148--><br><!--19148--><b>11:00</b> Leon en Corry Hesemans-Vermeeren, oud. Spronkmans-Fredrix, jrd. Sjef Spronkmans, Sjaak Spronkmans, Leon en Corry Hesemans-Vermeeren 7<sup>e</sup> jrd. Jan Brorens, uit dankbaarheid, Raf Achten<!--eind19148--><br><!--19149--><u><b>Maandag 6 juni: TWEEDE PINKSTERDAG. MARIA MOEDER VAN DE KERK.</b></u><!--eind19149--><br><!--19149--><b>11:00</b> welzijn van de parochie<!--eind19149--><br><!--19149--><b>14:00</b> Rozenkrans<!--eind19149--><br><!--19151--><u><b>Woensdag 8 juni: </b></u><!--eind19151--><br><!--19151--><b>19:00</b> voor de meest verlaten zielen in het vagevuur<!--eind19151--><br><!--19153--><u><b>Vrijdag 10 juni: </b></u><!--eind19153--><br><!--19153--><b>08:30</b> herstel van de wereldvrede<!--eind19153-->
|}
|}
Regel 24: Regel 24:
{|width=1100px border=1 align=center cellpadding=10
{|width=1100px border=1 align=center cellpadding=10
-
|align=center colspan = 2|<big><b>KAPEL AELSERHOF (5 - 18 maart 2022)</b></big><br>
+
|align=center colspan = 2|<big><b>KAPEL AELSERHOF (28 mei - 10 juni 2022)</b></big><br>
|-
|-
-
|width=50% valign=top|<!--19061--><u><b>Donderdag 10 mrt: </b></u><!--eind19061--><br><!--19061--><b>14:30</b> bijz. intentie<!--eind19061-->
+
|width=50% valign=top|<!--19152--><u><b>Donderdag 9 juni: ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, EEUWIGE HOGEPRIESTER, FEEST.</b></u><!--eind19152--><br><!--19152--><b>14:30</b> herstel van de wereldvrede<!--eind19152-->
-
|width=50% valign=top|<!--19068--><u><b>Donderdag 17 mrt: H. Patricius, bisschop.</b></u><!--eind19068--><br><!--19068--><b>14:30</b> welzijn van de parochie<!--eind19068-->
+
|width=50% valign=top|
|}
|}
Regel 35: Regel 35:
{|width=1100px border=1 align=center cellpadding=10
{|width=1100px border=1 align=center cellpadding=10
-
|align=center colspan = 2|<big><b>ST. JOZEFKERK (5 - 18 maart 2022)</b></big><br>
+
|align=center colspan = 2|<big><b>ST. JOZEFKERK (28 mei - 10 juni 2022)</b></big><br>
|-
|-
-
|width=50% valign=top|<!--19056--><u><b>Zaterdag 5 mrt: VOORAVOND VAN DE EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.</b></u><!--eind19056--><br><!--19056--><b>18:00</b> jrd. Herman en Wilfried Martens, overl. fam. Janssen-Muris<!--eind19056--><br><!--19059--><u><b>Dinsdag 8 mrt: H. Johannes de Deo, kloosterling.</b></u><!--eind19059--><br><!--19059--><b>18:30</b> voor de wereldvrede<!--eind19059-->
+
|width=50% valign=top|<!--19140--><u><b>Zaterdag 28 mei: VOORAVOND VAN DE ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.</b></u><!--eind19140--><br><!--19140--><b>18:00</b> herstel van de wereldvrede<!--eind19140--><br><!--19143--><u><b>Dinsdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet.</b></u><!--eind19143--><br><!--19143--><b>18:10</b> Rozenkrans<!--eind19143--><br><!--19143--><b>18:30</b> gest. jrd. Anj Lochs-Op den Camp en Harie Lochs, Henri en Thea Lochs-Derhaag<!--eind19143-->
-
|width=50% valign=top|<!--19063--><u><b>Zaterdag 12 mrt: VOORAVOND VAN DE TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.</b></u><!--eind19063--><br><!--19063--><b>18:00</b> Lieske Kremers, gest. jrd. oud. Sef Martens en Margriet Martens-van de Wal, jrd. Maria Lambrichts en echtg. Hippolyth Devoi<!--eind19063--><br><!--19066--><u><b>Dinsdag 15 mrt: </b></u><!--eind19066--><br><!--19066--><b>18:30</b> Frans Voncken (verj.) en overl. fam. Voncken-Berghs<!--eind19066-->
