Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De volgende update is op woensdag 19 januari 2022.

Periode: 8 - 21 januari 2022

Nieuwe tijdelijke mistijden
Bij het aanmaken van deze Wegwijzer (tm 21 januari) gaan wij ervan uit dat de huidige restricties (tot 14 januari) nog een tijdje van kracht zijn. Mochten de regels voor kerken in deze periode veranderen dan willen wij zo snel mogelijk naar de normale mistijden terugkern. U vind dan de aangepaste tijden op de website.
Door de week: altijd om 09:00 u. maandag: Augustinuskerk; dinsdag: St. Jozefkerk; woensdag tm zaterdag: Mariakerk.
Zondag: 09:30 u St. Jozefkerk; 11.00 u. Mariakerk.

Wist u dat?

  • wij iedereen danken die ook dit jaar meegeholpen heeft met het hele kerstgebeuren?
  • wij dan denken aan poetsploegen, versierploegen, koren, acolieten, organisten, Collectanten, koster, lectoren, enz.?
  • wij u dankbaar zijn voor het begrip rond het verschuiven van de mistijden?
  • dit uiteraard voor ons een gedwongen keuze was?
  • door onverwachte medische problemen van enkele medewerkers het rondbrengen van de actie Kerkbijdrage, her en der een beetje vertraging heeft opgelopen?
  • dit jaar eenmalig de kerststal van de St. Augustinuskerk in Meers heeft gestaan?
  • er voor volgend jaar een nieuwe stal voor Meers gemaakt zal worden?


Communie 2022
De eerstvolgende eerste H. Communie in Elsloo is gepland op 15 mei 2022. De lessen beginnen op 11 januari 2022. Kinderen die voor de communie van 2021 waren aangemeld mogen maar hoeven zich niet opnieuw aan te melden.
De kinderen die in 2020 de communie zouden doen en toen al een deel van de lessen gevolgd hebben zullen later instromen in de voorbereiding. Wij willen hen wel graag zien bij de eerste les op maandag 11 januari 2022 (les: 16:00-16:35 uur).
Het inschrijfformulier op onze website is nog geopend tot 9 januari. U vindt daar ook meer info.

Uit een preek van de priester Thomas van Kempen († 1471)
Maria en Jozef bij de kribbe van het kind Jezus.

'Ontzagwekkend is deze plaats: dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel' (Gen. 28, 17). Ga binnen in dit armoedig verblijf van onze koning; vraag hier vandaag om onderdak; neem hier jouw verblijf, blijf bij Jezus en Maria; en vier hier vandaag feest. Ga niet ergens anders naartoe, maar blijf hier vandaag staan of ga gewoon neerzitten bij de kribbe. Het is goed voor je om hier te zijn, veel beter dan in de rijk ingerichte huizen van aanzienlijken. Het moet fijn voor je zijn om hier onderdak te genieten in het gezelschap van deze drie mensen die hier ook verblijven; want al staat de armoedigheid van dit huis je tegen, de bewoners zijn indrukwekkend door hun beschaving en hun karakter. Hier zul je dus vandaag wonen, hier verblijven, hier onderdak hebben.
Bezie eens hoe rijk men hier is. Ik zie weliswaar geen kostbaarheden en geen luxe, maar Gods wijsheid, die mens geworden is, een maagd die moeder werd, Jozef die zorgzaam is en engelen die zich eenstemmig verheugen. Waarlijk de Heer is hier. En ik geef je de goede raad hier zeker niet weg te gaan. Waar zul je vinden wat je hier al gevonden hebt? Je kunt de hele wereld rondreizen, maar zo'n gezelschap zul je nergens vinden, zo heilig en zo eensgezind. De heiligste personen van hemel en aarde zijn hier bijeen, al gaat men aan hen voorbij en laat men hen links liggen. En toch is nergens ter wereld ooit iets zo wonderlijks geweest, zo zeldzaam en zoveel vreugde verschaffend, als in dit eenvoudige stalletje, waar Jozef en Maria verblijven met het kind Jezus in een kribbe. Hier gaan God en mens samen, moeder en maagd, volwassene en kind.
Overweeg eens de grondhouding die hier blijkt: zoveel genegenheid en liefde, zoveel eenvoud en soberheid, zoveel mildheid en goedheid en vooral zoveel meeleven. Overdenk ook wat van oudsher over Christus voorzegd is; en bezie hoe vandaag de schriften in vervulling gaan, en de vrome verwachtingen van de heilige profeten. Beschouw ook de liefdevolle zorgen van de heilige maagd Maria, hoe intens blij zij is met haar kind; wat in haar omgaat als ze Gods Zoon, die uit haar geboren is, voor zich ziet in de kribbe. Beschouw en overdenk zo dit alles, alsof je er zelf bij aanwezig bent. Onze liefde en toewijding om dit alles dat ooit heeft plaatsgevonden te overdenken, moet niet minder zijn dan wanneer wij er nu zelf bij aanwezig zouden zijn. Ieder jaar opnieuw moeten we ons dit in herinnering brengen. En niet alleen eenmaal per jaar moeten we ons in herinnering roepen dat Jezus geboren en in een kribbe gelegd is, maar vaak moeten we ons dit voor de geest halen.
Van dit kind kunnen we veel wijsheid leren, veel betrouwbaarheid en een groot geduld, en deze eigenschappen zijn voldoende om ons hele leven te ordenen. Alles wat Christus deed, is leerzaam voor ons; alles wat Hij meegemaakt heeft, kan ons bemoedigen. Want Hijzelf is voor ons en voor alle mensen heil en verlossing. Hij leert ons meer door zijn manier van doen en laten dan door zijn woorden. Hij overtuigt ons meer door wat Hijzelf doet dan door wat anderen doen.

Kerstmis
"Gods Zoon werd een mens, om de mensen in staat te stellen zonen van God te worden." (C.S. Lewis, Onversneden Christendom, 1952).
"De overgrote meerderheid van de mensen volgen gewoontes die ze niet kunnen verklaren. Ze vieren Kerstmis met kerstgeschenken en -wensen, en ze zullen dat blijven doen. Op een dag zullen ze plots ontwaken en ontdekken waarom." (G.K. Chesterton)

Doopvieringen:
De doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 8 mei om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Hai Kempeners (84 j.), Joannes Riviusstraat 12D; Wil Houben (95 j.), Burg. van Mulkenstraat 51; Mia Sipers-Baumans (94 j.), Stationsstraat 134.

Persoonlijke instellingen