Kerkelijk jaar

Uit Parwiki
Versie door Pastoor (overleg | bijdragen) op 13 apr 2023 om 10:23
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

1 De betekenis

Het kerkelijke of liturgische jaar is een cyclus van feesten, vieringen, perioden enz. waarmee de Kerk het hele jaar wil plaatsen in of omkaderen met het verlossingswerk van de Heer. Beginnend met de advent voert het ons naar Kerstmis, het feest van de geboorte van de Heer. De vastentijd bereidt ons weer voor op het herdenken van het lijden en de dood van de Heer in de Goede Week en op de viering van Zijn verrijzenis met Pasen. De overige periodes noemt men samen de "tijd door het jaar".
De viering van een zon- of feestdag begint aan de vooravond. Dus vanaf zaterdagavond (na 16:00 uur) vieren wij de liturgie van de zondag die erop volgt.

2 Driejaarlijkse cyclus

In de zondagsliturgie lezen wij om de drie jaar dezelfde lezingen. Men noemt de jaren in deze driejaarlijkse cyclus A - B - C.
Vanaf de eerste zondag van de advent tot aan het begin van de volgende advent (dus tot en met de zaterdag na Christus Koning) zijn wij nu (10 juni 2023) in het liturgische jaar A.
Deze cycli corresponderen in grote lijnen met de evangelies:

  • In jaar A wordt m.n. uit het evangelie van Matteüs gelezen,
  • in jaar B uit Marcus
  • in jaar C uit Lucas.

Het evangelie van Johannes wordt in al deze jaren gelezen m.n. in de zogenaamde sterke tijden, dat zijn advent, kersttijd, vasten en paastijd.
Op de weekdagen volgen wij een tweejaarlijkste lezingencyclus (I in oneven jaren; II in even jaren).
De onderliggende gedachte is dat er zoveel mogelijk van de hele H. Schrift gelezen wordt.

3 De tijden van het kerkelijk jaar

4 Overige feesten en gedachtenissen

4.1 Hoogfeesten van de Heer

In de tijd door het jaar vieren wij een aantal (hoog) feesten van de Heer. De bedoeling hiervan is om ons te verbinden met de belangrijkste momenten van de Heilsgeschiedenis (de menswording en verlossing door Jezus Christus) en/of de belangrijkste onderdelen van de geloofsbelijdenis.

4.2 Feesten van de Heer

4.3 Overige feesten/vieringen

4.4 Feesten van heiligen, gelieerd aan onze parochie (alfabetisch)

De lijst van heiligen hieronder is beperkt tot diegenen van wie wij in onze parochies een of meer beelden of schilderijen beziten. Op hun feestdag verschijnen deze afbeeldingen op de hoofdpagina.

H. Aegidius (Gilles) (1 september)
H. Agatha (5 februari)
HH. Anna en Joachim (26 juli)
H. Antonius van Padua (13 juni)
H. Augustinus (28 augustus)
H. Barbara (4 december)
H. Bernardus van Clairvaux (20 augustus)
H. Blasius (3 februari)
H. Carolus Borromeüs (4 november)
H. Catharina van Alexandrië (25 november)
H. Catharina van Siëna (29 april)
H. Cecilia (22 november)
H. Clara van Assisië (11 augustus)
HH. Cosmas en Damianus (26 september)
H. Dominicus (8 augustus)
H. Eduardus de Belijder (5 januari)
H. Elisabeth van Thüringen (17 november)
H. Franciscus van Assisië (4 oktober)
H. Franciscus van Sales (24 januari)
H. Franciscus Xaverius (3 december)
H. Gerardus Majella (16 oktober)
H. Hubertus (3 november)

H. Ignatius van Loyola (31 juli)
H. Jacobus de Meerdere, apostel (4 januari)
H. Johannes, apostel en evangelist (27 december)
H. Johannes de Doper (24 juni en 29 augustus)
H. Johannes Nepomucenus (16 mei)
H. Joris (23 april)
H. Jozef (19 maart)
H. Juliana van Cornillon (5 april)
H. Lucia (13 december)
H. Maria Magdalena (22 juli)
H. Martinus van Tours (11 november)
H. Nicolaas (6 december)
H. Norbertus (6 juni)
H. Paschalis Baylón (17 mei)
H. Petrus, apostel (29 juni)
H. Rita van Cascia (22 mei)
H. Rochus (16 augustus)
H. Sebastianus (20 januari)
H. Theresia van Lisieux (1 oktober)
H. Thomas van Aquino (28 januari)
Winandus van Elsloo/Meers (buiten categorie)

4.5 Heiligen, gelieerd aan onze parochies (op feestdag)

H. Jacobus de Meerdere, apostel (4 januari)
H. Eduardus de Belijder (5 januari)
H. Sebastianus (20 januari)
H. Franciscus van Sales (24 januari)
H. Thomas van Aquino (28 januari)
H. Blasius (3 februari)
H. Agatha (5 februari)
H. Jozef (19 maart)
H. Juliana van Cornillon (5 april)
H. Joris (23 april)
H. Catharina van Siëna (29 april)
H. Johannes Nepomucenus (16 mei)
H. Paschalis Baylón (17 mei)
H. Rita van Cascia (22 mei)
H. Norbertus (6 juni)
H. Antonius van Padua (13 juni)
H. Johannes de Doper (24 juni en 29 augustus)
H. Petrus, apostel (29 juni)
H. Maria Magdalena (22 juli)
HH. Anna en Joachim (26 juli)
H. Ignatius van Loyola (31 juli)
H. Dominicus (8 augustus)

H. Clara van Assisië (11 augustus)
H. Rochus (16 augustus)
H. Bernardus van Clairvaux (20 augustus)
H. Augustinus (28 augustus)
H. Johannes de Doper (24 juni en 29 augustus)
H. Aegidius (Gilles) (1 september)
HH. Cosmas en Damianus (26 september)
H. Theresia van Lisieux (1 oktober)
H. Franciscus van Assisië (4 oktober)
H. Gerardus Majella (16 oktober)
H. Hubertus (3 november)
H. Carolus Borromeüs (4 november)
H. Martinus van Tours (11 november)
H. Elisabeth van Thüringen (17 november)
H. Cecilia (22 november)
H. Catharina van Alexandrië (25 november)
H. Franciscus Xaverius (3 december)
H. Barbara (4 december)
H. Nicolaas (6 december)
H. Lucia (13 december)
H. Johannes, apostel en evangelist (27 december)

5 Liturgie

6 Processies

7 Devotiemaanden