Meers, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2022 en 2023 (in euro's)

BATEN 2022 2023 LASTEN 2022 2023
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdrage 5.792,82 5.005,60 salarissen, sociale lasten, vergoedingen,

verzekeringen van geestelijke, enz.

15.547,68 16.427,99
collectes voor eigen kerk 2.947,66 2.658,53 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 27,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

5.158,35 17.132,09
stipendia voor H.H. Missen 1.765,00 1.589,00 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 0,00 0,00 altaarbenodigdheden 151,24 27,00
uitvaartdiensten 475,00 950,00 offerkaarsen 1.005,09 1.132,55
offerblokken, kaarsen etc 1.173,82 1.875,88 overige kosten eredienst 0,00 0,00
giften 500,00 500,00 koren, misdienaars 0,00 0,00
overige kerkelijke diensten 0,00 0,00 diversen 0,00 0,00
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 7.237,28 7.798,30 parochieblad, enz. 569,99 0,00
Gods Akker, kerkhof 4.570,00 4.800,00 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (opbr. uit bezittingen, spaarrek.) -159,45 -340,85 bisdom, dekenaat 291,20 2.412,60
FUNCTIONELE INKOMSTEN BEHEERSKOSTEN
subsidies 0,00 0,00 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 0,00 0,00
TEKORT 0,00 12.268,77 SALDO 1.578,58 0,00
TOTAAL 24.302,13 37.132,23 TOTAAL 24.302,13 37.132,23