Eerste H. Communie

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Opent op 1 december 2019


Info over de eerste H. Communie in 2020

Waar en wanneer? Elsloo op zondag 17 mei 2020 om 11:00 uur in de Mariakerk.

Voorbereiding?

De lessen zijn op dinsdag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. (Er is opvang aanwezig vanaf 15:30 uur).
De lessen beginnen op dinsdag 7 januari 2020.

Wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle lessen, aan een aantal Eucharistievieringen op zondag, de palmpasenoptocht op zondag 5 april 2020, de kruisweg op Goede Vrijdag 10 april 2020 om 16:00 u. in de Mariakerk en aan de boeteviering op woensdag 13 mei 2020 om 14:00 uur. Zij worden verwacht bij de Sacramentsprocessie op zondag 7 juni 2020 na de H. Mis van 10:00 u. in de Mariakerk.

Voor wie?

De viering (incl. voorbereiding) staat open voor alle kinderen die wonen in een van onze beide parochies of die er onderwijs volgen of die reeds ruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij onze parochie. Iets oudere kinderen zijn ook welkom. Verdere uitzonderingen in overleg met de pastoor.

Ouderavond?

op woensdag 15 januari 2020 om 20:00 uur in de Parochiezaal.

Kosten?

De communieviering en voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage meedoet. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. film op USB en foto). Indien van toepassing kunt u het bedrag overmaken naar NL02 RABO 0104951206 t.n.v. parochie H. Augustinus, Elsloo (graag m.v.v. communie en de naam van de communicant).

Aanmelden?

  • Van 1 december 2019 - 4 januari 2020 kon u uw kind(eren) aanmelden, liefst via het inschrijfformulier.
  • Eventueel kunt u deze gegevens op een blaadje schrijven en in de brievenbus van de pastoor bezorgen.

De benodigde gegevens zijn:

naam; voornamen; roepnaam; adres; geboortedatum; doopparochie; doopdatum; telefoonnummer(s);
emailadres(sen); aantal kinderen in het gezin (vw. plaatsreservering).

De inschrijfperiode is voorbij.
Op 1 december van dit jaar opent hier het inschrijfformulier voor de communie in 2021.

Persoonlijke instellingen