Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 1 - 14 oktober 2022

Wist u dat?

 • er in Meers een probleem was met de klokken?
 • het systeem spontaan op een willekeurig uur voor de H. Mis begon te luiden?
 • we het probleem nog niet gelokaliseerd hebben?
 • dit onderdeel van het luiden voorlopig uitgeschakeld is?
 • de klokslag en angelus wel gewoon werken?
 • wij hopen dat als deze Wegwijzer verschijnt e.e.a. weer in orde is?
 • u nog steeds kunt deelnemen aan de geloofscursus op maandag?
 • wij de vrijwilligers dankbaar zijn die de grafmonumenten van vervallen graven verwijderd hebben en de heggen geschoren hebben?
 • u elke dag in een van onze kerken terecht kunt voor de Eucharistieviering?
 • er tot onze verbazing parochianen zijn die niet wisten dat er na de H. Mis van 11.00 uur de mogelijkheid bestaat om samen koffie, of iets anders, te drinken in de Parochiezaal?
 • iedereen daar welkom is en dat e.e.a. volledig gratis is?
 • kinderen dan ook van de speelkelder gebruikt mogen maken?


H. Vormsel op 9 december 2022
Het H. Vormsel voor Meers én Elsloo is dit jaar gepland op vrijdag 9 december om 19.00 uur in de Mariakerk. Dit jaar zal vicaris V. Goulmy het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf groep 8 en brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. Ook oudere kinderen zijn welkom. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn telkens op 4,11,18 oktober, 8, 15, 22, 29 november en 6 december. Er is geen les in de herfstvakantie en ook niet op 1 november (Allerheiligen)
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 1 oktober a.s. Vanaf dit jaar zal enkel in de even jaren het H. Vormsel toegediend worden in onze parochies.

Geloofscursus 2022-2023
De geloofsbelijdenis is wekelijks op maandag van 19.45-21.15 uur in de Parochiezaal en begint op 19 september 2022. Wij zijn begonnen met de Messiasverwachting in het O.T., het volgende thema is het boek Daniël. Iedereen is welkom. De cursus is gratis.

Oktober-rozenkransmaand.
In de oktobermaand wordt van dinsdag tot en met vrijdag de rozenkrans gebeden 20 minuten vóór de reguliere Eucharistievieringen. Tevens is er op iedere maandagmiddag (heel het jaar rond) om 14.00 uur gelegenheid om gezamenlijk de rozenkrans te bidden in de Parochiezaal. Na de rozenkrans op maandag is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn.

Overweging
De Christenen hebben gelijk: in ieder land en iedere familie is al sinds het begin van de wereld Hoogmoed de voornaamste bron van ellende. Door andere vormen van slechtheid kunnen mensen wel eens nader tot elkaar komen; kameraadschap en humor en vriendelijkheid kun je aantreffen bij dronken mensen of onkuise mensen. Maar Hoogmoed betekent altijd vijandschap - het is vijandschap. En niet alleen vijandschap tussen mensen, maar ook tegen God.
Bij God kom je te staan tegenover iets dat in ieder opzicht onmetelijk ver boven jezelf verheven is. Zolang je God zo niet kent - en jezelf dan ook niet kent als zijnde niets in vergelijking daarmee - ken je God helemaal niet. Zolang je hoogmoedig bent kun je God niet kennen. Een hoogmoedig mens kijkt altijd op dingen en mensen neer, en zolang je neerkijkt, zie je uiteraard niets boven je.
Daarmee duikt een vreselijke vraag op. Hoe kunnen mensen die overduidelijk door Hoogmoed verteerd worden toch zeggen dat zij in God geloven en in eigen ogen heel godsdienstig zijn? Ik vrees dat dit betekent dat zij een denkbeeldige God vereren. Ze geven theoretisch wel toe dat ze in de aanwezigheid van deze hersenschimmige God nietig zijn, maar stellen zich in feite steeds voor hoe goed Hij hen vindt en hoeveel beter dan gewone mensen; dat wil zeggen: ze betalen Hem een paar stuivers denkbeeldige nederigheid om er honderd gulden Hoogmoed tegenover medemensen voor terug te krijgen. Ik vermoed dat Christus aan dit soort mensen dacht toen Hij zei dat sommigen over Hem zouden prediken en in Zijn naam duivels zouden uitdrijven maar aan het einde der tijden te horen zouden krijgen dat Hij hen nooit gekend heeft. En in deze dodelijke valstrik kunnen wij allemaal ieder moment terechtkomen. Dit valt gelukkig te toetsen. Wanneer je merkt dat je godsdienstige leven het gevoel geeft dat je goed bent - en vooral: dat je beter dan een ander bent - kun je er denk ik altijd van op aan dat niet God maar de duivel met je bezig is. Het ware bewijs van Gods aanwezigheid is dat je ofwel jezelf helemaal vergeet, ofwel jezelf ziet als klein en vuil. Het beste is dat je jezelf helemaal vergeet. (C.S. Lewis, Onversneden Christendom, Ten Have, 1999, 144-145)

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari en 12 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari en 7 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 6 oktober.
In Meers: op dinsdagavond 4 oktober.

Persoonlijke instellingen