Elsloo, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren over de boekjaren 2015 en 2016 (in euro's)

BATEN 2015 2016 LASTEN 2015 2016
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 36.715,41 37.614,72 salarissen, sociale lasten, vergoedingen, verzekeringen

van geestelijke, organisten, huishoudelijke hulp, enz.

31.489,91 34.686,82
collectes voor eigen kerk 21.291,89 21.857,15 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

58.074,48 48.266,20
stipendia voor H.H. Missen 18.089,26 18.140,00 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 0,00 0,00 altaarbenodigdheden 2.524,25 2.713,24
uitvaartdiensten 0,00 0,00 offerkaarsen 1.490,72 6.001,60
offerblokken, kaarsen etc 9.309,00 10.037,53 overige kosten eredienst 294,40 155,16
giften 460,35 2.215,00 koren, misdienaars 3.230,69 410,12
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 20.379,54 8.573,27 mededelingen (Wegwijzer) en devotionalia 6.066,66 6.393,76
pachten van landerijen 6.889,92 6.664,11 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (obligaties, diverse rekeningen) 7.503,69 6.462,11 bisdom, dekenaat 21.492,48 15.432,00
exploitatie kerkhof 12.705,00 10.298,58 BEHEERSKOSTEN
FUNCTIONELE INKOMSTEN kosten huishouding pastoor 3.501,00 3.549,00
subsidies 0,00 0,00 bestuur- en representatiekosten 580,41 75,68
INCIDENTELE BATEN porto, telefoon 941,07 993,69
diversen -217,18 113,03 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 1.523,25 608,98
administratiekosten 762,68 949,93
SALDO 0,00 0,00 SALDO 1.154,88 1.739,32
TOTAAL 133.126,88 121.975,50 TOTAAL 133.126,88 121.975,50
Persoonlijke instellingen