Inschrijfformulier voor het H. Vormsel (vrijdag 22 september 2023)

Uit Parwiki

DE CONCRETE GEGEVENS ZIJN NOG NIET INGESTELD. DIT IS EEN LEGE TESTRUN.
U kunt een vormeling opgeven vanaf de brugklas
Parochie

GEGEVENS VORMELING
Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Geslacht
Straat
Huisnr
Bus
Postcode
Woonplaats
Land
Geboorteplaats
Geboortedatumdagmaandjaar

DOOPGEGEVENS
Plaats van je doopsel
Parochie/ziekenhuis van je doopsel
Doopdatumdagmaandjaar
Indien datum onbekend, laat open!
Opmerking (max. 250 karakters)
CONTACTGEGEVENS
Opmerking bv. geheim, vader, moeder
Telefoonnummers
Opmerking bij dit nummer
E-mailadressen
Opmerking bij dit adres
Bevestig het eerste emailadres

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie van het H. Vormsel in onze parochies.