Meers, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2019 en 2020 (in euro's)

BATEN 2019 2020 LASTEN 2019 2020
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 5.545,89 5.429,86 salarissen, sociale lasten, vergoedingen,

verzekeringen van geestelijke, enz.

15.334,10 15.225,04
collectes voor eigen kerk 3.503,57 1.713,91 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

13.481,36 12.214,65
stipendia voor H.H. Missen 1.810,00 1.440,00 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 0,00 0,00 altaarbenodigdheden 132,43 358,98
uitvaartdiensten 985,00 880,00 offerkaarsen 1.887,80 117,25
offerblokken, kaarsen etc 1.122,11 830,02 overige kosten eredienst 0,00 0,00
giften 1.364,25 550,00 koren, misdienaars 0,00 0,00
overige kerkelijke diensten 0,00 0,00 diversen 0,00 0,00
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 6.215,00 5.794,82 parochieblad, enz. 0,00 0,00
Gods Akker, kerkhof 6.012,50 2.635,00 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (opbr. uit bezittingen, spaarrek.) -156,86 -136,69 bisdom, dekenaat 4.064,96 4.064,96
FUNCTIONELE INKOMSTEN BEHEERSKOSTEN
subsidies 0,00 0,00 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 311,17 312,65
TEKORT 8.810,36 13.156,61
TOTAAL 35.211,82 32.293,53 TOTAAL 35.211,82 32.293,53
Persoonlijke instellingen