Elsloo, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren over de boekjaren 2016 en 2017 (in euro's)

BATEN 2016 2017 LASTEN 2016 2017
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 37.614,72 36.096,36 salarissen, sociale lasten, vergoedingen, verzekeringen

van geestelijke, organisten, huishoudelijke hulp, enz.

34.686,82 34.085,12
collectes voor eigen kerk 21.857,15 17.669,03 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

48.266,20 33.808,21
stipendia voor H.H. Missen 18.140,00 8.592,00 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 0,00 265,50 altaarbenodigdheden 2.713,24 1.440,44
uitvaartdiensten 0,00 6.370,00 offerkaarsen 6.001,60 5.151,66
offerblokken, kaarsen etc 10.037,53 8.930,88 overige kosten eredienst 155,16 80,90
giften 2.215,00 100,00 koren, misdienaars 410,12 81,70
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 8.573,27 8.809,92 mededelingen (Wegwijzer) en devotionalia 6.393,76 6.364,50
pachten van landerijen 6.664,11 6.619,18 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (obligaties, diverse rekeningen) 6.462,11 4.045,58 bisdom, dekenaat 15.432,00 21.535,68
exploitatie kerkhof 10.298,58 6.508,50 BEHEERSKOSTEN
FUNCTIONELE INKOMSTEN kosten huishouding pastoor 3.549,00 3.554,04
subsidies 0,00 0,00 bestuur- en representatiekosten 75,68 342,94
INCIDENTELE BATEN porto, telefoon 993,69 1.428,27
diversen 113,03 -1.117,17 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 608,98 488,10
administratiekosten 949,93 398,93
TEKORT 0,00 5.870,71 SALDO 1.739,32 0,00
TOTAAL 121.975,50 108.760,49 TOTAAL 121.975,50 108.760,49
Persoonlijke instellingen