Elsloo, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Staat van baten en lasten over de boekjaren over de boekjaren 2020 en 2021 (in euro's)

BATEN 2020 2021 LASTEN 2020 2021
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdrage 40.122,65 38.971,53 salarissen, sociale lasten, vergoedingen, verzekeringen

van geestelijke, organisten, huishoudelijke hulp, enz.

35.158,86 36.729,57
collectes voor eigen kerk 7.365,01 13.162,90 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

36.501,52 69.513,47
stipendia voor H.H. Missen 8.946,65 6.623,00 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 0,00 0,00 altaarbenodigdheden 1.170,34 704,69
uitvaartdiensten 3.290,00 7.075,70 offerkaarsen 8.941,90 1.996,50
offerblokken, kaarsen etc 12.710,54 13.013,97 overige kosten eredienst 3.090,74 77,25
giften 1.205,00 2.078,24 koren, misdienaars 483,83 150,00
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 12.830,64 19.580,64 mededelingen (Wegwijzer) en devotionalia 5.635,58 6.086,42
pachten van landerijen 4.174,74 3.963,30 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (obligaties, diverse rekeningen) 1.433,98 2.529,57 bisdom, dekenaat 18.077,14 16.636,00
exploitatie kerkhof 10.895,00 33.265,00 BEHEERSKOSTEN
FUNCTIONELE INKOMSTEN kosten huishouding pastoor 3.885,86 3.885,96
subsidies 0,00 0,00 bestuur- en representatiekosten 313,49 343,70
INCIDENTELE BATEN porto, telefoon 1.900,01 1.958,03
diversen 887,70 1.043,29 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 289,05 540,63
administratiekosten 391,06 1.189,61
TEKORT 11.977,47 0,00 SALDO 0,00 1.495,31
TOTAAL 115.839,38 141.307,14 TOTAAL 115.839,38 141.307,14