Missen bestellen

Uit Parwiki

Waar en wanneer bestellen?

Elektronisch

Persoonlijk

iedere maandagochtend van 10:00 tot 12:00 uur in de parochiezaal, 046-4280544.
vóór en na elke H. Mis in de sacristie
  • in Meers:
vóór en na elke H. Mis in de sacristie

Via de brievenbus

U kunt de intentie met datum op een briefje schrijven en ze in de brievenbus van de pastorie doen en het geld erbij steken of later overmaken.
  • in Elsloo (Bandkeramiekersstraat 2), rekening NL02 RABO 0104951206
  • in Meers (Schoolsteeg 2), rekening NL58 RABO 0114107289

U kunt overal voor alle kerken bestellen.

Gelieve de intenties -vanwege de publicatie in ons parochieblad- minstens 3 weken van te voren op te geven.

Wat is een misintentie?

Van oudsher bestaat het gebruik te bidden voor onze dierbare overledenen. De Kerk bidt in elke Eucharistieviering voor de overleden gelovigen. Vandaar de traditie om een misintentie te vragen voor een overledene. De naam van een dierbare wordt dan genoemd in de voorbede, waarin we bidden voor zijn/haar eeuwige rust.
Daarnaast kunnen er ook misintenties worden gevraagd om te bidden uit dankbaarheid, voor het welslagen van een operatie, voor een bijzondere intentie, enz.
De intentie wordt voorgelezen tijdens de voorbede in de Eucharistie en vermeld in ons parochieblad en op deze website.

Kosten

  • door de week: € 12,50
  • in het weekend: € 27,50

Verdere informatie

U kunt eventueel ook een zogenaamde stichting of gestichte jaardienst regelen.