Webmaster:Aankondigingen

Uit Parwiki

Beschikbaar / actiefObsoleet / archief

Actuele aankondiging (uit useliturgie.php):

Er is geen vooraankondiging actief!

Uitleg:

  • aankondigingen worden vanuit useliturgie.php in ..\extensions\Macros aangestuurd.
  • Zij horen in de namespace "Button" om ze onleesbaar te houden voor opzoekfuncties.
  • banners en intro's zijn niet verborgen voor opzoeken.
  • de intro's van communie, vormsel, actie kerkbijdrage, boetevieringen, worden vanuit actuele data worden aangestuurd. Zij zijn onderdeel van Button:Introhoofdpagina
  • je mag in de aankondiging zelf, alleen een categorie meegeven als noinclude.

Beschikbare aankondigingen:

Allerheiligen en allerzielen werden op woensdag 1 en donderdag 2 november gevierd. (tijden)
De allerzielendiensten met gravenzegening zijn op zondag 5 november.
Op aswoensdag (22 februari 2023) begint de vastentijd. In de Eucharistievieringen van die dag wordt het askruisje uitgereikt, een teken van boetvaardigheid.
Op donderdag 2 februari (Maria Lichtmis) en vrijdag 3 februari (H. Blasius) is er na de H. Mis gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.
De jaarlijkse Dodenherdenking van de gemeente Stein wordt ingezet met een Eucharistieviering op donderdag 4 mei 2023 om 18:45 uur in de St. Jozefkerk.
Op maandagavond 14 augustus en dinsdag 15 augustus vieren wij
het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
en wordt in alle HH. Missen de zogenaamde Kroetwusj gezegend.
Op zaterdag 18 maart 2023 is er om 11:00 uur Motorzegen bij de St. Augustinuskerk.
Op {{{1}}} is er een {{{3}}} in de [[{{{2}}}]].
Oktober is de Rozenkransmaand. Twintig minuten voor de HH. Missen van dinsdag, woensdag en vrijdag wordt de rozenkrans gebeden.
Onze jaarlijkse ziekenzegen is op 25 mei 2023 (donderdag na Hemelvaart) om 14:00 uur in de Mariakerk.