Elsloo, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren over de boekjaren 2017 en 2018 (in euro's)

BATEN 2017 2018 LASTEN 2017 2018
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 36.096,36 34.092,79 salarissen, sociale lasten, vergoedingen, verzekeringen

van geestelijke, organisten, huishoudelijke hulp, enz.

34.085,12 35.466,39
collectes voor eigen kerk 17.669,03 22.040,64 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

33.808,21 55.256,58
stipendia voor H.H. Missen 8.592,00 11.673,22 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 265,50 400,00 altaarbenodigdheden 1.440,44 1.465,49
uitvaartdiensten 6.370,00 8.569,28 offerkaarsen 5.151,66 296,45
offerblokken, kaarsen etc 8.930,88 11.242,40 overige kosten eredienst 80,90 6.995,22
giften 100,00 10.740,02 koren, misdienaars 81,70 625,39
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 8.809,92 10.734,93 mededelingen (Wegwijzer) en devotionalia 6.364,50 5.606,16
pachten van landerijen 6.619,18 6.268,97 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (obligaties, diverse rekeningen) 4.045,58 1.244,62 bisdom, dekenaat 21.535,68 20.032,32
exploitatie kerkhof 6.508,50 18.867,50 BEHEERSKOSTEN
FUNCTIONELE INKOMSTEN kosten huishouding pastoor 3.554,04 3.554,04
subsidies 0,00 0,00 bestuur- en representatiekosten 342,94 852,29
INCIDENTELE BATEN porto, telefoon 1.428,27 298,67
diversen -1.117,17 844,98 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 488,10 467,07
administratiekosten 398,93 424,29
TEKORT 5.870,71 0,00 SALDO 0,00 5.378,99
TOTAAL 108.760,49 136.719,35 TOTAAL 108.760,49 136.719,35
Persoonlijke instellingen