Secretaris:Hoofdpagina

Uit Parwiki

De normale toegang tot meeste pagina's en onderdelen is via de tabs hierboven.

De kaski-nummers van onze parochies zijn:

parochie H. Augustinus: 71411
parochie H. Jozef: 71424

Beschikbare ingangen voor de gebruikersgroep secretaris

instellingen, adressen, personen, rekeningen, enz.
Jaaroverzicht Hier kan men de bedragen die in het financieel jaaroverzicht staan invoeren. Indien zij als definitief gemerkt zijn gaan zij naar jaaroverzicht, incl. in ANBI-publicatie.
xx in opbouw Instellen van de naam, adres, enz. van de kerken, kerkhoven, enz. !!!!! ander systeem in opbouw
Kosten De instellingen van de kosten van stipendia, kerkhof enz.
Bestelde missen Financieel overzicht en beheer van met misformulier bestelde missen.

Deze intenties zijn in misintentielijst gemarkeerd met ((E ))

Meterstanden Meterstanden, m.n. Meers, pastorie boven; de eigen gastussenmeter in Meers

Het water van 8A (dit laatste moet aan 8 betaald worden).

Personeel De gegevens van het KB en vaste medewerkers die op deze website gebruikt worden.
Rekeningen De instellingen van de bankrekeningen
Vrijwilligers Vrijwilligers beheren
vluchtige mededelingen, gegevens en data op website
Mededelingen Mededelingen (incl. marquee): extra eenmalig vakje op hoofdpagina, bij Jeugdkoor, enz.
Opnames Data, tijden en plaatsen van opnames door LOS of Radio Maria
Vijftienplus-groep Data van de vijftienplusgroep
Orgelconcerten Data en gegevens voor orgelconcerten inbrengen en beheren