Elsloo, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Staat van baten en lasten over de boekjaren over de boekjaren 2019 en 2020 (in euro's)

BATEN 2019 2020 LASTEN 2019 2020
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdragen 39.625,74 40.122,65 salarissen, sociale lasten, vergoedingen, verzekeringen

van geestelijke, organisten, huishoudelijke hulp, enz.

37.082,45 35.158,86
collectes voor eigen kerk 16.326,10 7.365,01 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

35.878,74 36.501,52
stipendia voor H.H. Missen 8.075,00 8.946,65 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 880,00 0,00 altaarbenodigdheden 1.986,92 1.170,34
uitvaartdiensten 3.529,00 3.290,00 offerkaarsen 6.146,80 8.941,90
offerblokken, kaarsen etc 9.821,64 12.710,54 overige kosten eredienst 1.042,27 3.090,74
giften 992,41 1.205,00 koren, misdienaars 199,09 483,83
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 10.406,99 12.830,64 mededelingen (Wegwijzer) en devotionalia 4.508,46 5.635,58
pachten van landerijen 5.161,14 4.174,74 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (obligaties, diverse rekeningen) -28,25 1.433,98 bisdom, dekenaat 18.076,64 18.077,14
exploitatie kerkhof 17.528,00 10.895,00 BEHEERSKOSTEN
FUNCTIONELE INKOMSTEN kosten huishouding pastoor 3.696,96 3.885,86
subsidies 0,00 0,00 bestuur- en representatiekosten 443,81 313,49
INCIDENTELE BATEN porto, telefoon 2.080,51 1.900,01
diversen 182,57 887,70 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 482,66 289,05
administratiekosten 475,21 391,06
TEKORT 0,00 11.977,47 SALDO 399,82 0,00
TOTAAL 112.500,34 115.839,38 TOTAAL 112.500,34 115.839,38
Persoonlijke instellingen