Communie:Communie-info master

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken


Info over de eerste H. Communie in 2022

Waar en wanneer? Elsloo op zondag 15 mei 2022 om 11:00 uur in de Mariakerk.

Voorbereiding?

De lessen zijn op dinsdag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. (Er is opvang aanwezig vanaf 15:30 uur).
De lessen beginnen op dinsdag 11 januari 2022.

Wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle lessen, aan een aantal Eucharistievieringen op zondag, de palmpasenoptocht op zondag 10 april 2022, de kruisweg op Goede Vrijdag 15 april 2022 om 16:00 u. in de Mariakerk en aan de boeteviering op woensdag 11 mei 2022 om 14:00 uur.

Voor wie?

De viering (incl. voorbereiding) staat open voor alle kinderen die wonen in een van onze beide parochies of die er onderwijs volgen of die reeds ruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij onze parochie. Iets oudere kinderen zijn ook welkom. Verdere uitzonderingen in overleg met de pastoor.

Ouderavond?

op woensdag 19 januari 2022 om 20:00 uur in de Parochiezaal.

Kosten?

De communieviering en voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage meedoet. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. film op USB en foto). Indien van toepassing kunt u het bedrag overmaken naar NL02 RABO 0104951206 t.n.v. parochie H. Augustinus, Elsloo (graag m.v.v. communie en de naam van de communicant).

Aanmelden?

  • Van 1 december 2021 - 9 januari 2022 kon u uw kind(eren) aanmelden, liefst via het inschrijfformulier.
  • Eventueel kunt u deze gegevens op een blaadje schrijven en in de brievenbus van de pastoor bezorgen. 2022-01-09

De benodigde gegevens zijn:

naam, voornamen, roepnaam, adres, geboortedatum, doopparochie, doopdatum, telefoonnummer(s),
emailadres(sen) en aantal kinderen in het gezin (vw. plaatsreservering).

De inschrijfperiode voor 2022 is voorbij.
Op vrijdag 1 december 2023 opent hier het inschrijfformulier voor de volgende geplande eerste communie op zondag 19 mei 2024.

Persoonlijke instellingen