Mistijden

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Het laatste avondmaal, St. Jozefkerk

Eucharistievieringen in onze parochies

Zondag 08.30 St. Augustinuskerk
11.00 Mariakerk
13.00 Mariakerk(enkel 2de zondag van de maand)
Mis in de Syrisch-katholieke ritus.
Maandag 18.30 St. Augustinuskerk (Aanbidding)
19.00 St. Augustinuskerk
Dinsdag 18.30 St. Jozefkerk*
Woensdag 19.00 Mariakerk
Donderdag 19:00 Mariakerk(na corona: om 14.30 u in Aelserhof!)
Vrijdag 08.30 Mariakerk*☆
Zaterdag 18.00 St. Jozefkerk**

☆ de diensten in de Mariakerk worden gelivestreamd.
* vervalt als er die dag een andere publieke Eucharistieviering is in de betreffende parochie.
** vervalt op zaterdag vóór aswoensdag (vw. Carnavalsstoet).


Missen van Kerstmis, Goede Week en Pasen. zie in die periode: Geplande diensten


Op de vooravond van de hoogfeesten Maria Moeder van God (1 jan.), Hemelvaart, Maria Tenhemelopneming (15 aug.) en Allerheiligen (1 nov.) is de H. Mis altijd zoals op zaterdag om 18.00 uur in de St. Jozefkerk, op de feestdag zelf zijn de HH. Missen zoals op zondag.


Tweede kerst-, paas- en pinksterdag zijn de HH. Missen om 9.45 uur in de St. Jozefkerk en om 11.00 uur in de Mariakerk.


Rozenkrans
iedere dinsdag 14.00 Parochiezaal
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in mei en oktober 20 minuten voor de Mis
Persoonlijke instellingen