Archief:Laatste mededelingen (Meers)

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Vóór de communie:

  • Op woensdag 11 mei houden wij de boeteviering als directe voorbereiding op de communie. U heeft hierover al kunnen lezen in de aanmeldingsbrief en het is verteld op de informatieavond in januari. Wij verwachten dan ook alle communicanten om uur. Het zal ongeveer 30 minuten duren.

Op de dag van de communie zondag 15 mei 2022:

  • Er is kinderopvang bij de mevr. van Loevezijn (Kerkstraat 1, rechtover de kerk) vanaf 10.15 uur. Zij leidt al sinds jaren een erkend baby/kinderopvangbureau aan huis en is dus zeer ervaren. Zij is graag bereid om, tijdens de communiemis, op uw kind(eren) te passen. Dit geldt uiteraard voor alle kinderen, van zowel uzelf, familie, vrienden enz. Mocht een kind tijdens de viering onverwacht zo onrustig worden dat het storend is, dan willen wij u vragen om moed te verzamelen en het kind alsnog naar de kinderopvang te brengen. De communicanten hebben immers heel hard voor deze, voor hun zo bijzondere dag, gewerkt.
  • De H. Mis is om 11.00 uur. Wij vertrekken om 10.45 uur op het schoolplein. U zult er hoogstwaarschijnlijk belaagd worden door fotografen. Wij zullen in elk geval op tijd vertrekken. Bij de kerk wachten de kinderen, zodat de ouders enz. eerst hun gereserveerde plaatsen kunnen innemen.
  • Bij regenweer komen de kinderen rond 10.45 uur samen in de pastorie.
  • Actuele informatie over de juiste vertrekplaats bij onzeker weer vindt u op de Hoofdpagina van deze website.
  • U heeft een plattegrond ontvangen (in tweevoud) met daarop uw gereserveerde plaatsen (2 volwassenen en broertjes/zusjes).
  • Op het einde van de Mis gaan de communicanten als eersten naar buiten. U kunt uw kind dan afhalen midden op het plein.

Na de communie:

  • Op dinsdag 24 mei is de laatste communieles. U krijgt dan tevens de info over de video, foto’s, enz. De kinderen krijgen hun werkje dan ook mee naar huis. (Vanwege andere activiteiten, zoals de ziekenzegen is een andere donderdag in deze periode niet mogelijk.)
  • Op zondag 19 juni mogen alle communicanten deelnemen aan de sacramentsprocessie. De kinderen nemen in de kerk plaats bij hun ouders. Deze vindt plaats onmiddellijk na de H. Mis van 9.45 uur. De kinderen mogen dan nog een keer hun communiekleding aantrekken.
Persoonlijke instellingen