Onze livestream

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Volgende livestream: vrijdag 4 december 2020 om 08:30 u. (Mariakerk).

Directe toegang tot ons livestream-kanaal

Actuele stand van zaken

De vaste Eucharistievieringen in de Mariakerk worden gelivestreamd:

 • zondag 11.00 u.
 • zondag 13.00 u. (Eucharistie in de Syrisch-katholieke ritus) enkel 2de zondag van de maand.
 • woensdag 19.00 u.
 • donderdag 8.30 u. (met ingang van 17 dec. 2020 wordt dit 19.00 u.)
 • vrijdag 8.30 u.

Enkel het priesterkoor wordt in beeld gebracht. Wie zich daar vertoont geeft impliciet toestemming tot uitzending, zoals ook te lezen op de mededelingenborden bij het betreden van de kerk.
Mensen in het schip en de zijbeuken van de kerk komen helemaal niet in beeld, ook niet op de rug en ook niet bij het ter communie gaan.
Wij proberen ca. 15 minuten voor het begin van de viering te starten. Op zondag ca 30 minuten.
In mei en oktober begint de livestream op weekdagen eerder zodat ook de rozenkrans (20 minuten voor de mis) meegebeden kan worden.

H. Mis op donderdag

Met ingang van donderdag 17 december willen wij de H. Mis op donderdag i.p.v. om 8.30 u om 19.00 u in de Mariakerk vieren. In maart is de H. Mis van donderdagmiddag in Aelserhof v.w. corona naar de Mariakerk gehaald. Aanvankelijk mocht er niemand deelnemen aan de Eucharistieviering zoals u zich nog zult herinneren. Wij hebben ons toen natuurlijk niet gerealiseerd hoelang de uitzonderingstoestand van Covid-19 zou kunnen duren.
Omdat het voor de meesten makkelijker is om ‘s avonds de Mis bij te wonen, gaan wij naar de donderdagavond. Het blijft overigens de bedoeling om deze H. Mis weer naar Aelserhof te verplaatsen als de tijd en omstandigheden daar rijp voor zijn.
De vrijdagmis blijft in de ochtend om 8.30 uur omdat op vrijdagavond uw pastoor regelmatig les geeft op de priesteropleiding Bovendonk in het bisdom Breda en dit ook de repetitie-avond van ons Jeugdkoor is.

Zelfbouw

Wij bouwen de installatie zelf en proberen gestaag de kwaliteit te verbeteren. Het is overigens niet de bedoeling om een flitsende presentatie te verzorgen, maar wel om mensen waardig de Eucharistie te laten volgen.
Tot nog toe is het gelukt om:

 • de liedprojectie die in de kerk te zien is via de beamer te integreren in de livestream zelf en deze te koppelen aan de besturing van de liedprojectie.
 • deze laatste besturing is nu ook draadloos gemaakt en kan nu vanuit de hele kerk (en niet alleen meer vanuit de sacristie) bediend worden.
 • een automatisch volgsysteem te bouwen dat de camera de plaats van de microfoon die gebruikt wordt doet volgen.
 • het geluid te koppelen aan de installatie van de kerk zelf en beeld en geluid synchroon te laten lopen.
 • de naamgeving van de zon- of feestdag of komende viering automatisch in de leader te plaatsen.
 • het hele systeem van het moment van opstarten tot stoppen van de livestream volledig automatisch te laten lopen.

Todo:

 • wegwerken van kinderziektes
 • het integreren van het geluid van het volk (antwoorden)
 • integreren van het geluid van het grote orgel

Ook dit nog

Voor de scherpslijp(st)ers: de vaste medewerk(st)ers die in beeld kunnen komen hebben allen hun toestemming gegeven en bij de minderjarigen hebben wij uiteraard ook de juiste procedure gevolgd.

Livestream Eerste Communie

Hier kunt u de livestream van de Eerste H. Communie terugzien. De dienst zelf begint hierin op 49:18 minuten.

Persoonlijke instellingen