Inschrijfformulier voor het H. Vormsel (vrijdag 29 november 2024)

Uit Parwiki

U kunt een vormeling opgeven vanaf groep 8 en ouder
Adolescenten en volwassenen kunnen zich ook opgeven. Voor hen is er een aangepaste voorbereiding.
deelparochie
GEGEVENS VORMELING DOOPGEGEVENS CONTACTGEGEVENS
achternaam

voornamen

roepnaam

geslacht
straat
huisnr
bus
postcode
woonplaats
land
geboorteplaats
geboortedagmaandjaar
plaats van je doopsel
parochie/ziekenhuis van je doopsel
doopdagmaandjaar
Indien datum onbekend, laat open!

opmerking (max. 250 karakters)
telefoonnummer(s)
opmerking bij dit nummer
emailadres(sen)
opmerking bij dit adres
opmerking bv. geheim, moeder, ...
bevestig het eerste emailadresDeze gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie van het H. Vormsel in onze parochie.