Kerkbijdrage fiscaal

Uit Parwiki

Kerkrechterlijk en juridisch vormen onze parochies vanaf 1 januari 2024 één parochie H. Augustinus, Elsloo.
Een aantal zaken zoals Anbi, notaris moeten nog definitief geregeld worden.

1 Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar?

Anbilogo.jpg
Uw giften aan de parochie zijn fiscaal aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Katholieke Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze parochies maken deel uit van deze groepsbeschikking. Hierdoor zijn ook uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Info over de ANBI-status van onze parochies vindt hier: Elsloo / Meers.
De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften geldt een drempel.

1.1 Gewone giften

Gewone giften zijn aftrekbaar, mits het totaal van uw giften (kerkbijdrage en giften voor andere ANBI-erkende doelen) hoger is dan 1% van (gemakshalve) uw gezamenlijke inkomen en meer dan € 60,00 bedraagt. Alleen het bedrag boven deze drempel is aftrekbaar. In de praktijk is het inkomen vaak te hoog om de gift in aftrek te kunnen brengen (situatie A in het onderstaande voorbeeld).

1.2 Periodieke giften

Het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig (zonder drempel) af te trekken indien u deze in een overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 jaar tenminste 1x per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard. Dezelfde gift levert u nu belastingvoordeel op, waardoor u netto minder kwijt bent (situatie B in het onderstaande voorbeeld). U kunt de kerk laten (mee)profiteren van uw belastingvoordeel door het verhogen van uw periodieke gift. U steunt uw kerk met een extra bedrag zonder dat u dit iets kost! (situatie C in het onderstaande voorbeeld).

1.2.1 Voorbeelden

Situatie A Situatie B Situatie C
Gewone gift Periodieke gift
het belastingvoordeel is voor uzelf
Periodieke gift
het belastingvoordeel is voor de parochie
Uw inkomen** € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
Drempel € 250,00 € n.v.t. € n.v.t.
Uw gift aan de parochie € 125,00 € 125,00 € 215,00
Belastingvoordeel (42%)** € 0,00 € 53,00 € 90,00
Deze gift kost u netto € 125,00 € 72,00 € 125,00

In dit voorbeeld kunt u via een periodieke gift dus € 90,00 (!) meer geven aan de kerk, terwijl het u netto niet meer kost dan bij een gewone gift.

** Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Voor mensen van 65 jaar en ouder en een inkomen tussen ca. € 18.000,00 en € 33.000,00 is dit voordeel kleiner. In situatie C kost een gift van € 164,00 u netto € 125,00. Fiscale voordeel: € 39,00. Met behulp van de website, berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift.

1.3 Hoe werkt het?

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met de Parochie U kunt hier een modelovereenkomst voor Elsloo of een modelovereenkomst voor Meers downloaden. U vult de overeenkomst in tweevoud in en retourneert beide formulieren ondertekend aan de parochie (kerkbestuur). Het kerkbestuur ondertekent ook beide overeenkomsten en geeft één exemplaar aan u terug.

Vanwege de fusie van onze parochies op 1 jan. 2024 moeten nog een aantal details geregeld worden zoals de nieuew Anbi-registratie. Zodra dit geregeld is wordt de modelovereenkomst aangepast.

De oude overeenkomsten blijven gewoon geldig.

Let op!
U hoeft dit formulier niet naar de belastingdienst te sturen. Dit formulier is voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. De belastingdienst kan de aangifte controleren en om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
De penningmeester kan u helpen bij het invullen van de overeenkomst. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.

Mocht u meer informatie wensen over periodiek schenken aan onze parochie, dan kunt u contact opnemen met een van onze penningmeesters:
H. Augustinus, Elsloo:
H. Jozef, Meers:


Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van giften: bij de belastingdienst.