Speciaal:Vormsel inschrijven

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inschrijfformulier voor het H. Vormsel (vrijdag 27 november 2020)


U kunt een vormeling opgeven vanaf Groep 8 en Brugklas
Parochie

GEGEVENS VORMELING
Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Geslacht
Straat
Huisnr
Bus
Postcode
Woonplaats
Land
Geboorteplaats
Geboortedatumdagmaandjaar

DOOPGEGEVENS
Plaats van je doopsel
Parochie/ziekenhuis van je doopsel
Doopdatumdagmaandjaar
Indien datum onbekend, laat open!
Opmerking (max. 250 karakters)
CONTACTGEGEVENS
Opmerking bv. geheim, vader, moeder
Telefoonnummers
Opmerking bij dit nummer
E-mailadressen
Opmerking bij dit adres
Bevestig het eerste E-mailadresDeze gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie van het H. Vormsel in onze parochies.   
Weergaven
Persoonlijke instellingen