Speciaal:Vormsel inschrijven

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inschrijfformulier voor het H. Vormsel (vrijdag 23 november 2018)

Opent in augustus

U kunt een vormeling opgeven vanaf de Brugklas
Parochie

GEGEVENS VORMELING
Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Geslacht
Straat
Huisnr
Bus
Postcode
Woonplaats
Land
Geboorteplaats
Geboortedatumdagmaandjaar

DOOPGEGEVENS
Plaats van je doopsel
Parochie/ziekenhuis van je doopsel
Doopdatumdagmaandjaar
Indien datum onbekend, laat open!
Opmerking (max. 250 karakters)
CONTACTGEGEVENS
Opmerking in tweede kolom bv. 'geheim', 'vader', 'moeder'
Telefoonnummers
Opmerking bij dit nummer
E-mailadressen
Opmerking bij dit adres
Bevestig het eerste E-mailadresDeze gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie van het H. Vormsel in onze parochies.
Weergaven
Persoonlijke instellingen