Communie:Communie-catechese master

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

1 Het begin van de lessen

Op dinsdag 19 januari 2021 is de eerste les van uur in de .

2 De directe voorbereiding

De voorbereiding op de eerste H. Communie is buitenschools, van begin januari tot aan de H. Communie in mei. De lessen zijn iedere (behalve in de schoolvakanties) van uur in de parochiezaal (Voor kinderen in de leeftijd van ).
Er is les iedere (behalve in de schoolvakanties) van uur in de [[]] (Voor kinderen in de leeftijd van ). Vóór elke les is er opvang aanwezig vanaf uur en na de les is er opvang tot het laatste kind is opgehaald.
De lessen worden gegeven door pastoor Achten, geholpen door een groep vrijwilligers.
De kinderen krijgen een werkboek. Het invullen ervan is hun thuisopdracht.
Vlak voor de eerste communie is er een boeteviering op dinsdag 19 januari 2021 om uur..

3 Andere momenten in de voorbereiding

De kinderen worden een aantal keren uitgenodigd in de Mariakerk om op zondagochtend om 11.00 uur het communie- en slotlied te zingen (samen met ons Jeugdkoor). Dit zijn liedjes die zij dan al geleerd hebben.
De communicanten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Palmpasenprocessie op Palmzondag 28 maart 2021.
Tevens nemen zij deel aan de kruisweg op Goede Vrijdag om 16:00 u. (Mariakerk). De communicanten maken dan met de misdienaars de rondgang door de kerk langs de kruiswegstaties.

4 Na de eerste H. Communie

4.1 Laatste les

Na de communieviering is er nog een laatste les op dinsdag 19 januari 2021.

4.2 Sacramentsprocessie

Na de eerste H. Communie nemen de communicanten deel aan de Sacramentsprocessie. In de H. Mis voorafgaande aan de processie zingen zij ook enkele liederen van de communie. Dit is op zondag 30 mei 2021, na de Mis van 10:00 (!!) uur in de Mariakerk.

Persoonlijke instellingen