+
|width=50% valign=top|<!--19147--><u><b>Zaterdag 4 juni: VOORAVOND VAN HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.</b></u><!--eind19147--><br><!--19147--><b>18:00</b> gest. jrd. Peter Wouters, Mie Wouters-Vaessen en alle overl. fam.<!--eind19147--><br><!--19149--><u><b>Maandag 6 juni: TWEEDE PINKSTERDAG. MARIA MOEDER VAN DE KERK.</b></u><!--eind19149--><br><!--19149--><b>09:45</b> welzijn van de parochie<!--eind19149--><br><!--19150--><u><b>Dinsdag 7 juni: </b></u><!--eind19150--><br><!--19150--><b>18:30</b> Lens Kostjens, oud. Kostjens-Janssen en José<!--eind19150-->
|}
|}
[[Category: Amboblad]]
[[Category: Amboblad]]

Versie van 21 mei 2022 om 17:44


ST. AUGUSTINUSKERK (28 mei - 10 juni 2022)
Zondag 29 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.
08:30 voor het herstel van de wereldvrede
Maandag 30 mei:
18:30 Aanbidding
19:00 jrd. echtp. Meessen-Michon en Goossens-Michon, jrd. oud. Erckens-van Es, uit dankbaarheid bgv 80verjaardag van zus
Zondag 5 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.
08:30 echtelieden Lei en Nellie Spronken-Wanten, Frans Schreurs (off.), John Pluis (verj.)MARIAKERK (28 mei - 10 juni 2022)
Zondag 29 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.
11:00 jrd. oud. Kostons-Tilmans en do. José, Mia Janssen-Smeets en Jan Janssen, overledenen fam. Holtzapfel
Maandag 30 mei:
14:00 Rozenkrans
Woensdag 1 juni: H. Justinus, martelaar.
19:00 6e jrd. Sjaak Huck
Donderdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren.
14:00 Ziekenzegen.
Vrijdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren.
08:30 herstel van de wereldvrede
Zondag 5 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.
11:00 Leon en Corry Hesemans-Vermeeren, oud. Spronkmans-Fredrix, jrd. Sjef Spronkmans, Sjaak Spronkmans, Leon en Corry Hesemans-Vermeeren 7e jrd. Jan Brorens, uit dankbaarheid, Raf Achten
Maandag 6 juni: TWEEDE PINKSTERDAG. MARIA MOEDER VAN DE KERK.
11:00 welzijn van de parochie
14:00 Rozenkrans
Woensdag 8 juni:
19:00 voor de meest verlaten zielen in het vagevuur
Vrijdag 10 juni:
08:30 herstel van de wereldvredeKAPEL AELSERHOF (28 mei - 10 juni 2022)
Donderdag 9 juni: ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, EEUWIGE HOGEPRIESTER, FEEST.
14:30 herstel van de wereldvredeST. JOZEFKERK (28 mei - 10 juni 2022)
Zaterdag 28 mei: VOORAVOND VAN DE ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.
18:00 herstel van de wereldvrede
Dinsdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet.
18:10 Rozenkrans
18:30 gest. jrd. Anj Lochs-Op den Camp en Harie Lochs, Henri en Thea Lochs-Derhaag
Zaterdag 4 juni: VOORAVOND VAN HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.
18:00 gest. jrd. Peter Wouters, Mie Wouters-Vaessen en alle overl. fam.
Maandag 6 juni: TWEEDE PINKSTERDAG. MARIA MOEDER VAN DE KERK.
09:45 welzijn van de parochie
Dinsdag 7 juni:
18:30 Lens Kostjens, oud. Kostjens-Janssen en José
Persoonlijke instellingen