Coronavirus-maatregelen

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Wij willen hier info verschaffen over de maatregelen tegen het coronavirus die wij in onze parochie (moeten) nemen.
Wij volgen hierbij de instructies van ons bisdom en de Nederlandse bisschoppen die in regelmatig overleg zijn met de overheid.

Nieuwe maatregelen

Dit zijn de nieuwe maatregelen. Ontvangen op zaterdag 10 oktober 2020.
Wij willen van harte het coronabeleid steunen en ook uitvoeren maar hebben toch ernstige bedenkingen over deze specifieke maatregel en de achtergrond ervan. Het is o.i. onbegrijpelijk dat de grootte van een kerk geen invloed heeft op het aantal toegelaten personen.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus
In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico's van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.
Het bestaande protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
Samenzang is niet toegestaan

Huidige maatregelen

 • De koorrepetities blijven voorlopig opgeschort.
 • De 15+-bijeenkomsten zijn voorlopig opgeschort.
 • De geloofscursus is opgeschort.
 • Het koffiedrinken op zondag na de mis is opgeschort.
 • De viering van het H. Vormsel op vrijdag 27 november is enkel toegankelijk voor genodigden: d.w.z. enkel vormelingen, ouders en gezinsleden.
 • Het parochiekantoor is gewoon open op maandag (10.00-12.00 u). U kunt ook missen bestellen bij Marij Rgab (046 4378491) of electronisch via het misbestelformulier

Livestream

 • Op zon- en feestdagen om 11.00 u, op woensdag om 19.00 uur en op donderdag en vrijdag telkens 8.30 u kunt HIER via onze livestream op Youtube de Eucharistieviering in de Mariakerk volgen. Onze livestream start ca. 20 minuten voor het begin van de dienst. Indien er voor de Mis rozenkrans gebeden wordt (op weekdagen in mei en oktober), start onze livestream nog 10 minuten eerder.

Mistijden

Vanaf maandag 12 oktober: max. 30 personen per kerk en dus reserveren voor alle weekenddiensten.

 • de HH. Missen zijn op de normale tijden en plaatsen
  • Voor de weekendmissen moet men reserveren! Zie formulier op de Hoofdpagina.
  • Op zondagochtend is de Mariakerk enkel toegankelijk via de parochiezaal, met uitzondering van hen die aangewezen zijn op de "rolstoelhelling".
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Uitvaarten

Wij houden ons aan maximaal 30 personen.

Kerstmis en grote feesten

Wij weten uiteraard nog niet welke regels er met kerstmis zullen gelden.
Als wij daar zicht op hebben zullen wij een wijze proberen te bedenken om op een eerlijke wijze plaatsen te laten reserveren.
Op dit moment kan men niet reserveren voor deze vieringen!!!!!
Het is niet redelijk om verder vooruit te reserveren dan aangegeven op de hoofdpagina onder "reserveren plaats".

Persoonlijke instellingen