Eerste H. Communie

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Opent in december


Info over de eerste H. Communie in 2018

Waar en wanneer? Elsloo
op zondag 20 mei 2018 om 11:00 uur in de Mariakerk.

Voorbereiding?

De lessen zijn op maandag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. (Er is opvang aanwezig vanaf 15:30 uur).
De lessen beginnen op maandag 8 januari 2018.

Wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle lessen, aan een aantal Eucharistievieringen op zondag, de palmpasenoptocht op zondag 25 maart 2018, de kruisweg op Goede Vrijdag 30 maart 2018 om 16:00 u. in de Mariakerk en aan de boeteviering op woensdag 16 mei 2018 om 14:00 uur. Zij worden verwacht bij de Sacramentsprocessie op zondag 27 mei 2018 na de H. Mis van 10:00 u. in de Mariakerk.

Voor wie?

Het betreft alle kinderen uit onze beide parochies in de leeftijd van groep 4.

De viering (incl. voorbereiding) staat open voor alle kinderen uit onze beide parochies én voor kinderen die er onderwijs volgen of die reeds ruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij onze parochie.
Iets oudere kinderen zijn ook welkom. Verdere uitzonderingen in overleg met de pastoor.

Ouderavond?

op dinsdag 16 januari 2018 om 20:00 uur in de Parochiezaal.

Kosten?

De communieviering en voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage meedoet. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. film op USB en foto). Indien van toepassing kunt u het bedrag overmaken naar NL02 RABO 0104951206 t.n.v. parochie H. Augustinus, Elsloo (m.v.v. communie).

Aanmelden?

De inschrijfmiddag: op woensdag 6 december 2017 van 16:00-17:30 uur in de Parochiezaal.

Van 6 december - 31 december 2018 kunt u uw kind(eren) aanmelden, liefst via het inschrijfformulier.

De benodigde gegevens zijn:
naam; voornamen; roepnaam; adres; geboortedatum; doopparochie; doopdatum; telefoonnummer(s); emailadres(sen); aantal kinderen in het gezin.

Eventueel kunt u deze gegevens op een blaadje schrijven en in de brievenbus van de pastoor bezorgen.
Op maandag- en dinsdagochtend kunt u van 10.00-12.00 uur ook terecht in het parochiekantoor.

Het inschrijfformulier is gesloten.
In december opent hier het inschrijfformulier voor de communie in 2019.

Persoonlijke instellingen