Eerste H. Communie

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Opent op 1 december 2018


Info over de eerste H. Communie in 2019

Waar en wanneer? Elsloo op zondag 19 mei 2019 om 11:00 uur in de Mariakerk.

Voorbereiding?

De lessen zijn op maandag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. (Er is opvang aanwezig vanaf 15:30 uur).
De lessen beginnen op maandag 7 januari 2019.

Wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle lessen, aan een aantal Eucharistievieringen op zondag, de palmpasenoptocht op zondag 14 april 2019, de kruisweg op Goede Vrijdag 19 april 2019 om 16:00 u. in de Mariakerk en aan de boeteviering op woensdag 15 mei 2019 om 14:00 uur. Zij worden verwacht bij de Sacramentsprocessie op zondag 16 juni 2019 na de H. Mis van 10:00 u. in de Mariakerk.

Voor wie?

De viering (incl. voorbereiding) staat open voor alle kinderen die wonen in een van onze beide parochies of die er onderwijs volgen of die reeds ruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij onze parochie. Iets oudere kinderen zijn ook welkom. Verdere uitzonderingen in overleg met de pastoor.

Ouderavond?

op dinsdag 15 januari 2019 om 20:00 uur in de Parochiezaal.

Kosten?

De communieviering en voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage meedoet. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. film op USB en foto). Indien van toepassing kunt u het bedrag overmaken naar NL02 RABO 0104951206 t.n.v. parochie H. Augustinus, Elsloo (graag m.v.v. communie en de naam van de communicant).

Aanmelden?
(diverse opties)

  • Op de inschrijfmiddag: op woensdag 5 december 2018 van 16:00-17:30 uur in de Parochiezaal.
  • Van 1 december 2018 - 5 januari 2019 kunt u uw kind(eren) aanmelden, liefst via het inschrijfformulier.
  • Eventueel kunt u deze gegevens op een blaadje schrijven en in de brievenbus van de pastoor bezorgen.
  • Op maandagochtend van 10:00 tot 12:00 uur kunt u ook terecht in het parochiekantoor.

De benodigde gegevens zijn:
naam; voornamen; roepnaam; adres; geboortedatum; doopparochie; doopdatum; telefoonnummer(s); emailadres(sen); aantal kinderen in het gezin.

De inschrijfperiode is voorbij.
Ten laatste op 1 december van dit jaar opent hier het inschrijfformulier voor de communie in 2020.

Persoonlijke instellingen