Ziekenzegen

Uit Parwiki

De jaarlijkse ziekenzegen

In samenwerking met de Zonnebloem en ons St. Augustinuskoor houden wij deze dienst ieder jaar (vanaf 1997) op donderdag na Hemelvaart om 14:00 uur in de Mariakerk.
Het is een gebedsdienst met o.a. het rozenkransgebed, een dienst waarin iedereen die wil de handoplegging kan ontvangen. Wij bidden m.n. voor onze ouderen, zieken, lijdenden en allen die zich - op welke manier dan ook - inzetten voor zieken en hulpbehoevenden.
Na afloop is er - zoals de traditie intussen wil - voor iedereen koffie en gebak in en rond de parochiezaal. De dienst is bedoeld voor iedereen, jong en oud, ziek of gezond van Elsloo en daarbuiten.
De organisatie, het ziekenvervoer vanuit Elsloo en de opvang na afloop zijn in handen van de de Zonnebloem, Elsloo.
U hoeft zich niet op te geven. Iedereen is welkom, ook bij de koffie en gebak na afloop van de dienst.

De ziekenzegen is dit jaar op donderdag 16 mei 2024 om 14:00 uur in de Mariakerk.

De betekenis van de ziekenzegen

Het zegenen van zieken en hen de handen opleggen gaat terug op Jezus zelf. Hij genas zieken en Hij zegende mensen. Vaak deed Hij dat door hen de handen op te leggen. Hij gaf ook aan zijn leerlingen de opdracht om zieken de handen op te leggen. Zo worden bij de ziekenzalving, de priesterwijding en het vormsel de handen opgelegd.
De ziekenzegen geven wij op deze middag in een gebedsdienst. Tijdens de dienst legt de priester de handen op het hoofd van de ontvanger en bidt dat hij of zij Gods genezing, kracht, troost en bijstand mag ontvangen. Verder willen wij in ons gezamenlijk gebed en zang elkaar aan God aanbevelen.