Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 15 - 28 mei 2021

Gebruik van de kerken
Vanaf 29 april gelden de volgende regels voor kerken. Kerken met minder dan 300 zitplaatsen max. 30 personen. Bij grotere kerken, max. 10% van de beschikbare plaatsen.
Dat betekent voor onze kerken: max.30 personen in de St. Augustinuskerk, max. 100 in de Mariakerk en max. 45 in de St. Jozefkerk.
Wij proberen het voorlopig te doen zonder verplicht reserveren in het weekend.

Pinksteren en de apostelen
Zij hadden hun boten in de steek gelaten en waren de Heer gevolgd. Zij hadden gezien hoe de volksmenigten uitliepen om Hem te horen en aan te raken. Zij hadden de storm zien stillen, zij hadden doden zien opwekken. Zij hadden de boodschap van het Rijk Gods gehoord. Zij hadden de genezingen gezien. Zij hadden hun Heer aan het kruis zien sterven. Zij hadden met Hem gesproken na Zijn verrijzenis. Zij hadden Hem ten hemel zien opstijgen... En toch zaten de apostelen angstig, moedeloos en vertwijfeld opgesloten in een huis, uit angst voor de Joden.
Op het ogenblik dat de apostelen alleen zijn durven zij niets, zijn ze machteloos en moedeloos. Zij die de kudde van de Heer zouden moeten leiden hadden zelf leiding nodig. Zij waren blijkbaar vergeten dat Jezus hen beloofd had om de H. Geest te sturen. Plots op de 50ste dag na Pasen daalde de H. Geest neer over Maria en de apostelen en werden zij vervuld van de H. Geest.
Zij trokken deuren en ramen open en verkondigden de Blijde Boodschap. Het was niet zomaar een vlaag van enthousiasme. Neen, het was de kracht van God die blijvend over hen kwam. Ze namen hun stok en reiszak op en gingen tot aan het uiteinde van de wereld om de boodschap te verkondigen: "De Heer is werkelijk verrezen. Hij is de Zoon van God. Er is geen andere naam waarin wij gered kunnen worden."
Van dan af kan niets de stormwind van de Geest stoppen. De leerlingen trekken uit en schuwen koude, noch hitte, storm, afstanden, schipbreuk, rovers noch overheden. Zij gaan en verkondigen te pas en te onpas de Blijde Boodschap. Zij komen niet met geleerde woorden of met uitgewerkte programma's, zij beloven niemand materieel voordeel of een paradijselijk leven. Wat ze brengen is de Boodschap van God. De boodschap dat wie in de Heer gelooft en wie Zijn geboden onderhoudt gered zal worden. Zij beloven aan hun leerlingen geen gouden bergen maar wel dat zij bij God zullen komen. Ze stellen hen miskenning, vervolging en lijden in het vooruitzicht. Toch sluiten duizenden zich bij hen aan, want de H. Geest gaf kracht aan hun woorden. En allen die naar God zochten, allen die met een zuiver geweten naar Hem uitkeken herkenden die Boodschap en sloten zich aan onbevreesd voor het lijden en de miskenning die hen te beurt zouden vallen.
Bidden wij voor nieuwe apostelen in deze tijd. Laten wij ons beschikbaar stellen voor God, opdat Zijn Geest ook in ons kan werken.

Ter overweging.
"De ware reden van het moderne ongeloof is niet intellectueel. Het is pure onverschilligheid, het is een praktisch heidendom van mensen die nooit echt over dit, of misschien wel elk ander, onderwerp hebben nagedacht en die niet inzien dat het Christendom enige betekenis zou hebben voor hun huidig leven." Christopher Dawson.

Meimaand- Mariamaand
Wij bidden de rozenkrans 20 minuten voor de HH. Missen van dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag de rozenkrans. Ook is het hele jaar door op dinsdag om 14:00 u gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden in de parochiezaal.

Doopvieringen:
De doopdata voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 19 september en 10 oktober in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september en 5 oktober om 20:00 uur in Parochiezaal. In deze coronaperiode zijn er geen gezamenlijke doopvieringen. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Annemie Janssen-Peters (76 j.), Lienaertsstraat 159dros1, Geleen.

Persoonlijke instellingen