Meers, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2018 en 2019 (in euro's)

BATEN 2018 2019 LASTEN 2018 2019
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 6.481,78 5.545,89 salarissen, sociale lasten, vergoedingen,

verzekeringen van geestelijke, enz.

15.443,99 15.334,10
collectes voor eigen kerk 4.086,28 3.503,57 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

13.077,02 13.481,36
stipendia voor H.H. Missen 2.268,53 1.810,00 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 0,00 0,00 altaarbenodigdheden 301,19 132,43
uitvaartdiensten 1.675,00 985,00 offerkaarsen 0,00 1.887,80
offerblokken, kaarsen etc 1.574,57 1.122,11 overige kosten eredienst 0,00 0,00
giften 125,00 1.364,25 koren, misdienaars 0,00 0,00
overige kerkelijke diensten 0,00 0,00 diversen 0,00 0,00
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 6.318,00 6.215,00 parochieblad, enz. 0,00 0,00
Gods Akker, kerkhof 6.577,00 6.012,50 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (opbr. uit bezittingen, spaarrek.) -162,42 -156,86 bisdom, dekenaat 4.517,44 4.064,96
FUNCTIONELE INKOMSTEN BEHEERSKOSTEN
subsidies 0,00 0,00 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 237,00 311,17
TEKORT 4.631,90 8.810,36
TOTAAL 33.575,64 35.211,82 TOTAAL 33.576,64 35.211,82
Persoonlijke instellingen