Privacybeleid

Uit Parwiki
Versie door Pastoor (overleg | bijdragen) op 12 apr 2023 om 08:28
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Voor bezoekers van deze website

Omdat er geen inlog is toegestaan op deze website, tenzij voor de systeembeheerders, wordt er ook geen informatie van bezoekers enz. opgeslagen of cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.
Ook van wie inlogt via een groepswachtwoord zoals de studenten van theowiki worden geen gegevens in logbestanden opgeslagen.

Because no login is allowed on this website, except for the system administrators, no information from visitors etc. is stored and no cookies are used.

Voor degenen die contact nemen via een van de contact- of inschrijfformulieren

De verwerking van deze gegevens gebeurt door:
RK Kerkbestuur St. Augustinus Elsloo en St. Jozef Meers
Bandkeramiekstraat 2
6181 CL Elsloo
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De enige gegevens die worden opgeslagen is de informatie die u direct deelt via de inschrijf- of contactformulieren van deze website, of die u ons op andere manieren telefonisch of schriftelijk doet toekomen.
De gegevens worden verwerkt via deze 🔒 beveiligde website.
Onze website heeft behalve een Algemeen contactformulier de volgende inschrijfformulieren (sommigen zijn enkel gedurende een bepaalde (inschrijf)periode van het jaar beschikbaar).
Indien nu beschikbaar zijn ze blauw gekleurd.

Wij verwerken de hierin verstrekte gegevens (incl. persoonsgegevens) voor het doel dat besloten ligt in het formulier zelf:

  • w.b. inschrijving voor doopsel, eerste communie en vormsel bewaren wij de nodige gegevens om deze sacramenten correct te kunnen toedienen, voorbereiden, enz.
  • De gegevens verstrekt in de aanvragen voor doopbewijs, patenschein, toestemming om elders te huwen worden bewaard tot één jaar na afleveren van het document.
  • De gegevens verstrekt in de inschrijfformulieren voor de palmpasentocht worden uiterlijk één maand na deze tocht automatisch verwijderd.
  • De naam en email-adres van aanvrager verstrekt bij de aanvraag voor het lezen van de misintentie(s) worden twee jaar na het voldoen van wederzijdse verplichtingen (betaling resp. lezen) automatisch verwijderd.
  • Alle gegevens verstrekt voor eenmalige zaken, zoals het reserveren van een mistijd in de coronatijd, of een palmpasenstok, enz. worden automatisch na korte tijd verwijderd. De bewaarperiode wordt op het betreffende inschrijfformulier vermeld.

Persoonsgegevens die wij als parochie verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, inschrijfformulieren en telefonisch, of n.a.v. onze diensten zoals n.a.v. het ontvangen van sacramenten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U van dienste te kunnen zijn met de dingen die bij het kerk-zijn horen: het toedienen van sacramenten, eerste communie, doopsel, vormsel, huwelijk, uitvaarten, beheer van grafrechten op onze kerkhoven, innen van kerkbijdrage, brengen van ziekencommunie, enz.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor gegevens.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij bewaren deze gegevens op een beveiligde server en enkel zolang deze nodig zijn voor een correcte dienstverlening.
In tegenstelling tot de meeste parochies beschikken wij niet over een algemene ledenadministratie. Wij zijn overtuigd dat deze niet nodig is voor het runnen van een parochie.
Wij willen ons strikt houden aan alle geldende wet- en regelgeving.

Hierboven vindt u de directe gang van zaken van verwerking van gegevens naar aanleiding van correspondentie via deze website.

Foto’s en beeldmateriaal op deze website

Van de herkenbare personen op de foto's hebben wij persoonlijk toestemming tot plaatsing, dan wel van de betreffende ouder/verantwoordelijke.
Deze toestemming is niet gevraagd voor foto's die reeds geplaatst waren en dateren van ruim vóór 25 mei 2018, het begin van de Wet op de Privacy (AVG).