Stichtingen

Uit Parwiki

1 Wat is een stichting

  • Een stichting of gestichte jaardienst, is de naam voor een overeenkomst van iemand met de parochie om gedurende een bepaalde periode een H. Mis te laten lezen voor de zielenrust van één of meerdere overledenen, bv. op hun sterfdag of verjaardag.
  • De zogenaamde stichter schenkt daartoe een bedrag aan de parochie opdat deze missen gelezen worden. Er wordt dan een document opgemaakt, ondertekend door de stichter(s), het kerkbestuur en het bisdom. De maximale duur voor deze overeenkomst is 20 jaar.
  • Stichtingen worden vaak afgesloten door mensen die na hun dood willen dat er Missen voor hen gelezen worden, zonder dat zij daarbij afhankelijk zijn van hun erfgenamen of nakomelingen. Men kan ook een stichting afsluiten voor meerdere mensen, bv. een echtpaar, gezin, enz.
  • Het geld van een stichting wordt geparkeerd op een aparte rekening en komt pas ter beschikking van de parochie als alle aangegane verplichtingen vervuld zijn. Het bisdom controleert of de parochie in deze haar verplichtingen nakomt.
  • De kosten zijn het aantal jaren maal het geldende misintiebedrag. Op dit moment is dat resp. € 12,50 (door de week) en € 27,50 (in het weekend). Zo kost een stichting voor 10 jaar door de week: 10 x € 12,50 = € 125,00 en een stichting voor 10 jaar in het weekend 10 x € 27,50 = € 275,00.

2 Informatie of afsluiten van een stichting

U kunt hiervoor terecht bij Missen bestellen.
Onze overleden broeders en zusters rekenen op ons gebed voor hun zielenrust.