Elsloos Jeugdkoor

Uit Parwiki
Jeugdkoor, Kerstmis 2019


Actuele mededelingen voor de leden


Wij luisteren vrijwel elke zondag de H. Mis van 11:00 uur in de Mariakerk op. Wij zingen in om 10:15 uur.
De repetities zijn op:

  • aspiranten: vrijdag van 19:00-19:40 uur
  • groten:  vrijdag van 19:30-20:30 uur

Wij repeteren in de parochiezaal.
De repetitie voor de nieuwste koorleden en jongeren begint om 18:15 uur in het zaaltje.
Om 18:25 uur is er een korte pauze waarin de ouderen kunnen binnenkomen. Om 18:30 uur start de gezamenlijke repetitie die duurt tot 19:15 uur. Voor de groten is er aansluitend repetitie tot 20:15 uur.
Ongeveer om de twee weken is er van 20:30-21:15 uur gelegenheid om deel te nemen aan de Vijftien-plus groep. (Tijd kan eventueel uitlopen.)

Info

Bij ons koor betaal je geen contributie.
Heb je interesse, kom dan gewoon naar een repetitie toe (breng ev. je ouders mee).

Contact

De leiding van het koor berust bij Justine Lamée.

Afmelden bij Miranda:
tel. geen info

Vijftien-plus groep

Info over de groep zie: Vijftien-plus groep.
De volgende bijeenkomsten zijn op:

◽ vrijdag 8 december 2023: Tacitus en Plinius over het jonge Christendom

◾ vrijdag 12 januari 2024: Thema volgt nog

Lezingen en voorbede

Het Jeugdkoor en/of acolieten verzorgen normaliter de lezingen en de voorbede in de H. Mis van 11:00 uur op zondag in de Mariakerk.
De te lezen teksten kan je hier (ter voorbereiding) vinden:

Volgende zondag 17 december Derde zondag van de Advent (B)