Misintenties bestellen

Uit Parwiki
U heeft hier geen toegang
U heeft hier geen toegang
U heeft hier geen toegang
U heeft hier geen toegang

Van oudsher bidt de Kerk in elke Eucharistieviering voor de overleden gelovigen.
Vandaar de traditie om een misintentie te vragen voor een overledene. De naam van een dierbare wordt dan genoemd bij de voorbede, waarbij we bidden voor zijn/haar zielenrust.
Een misintentie kan ook anoniem zijn, bv. "uit dankbaarheid", "voor het welslagen van een operatie", "bijzondere intentie", enz.

De intentie wordt genoemd tijdens de voorbede in de Eucharistieviering en gepubliceerd in ons parochieblad: De Wegwijzer en op onze website.


Kies eerst waar u de intentie(s) wil bestellen.
De bestellijst staat open vanaf zaterdag 27 april 2024.
kosten:
* door de week:€ 12,50
* weekend & feestdagen:€ 27,50