Kersttijd

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

1 De eigenlijke kersttijd

In de kersttijd vieren wij de geboorte van de Heer. De kersttijd loopt van de vooravond van kerstmis tot en met het feest van de doop van de Heer. Bij ieder onderdeel kunt u doorklikken naar een uitgebreidere versie.

1.1 Geboorte van de Heer of Kerstmis

Binnenkapel St. Augustinuskerk
Op 25 december vieren wij de geboorte van de Heer.

In de kersttijd, de dagen en weken erna vieren en gedenken wij de gebeurtenissen die er verband mee houden.

1.2 De heiligen onmiddellijk na Kerstmis

Deze heiligen werden vanaf de middeleeuwen de "comites Christi" (=gezellen van Christus) genoemd.

  • Feest van de H. Stefanus
Stefanus was de eerste martelaar van de Kerk. Hij stierf ca een jaar na Jezus de marteldood in Jeruzalem. (vgl. Hand. 6,5-7,60)
Johannes is de apostel die bij het Laatste Avondmaal aan de borst van Jezus rustte.
  • Feest van de HH. Onnozele kinderen, martelaren
Op 28 december gedenken wij de kinderen die vermoord werden in Bethlehem en omgeving. Zonder het te weten gaven zij hun leven voor de Heer.

1.3 H. Familie

In de kersttijd, op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar: vieren wij het feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef. Indien er geen zondag is in deze periode dan wordt het feest op 30 december gevierd.

De Kerk staat stil bij het gezin van Nazaret, model en ideaal van alle Christelijke gezinnen.

1.4 Openbaring van de Heer of Driekoningen'

Het hoogfeeest van Openbaring van de Heer wordt op 6 januari gevierd. In Nederland op de zondag tussen 2 en 8 januari. Wij vieren het bezoek van de wijzen uit het Oosten, vandaar dat het feest ook vaak Driekoningen genoemd wordt. De wijzen uit het Oosten waren de eerste niet-Joden die bij de Heer kwamen. Hun komst is al een voorafbeelding dat dit kind bestemd is voor het heil van alle mensen.


1.5 Doop van de Heer

Doop van de Heer Icoon
Het feest van de Doop van de Heer is het einde van de kersttijd. Wij vieren dan de doop van de Heer door Johannes de Doper in de Jordaan. Deze doop was het einde van Jezus' verborgen leven en het begin van Zijn zending of zogenaamd "openbaar leven". Bij de doop in de Jordaan getuigde de stem van de Vader uit de hemel: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” (Mc. 9,7) en de H. Geest daalde over Hem neer in de gedaante van een duif.

Het feest wordt op de zondag na Openbaring van de Heer gevierd, behalve als die op zondag 7 of 8 januari valt, dan is het feest van de Doop van de Heer op de maandag erna.

2 Andere feesten die direct verband houden met de kersttijd

Na de kersttijd vieren wij nog een paar feesten die er wel direct verband mee houden:

2.1 Opdracht van de Heer in de tempel of Maria Lichtmis

Binnenkapel St. Augustinuskerk
Op 2 februari viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis of Opdracht van de Heer in de tempel. Op deze dag herdenken we dat het kind Jezus, overeenkomstig de voorschriften van de Joodse wet, op de veertigste dag na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel van Jeruzalem. Op die dag werd het kind van Maria door de oude priester Simeon en de oude Hanna in de tempel herkend en erkend als het Heil dat God bereid heeft voor de volkeren en als een Licht dat voor de heidenen straalt. Dit wordt uitgebreid verhaalt in Lc. 2,22-39.

We vieren ook nu weer één van de aspecten van de betekenis van de menswording van de Heer. Deze gebeurtenis is een van de geheimen of overwegingen van het Rozenkransgebed.

Van oudsher is het het gebruik om op deze dag kaarsen te zegenen en eventueel een lichtprocessie te houden in de kerk, vanwege de woorden van Simeon (een Licht dat voor de heidenen straalt). Daar komt ook de populaire naam Maria Lichtmis voor dit feest vandaan.
In onze parochie(s) wordt op die dag (en op 3 februari) na de H. Mis ook de zogenaamde Blasiuszegen gegeven..

2.2 De aankondiging van de Heer of Maria Boodschap

Binnenkapel St. Augustinuskerk
Op 25 maart, precies 9 maanden voor Kerstmis, vieren wij het hoogfeest van Aankondiging van de Heer, ook wel Maria Boodschap genoemd. Wij gedenken dan het bezoek van de aartsengel Gabriël aan Maria, die haar kwam vragen de moeder van Gods Zoon te worden.[1]

Alle illustraties komen uit onze eigen kerken.

2.3 Voetnoten

  1. Indien 25 maart op een zondag in de vasten valt dan wordt het feest op 26 maart gevierd. Als het feest in de Goede Week of Paasweek valt dan verhuist het naar maandag na beloken Pasen (=zondag na Pasen).
Persoonlijke instellingen