Speciaal:Communie inschrijven

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inschrijfformulier voor de eerste H. Communie (zaterdag 16 januari 2021)


U kunt een kind opgeven als dat in onze parochie(s) woont, er onderwijs volgt of actief bij onze parochie(s) betrokken is.
Het betreft kinderen in de leeftijd van groep 4

Iets oudere kinderen kunnen ook deelnemen. Eventuele andere uitzonderingen w.b. leeftijd in overleg met de pastoor.

De communie en de voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage deelneemt. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. USB-stick met film en foto).

Parochie

GEGEVENS COMMUNICANT
Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Geslacht
Straat
Huisnr
Bus
Postcode
Woonplaats
Land


Aantal kinderen in gezin (incl. communicant)
i.v.m. reservering plaatsen
Geboorteplaats
Geboortedatumdagmaandjaar

DOOPGEGEVENS
Plaats van je doopsel
Parochie/ziekenhuis van je doopsel
Doopdatumdagmaandjaar
Indien datum onbekend, laat open!
Opmerking (max. 250 karakters)
CONTACTGEGEVENS
Opmerking bv. geheim, vader, moeder
Telefoonnummers
Opmerking bij dit nummer
E-mailadressen
Opmerking bij dit adres
Bevestig het eerste E-mailadresDeze gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie van de eerste H. Communie in onze parochies.   
Weergaven
Persoonlijke instellingen