Webmaster:Bots bij deze wiki

Uit Parwiki

Bots behorende bij deze wiki

Bots en patrouilles
De laatste runs waren op:
Maakwiki zondag 1 oktober 2023 om 00:03:07
Mybots woensdag 4 oktober 2023 om 00:03:02

Interne Bots/patrouilles

Deze wordt extern gestart: https://katholiekelsloo.nl/index.php?title=Speciaal:Bottrigger via een timer-programma. Voorheen gebeurde dit intern via een parser, maar dat lukt niet in MW 1.35.
Deze bot voert twee routines uit:

1. Maakwiki

Deze functie/routine controleert of er in de tabel maakwiki een opdracht staat om op dat moment een pagina te maken, te editten, te vervangen, te verwijderen enz. Indien dit zo is wordt de functie maakwiki gerund en de tijd van de run wordt gelogd in bot_log in de database.
Maakwiki zet pagina's die bv. vanuit WordPerfect komen en die via de functie 'wikischrijfwpdoc' (in usebieb.wcm) in de database (tabel maakwiki) geplaatst zijn om naar echte wiki-pagina's, of verwijderd bestaande pagina's. Het gaat bij de bestanden die uit WordPerfect i.c. ChurchSlide komen enkel nog over de liederen, liedbladen en projecties voor de liturgie (ChurchSlide).
Het is een truukje om via de tussenstap dababase pagina's van buiten in te voeren, enz.

2. Mybots

Er wordt gecontroleerd of mybots die dag al gerund is (gegevens in bot_log in de database). Indien niet wordt deze gerund en gelogd.
Mybots omvat twee onderdelen:

  • editten: alle pagina's in de categorie: BOTCAT, worden ge-edit waardoor de inhoud ververst wordt.
  • dit zijn de pagina's die van categorie wisselen op een bepaalde datum, via de tags: <verdwijnt>, <verloopt> en <verjaart>
  • deze tags zijn te vinden in extensions/periods en zijn allen subcategorieën van BOTCAT.
  • Mybots edit enkel de betreffende pagina's. De verdere afhandeling, bv. het veranderen van categorie, gebeurt door de genoemde tags/parsers.
  • verwijderen: vervolgens worden alle pagina's in de categorie: Obsoleet verwijderd.
  • de categorie Obsoleet verschijnt na het editten (vorige bewerking) van een pagina met de tag <verdwijnt>, indien de datum in de tag overschreden wordt. (Waarom deze pas bij de volgende run/volgende dag verwijderd wordt heb ik nog niet uitgezocht.) Het werkt wel.

3. Jaarpagina (onderdeel van Mybots)

Op 1 en 2 januari worden essentiële pagina's aangemaakt, m.n. pagina's met jaaroverzichten en wordt de cleanup gedaan. Is intern beveiligd tegen overbodig runnen op die dagen.
Het betreft de pagina's: Category: Parochieblad_jrg_20xx, Liturgie: Jeugdkoor 20xx, Liturgie: Mariakerk 20xx, Liturgie: Parochiezaal 20xx, Uitvaart: Elsloo 20xx, Uitvaart: Meers 20xx.

4. Allerzielenlijst (onderdeel van Mybots)

Op 1, 2 en 3 november wordt de allerzielenlijst aangemaakt dan wel geupdated. Is intern beveiligd tegen overbodig runnen op die dagen.