Elsloo, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren over de boekjaren 2018 en 2019 (in euro's)

BATEN 2018 2019 LASTEN 2018 2019
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 34.092,79 39.625,74 salarissen, sociale lasten, vergoedingen, verzekeringen

van geestelijke, organisten, huishoudelijke hulp, enz.

35.466,39 37.082,45
collectes voor eigen kerk 22.040,64 16.326,10 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

55.256,58 35.878,74
stipendia voor H.H. Missen 11.673,22 8.075,00 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 400,00 880,00 altaarbenodigdheden 1.465,49 1.986,92
uitvaartdiensten 8.569,28 3.529,00 offerkaarsen 296,45 6.146,80
offerblokken, kaarsen etc 11.242,40 9.821,64 overige kosten eredienst 6.995,22 1.042,27
giften 10.740,02 992,41 koren, misdienaars 625,39 199,09
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 10.734,93 10.406,99 mededelingen (Wegwijzer) en devotionalia 5.606,16 4.508,46
pachten van landerijen 6.268,97 5.161,14 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (obligaties, diverse rekeningen) 1.244,62 -28,25 bisdom, dekenaat 20.032,32 18.076,64
exploitatie kerkhof 18.867,50 17.528,00 BEHEERSKOSTEN
FUNCTIONELE INKOMSTEN kosten huishouding pastoor 3.554,04 3.696,96
subsidies 0,00 0,00 bestuur- en representatiekosten 852,29 443,81
INCIDENTELE BATEN porto, telefoon 298,67 2.080,51
diversen 844,98 182,57 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 467,07 482,66
administratiekosten 424,29 475,21
TEKORT 0,00 0,00 SALDO 5.378,99 399,82
TOTAAL 136.719,35 112.500,34 TOTAAL 136.719,35 112.500,34
Persoonlijke instellingen