Communie:Afspraken Meers

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Hier vindt u de informatie voor de ouders van de communicanten, zoals gegeven op de ouderavond.
De eerste H. Communie in Meers is op zondag 15 mei 2022 om 11:00 uur in de Mariakerk.
Er nemen dit jaar 0 kinderen aan deel.

Inhoud

Voorbereiding

De lessen zijn iedere week op dinsdag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur, behalve op schoolvrije dagen. Wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle lessen. Daarnaast verwachten wij de kinderen een aantal keren om de liedjes die zij al geleerd hebben te laten horen aan de ouders. Zij zingen deze liederen aan het einde van de Mis in de Eucharistieviering van 11.00 uur (Klik hier voor info).
Ook verwachten wij hen bij de boeteviering op woensdag 11 mei 2022 om 14:00 uur. Verder nemen wij deel aan de palmpasenoptocht in Elsloo op 10 april 2022 en zijn zij uitgenodigd -in communiekleding- voor de Sacramentsprocessie op 19 juni.
In de week na de communie is er nog een laatste les op dinsdag 24 mei 2022.
W.b. de lessen, er is opvang aanwezig vanaf 15:30 uur tot het laatste kind is opgehaald.

De dag zelf

Wij vertrekken op de dag van de communie zondag 15 mei 2022 ca 10 minuten voor de H. Mis op het schoolplein en worden dan door onze Fanfare naar de kerk begeleid. Voorafgaand aan het vertrek worden er geen groeps- of klasfoto’s enz. gemaakt.
Waarschijnlijk wordt u bij aankomst aan het vertrekpunt benaderd door commerciële fotografen, die hier op eigen houtje opereren. Wij vertrekken in ieder geval om 10.50 uur.
Als wij bij de kerk aankomen, zullen de kinderen buiten wachten om de ouders de gelegenheid te geven om hun gereserveerde plaatsen in te nemen.
De kinderen nemen daarna, zoals intussen gebruikelijk, plaats voor het priesterkoor. De volgorde waarop de kinderen naar de kerk lopen en waarop zij op het priesterkoor plaatsnemen is gewoon op lengte. Bij kinderen van gelijke lengte bepaalt ons computerprogramma een willekeurige volgorde. Uitzondering: kinderen uit één gezin worden naast elkaar geplaatst en wel zo dat de grootste opschuift naar de kleinste.
In de viering mogen kinderen die dat willen een stukje voorlezen of een gave naar het altaar brengen.
Na de Mis gaan eerst de kinderen, gevolgd door de ouders, naar buiten.

Bij slecht weer

Mocht het onverhoopt slecht weer zijn dan verwachten wij de kinderen in de pastorie. Wij gaan dan achterom de kerk in en maken daar een rondgang.
Mocht er onzekerheid zijn over de plaats van vertrek bij "twijfelachtig" weer: kijk dan op deze website.

Communie-rij

De kinderen krijgen een plaats in de rij, puur op lengte. Hun lengte wordt bij een van de eerste lessen gemeten, met die uitzondering dat meerdere kinderen uit één gezin, naast mekaar komen te zitten, waarbij de grootsten opschuiven naar de kleinsten toe.

Gereserveerde plaatsen

Wij reserveren voor ieder kind (of kinderen uit één gezin) twee plaatsen voor volwassenen en een plaats voor ieder van de broertjes/zusjes.
De gereserveerde plaatsen voor de ouders en broertjes/zusjes worden bepaald via een random-programma (loting) in de computer.
Iedere familie zit diagonaal tegenover de zitplaats van hun kind(eren) en de gereserveerde plaatsen voor de leden uit één gezin bevinden zich naast elkaar in dezelfde rij (voor zover dit mogelijk is). Voor andere mensen wordt niet gereserveerd. De kerk is groot genoeg om alle anderen die tien minuten voor de Mis aanwezig zijn zitplaats te kunnen bieden.

Foto en video

Een door ons aangestelde video- en fotograaf zullen zorgen voor het beeldverslag van de communieviering. Zij zullen filmen vanaf vertrek naar de kerk tot aan het einde van de dienst. Zij zullen uitdrukkelijk ook foto's nemen en m.n. het moment van het ter communie gaan zelf goed vastleggen.
Het is anderen niet toegestaan te fotograferen of video’s te maken in de kerk.
Na afloop krijgt ieder gezin een USB-film van de Mis en een foto van het ter communie-gaan. Er is dan nog de mogelijkheid om andere foto's na te bestellen.

Versiering

De kinderen krijgen in de loop van de voorbereiding een A3-vel mee naar huis om een tekening of ander knutselwerkje mee te maken, rond het thema van de Eerste H. Communie. Het resultaat van dit werk zullen wij ophangen in de kerk. Na de communie krijgt ieder kind zijn werkje uiteraard terug.
Wij zullen samen met de vrijwilligers die dit wekelijks doen zorg dragen voor een mooie versiering. Als extra zullen wij de intussen bekende bogen met ballonnen voor de ingang van de kerk plaatsen.
Wij geven de kinderen ook niets in de handen bij de optocht naar de kerk. De ervaring heeft geleerd dat de meeste kinderen, zeker de jongens, het liefst de handen vrijhebben. Wij zullen hen vragen om de handjes te vouwen als wij de kerk binnentrekken.

Kosten

Zowel de communieviering en voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage meedoet. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. USB en foto). Indien voor u van toepassing dan vindt u hier de verdere info. Wij wullen u vragen, indien van toepassing, om het verschuldigde bedrag ten laatste in de maand januari te voldoen.

Werkboek

Ieder kind krijgt een werkboek om thuis in te vullen, te kleuren, enz. De antwoorden staan achterin. Voor sommige antwoorden zullen zij bij hun ouders te rade moeten gaan. Ieder kind mag die pagina's invullen die wij al behandeld hebben.
Wij zullen ook aangeven wanneer men het werkboek kan meebrengen zodat het kan worden nagekeken. U vindt de teksten van het werkboek ook op deze website, waar u ook de teksten van de liederen die de kinderen leren kunt vinden.
Om het een beetje spannend te houden verschijnen de teksten van liederen en lessen pas na de les waarin zij behandeld zijn.
Een aantal extra's worden op de website in de loop van de lessencyclus nog toegevoegd.

Diversen

Indien er iets is met een kind, waarvan u denkt dat wij het moeten weten, laat het ons even weten. Zo hebben wij in het verleden een kind gehad dat dacht dat een hostie van plastic was en hij het moest doorslikken. U kunt zich de paniek van het kind voorstellen. Terwijl de ouders hiervan wisten werd ons helaas niets verteld. Toen wij begrepen waarom het jongetje in paniek raakte was het probleem uiteraard snel opgelost.
Mocht u hulp op prijs stellen bij het invullen van het werkboek, geef ons even een seintje.

Misdienaars en koor

Jongens die eens willen proberen om de mis te dienen zijn altijd welkom. Alle kinderen zijn ook altijd welkom bij het Jeugdkoor.

Kinderoppas

Wij vragen met aandrang om geen kinderen mee naar de kerk te nemen die niet stil zijn. Wij zorgen voor kinderopvang onder de communiemis. Ook onder de Mis kan men een kind dat toch onrustig wordt daar naartoe brengen. Het zou jammer zijn van het werk en de inzet van de communiekinderen als hun liederen of woorden onverstaanbaar zijn omwille van één huilend kind.

Afmelden

Mocht uw kind ziek zijn, meld het even af. Gebruik het contactformulier of neem contact op met de pastoor.

Persoonlijke instellingen