Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 28 november - 11 december 2020

Advent.
Als deze Wegwijzer bij U in de bus valt dan is het bijna de eerste zondag van de advent.
Advent betekent "komst". Het is de tijd om zich voor te bereiden op de viering van de komst van Gods Zoon op aarde. Gods Zoon nam genoegen met een stal om mens te worden. Willen wij Hem echter erkennen als onze God en Verlosser dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat ons hart geen stal is wanneer Hij komt.
Vier weken lang nodigt de Kerk ons uitdrukkelijk uit om ons te bezinnen over de komst van de Heer. Om onszelf onder handen te nemen en alles wat ons scheidt van Christus uit ons leven te bannen. Benutten wij deze tijd daartoe! Want alleen als de Heer welkom is in ons hart, kan Zijn Boodschap van Verlossing en Vrede ingang vinden in onszelf en in de wereld. Sluiten we ons daarom aan bij de waarschuwing uit het evangelie: "Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen. zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur, waarop gij het niet verwacht." (Mt. 24,42-44)

Ernstige beperkingen door coronamaatregelen.
Voorlopig geldt een maximum aantal van 30 kerkgangers per dienst. U vindt hieronder en op de website de mogelijkheden om een plaats te reserveren voor de weekenddiensten. Wij kunnen ook verwijzen naar onze livestream van de diensten in de Mariakerk. U vindt een link op de hoofdpagina van onze website.

Reserveren voor de weekend-diensten
Men kan telefonisch of via het inschrijfformulier op de website reserveren. Wij proberen een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken. Wij kunnen helaas niet voor grote groepen of hele families reserveren. De facto zal m.n. de H. Mis van 11.00 uur in de Mariakerk het probleem zijn. Via de website kan men tot 10 dagen van de voren reserveren.
Op zondagochtend is voor de H. Mis van 11.00 de enige toegang via het zaaltje. Rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen wel via de helling aan de hoofdingang naar binnen.

eerste H. Communie in 2021
De eerste H. Communie in 2021 is -met alle ingebouwde voorzichtigheid- gepland op zondag 16 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. Het inschrijfformulier hiervoor zal op 1 december openen op onze website. Ook de gedetailleerde informatie vindt u daar.

H. Vormsel 2020
Wij feliciteren de 9 vormelingen die op vrijdag 27 november 2020 het H. Vormsel ontvingen uit handen van Deken E. Smeets, vicaris voor liturgie: Veerle Claessens, Jordi Henket, Imre Lenssen, Senna Reijnders, Kay Rujten, Melanie Sassen, Nikki Sassen, Cyriel van Nuland en Yannick van Nuland.

Missen met Kerstmis
Op het moment van het maken van dit parochieblad is nog niet duidelijk hoeveel mensen met Kerstmis de diensten mogen bijwonen.
Om te voorkomen dat de brutaalsten, de snelsten, de internetkundigen de eerste plaatsen wegkapen nemen wij geen enkele inschrijving aan en doen wij geen enkele toezegging. Hopelijk kunnen wij een eerlijke manier vinden om iedereen die wil een eerlijke kans te geven om te mogen aanwezig zijn (of een eerlijke kans om afgewezen te worden).

Wist u dat?

 • onze website intussen ook beveiligd is, zoals u kunt zien aan het slotje in de command-line?
 • de site ook sneller geworden is?
 • bij de livestream de camera automatisch inzoomt op het gebied waar de microfoon actief is?
 • dit bij de ambo, orgel of koor is?
 • er zich hierbij nog wel kinderziektes kunnen voordoen?
 • wij aangenaam verrast zijn over het begrip van onze parochianen als wij hen bij gelegenheid "neen" moeten verkopen op de vraag of er nog plaats is bij bepaalde diensten?
 • onze koorleden te popelen staan om weer te mogen zingen?
 • wij weliswaar een glazen bol hebben, maar dat deze niet over magische krachten beschikt en ons niet kan mededelen wanneer dit weer zal kunnen?
 • wij de volgende een goeie vonden?
 • hoe heet een g.s.m. die in het toilet gevallen is? (Een plee-mobiel).
 • de nieuwe verwarming van de St. Augustinuskerk technisch perfect werkt?
 • wij nog moeten stoeien met de stooktijden, stooklijnen, ventilatorsnelheden, watertemperaturen enz. om ze voor onze kerk perfect te krijgen?


Doopvieringen.
De doopdata voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart en 6 april om 20:00 uur in Parochiezaal. In deze coronaperiode zijn er geen gezamenlijke doopvieringen. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Jo van Es (71 j.), Aelserhof 26; Mariet Bekkers-Steins (83 j.), Aelserhof 1k718.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 3 december.
In Meers: op dinsdagavond 1 december.

Persoonlijke instellingen