Ziekenzegen

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Jaarlijkse ziekenzegen

In samenwerking met de de Zonnebloem, Elsloo en ons St. Augustinuskoor houden wij deze dienst ieder jaar op donderdag na Hemelvaart. Na afloop is er - zoals intussen al een traditie is - voor iedereen koffie en gebak in en rond de parochiezaal. De dienst is bedoeld voor iedereen, jong en oud, van Elsloo en daarbuiten. U bent dan ook van harte uitgenodigd.
De organisatie, het ziekenvervoer vanuit Elsloo en de opvang na afloop zijn in handen van de Zonnebloem.
U hoeft zich niet op te geven. Iedereen is welkom, ook na afloop bij de koffie en gebak.

Dit jaar vervalt de ziekenzegen vw. bijzondere omstandigheden.
(Zie: Jaarplanning overzicht).

Betekenis van de ziekenzegen

Het zegenen van zieken en hen de handen opleggen gaat terug op Jezus zelf. Hij genas zieken en Hij zegende mensen. Vaak deed Hij dat door hen de handen op te leggen. Hij gaf ook aan zijn leerlingen de opdracht om zieken de handen op te leggen. Zo worden bij de ziekenzalving, de priesterwijding en het vormsel de handen opgelegd.
De ziekenzegen geven wij op deze middag in een gebedsdienst. Tijdens de dienst legt de priester de handen op het hoofd van de ontvanger en bidt dat hij of zij Gods genezing, kracht, troost en bijstand mag ontvangen. Verder willen wij in ons gezamenlijk gebed en zang elkaar aan God aanbevelen.

Persoonlijke instellingen