Mistijden

Uit Parwiki


Het laatste avondmaal, St. Jozefkerk

Eucharistievieringen


zondag 08.30 St. Augustinuskerk
11.00 Mariakerk
maandag 18.30 St. Augustinuskerk (aanbidding)
19.00 St. Augustinuskerk
dinsdag 18.30 St. Jozefkerk
woensdag 19.00 Mariakerk
donderdag 14.30 Kapel Aelserhof (uitzonderingen)
vrijdag 08.30 Mariakerk
zaterdag 18.00 St. Jozefkerk
Rozenkransgebed
maandag 14.00 Parochiezaal
mei en oktober dinsdag, woensdag en vrijdag 20 minuten voor de Mis

De diensten in de Mariakerk worden gelivestreamd.

☆ niet op zaterdag vóór aswoensdag (vw. Carnaval rond kerk).


Missen van Kerstmis, Goede Week en Pasen. zie in die periode: Geplande diensten


Op de vooravond van de hoogfeesten (niet op zondag) Maria Moeder van God (1 jan.), Hemelvaart, Maria Tenhemelopneming (15 aug.) en Allerheiligen (1 nov.) is de H. Mis zoals op zaterdag om 18.00 uur in de St. Jozefkerk. Vooravond op zondag, missen zoals op zondag. Hoogfeest niet op zondag: één H. Mis om 11.00 u in de Mariakerk, anders zoals op zondag. Indien het hoogfeest op maandag valt dan zoals hieronder op tweede kerstdag.


Op tweede kerst-, paas- en pinksterdag zijn de HH. Missen om 9.45 uur in de St. Jozefkerk en om 11.00 uur in de Mariakerk.


Voor de teksten en gebeden van de dagelijkse Eucharistie zie: Romeins Missaal