Elsloo, actie kerkbijdrage

Uit Parwiki
Parochie St. Augustinus
Actie kerkbijdrage 2024

Elslootransp.png

Elsloo, december 2023

Beste parochianen,
Vorig jaar verwezen wij naar 2022 als "een jaar jaar met oorlog, covid-19, hoge energieprijzen, enz." Terugkijkend op 2023 kunnen wij helaas niet zeggen dat het beter gegaan is.
Hetgeen ons misschien eraan herinnert dat alles wat ons dierbaar is niet vanzelfsprekend is en ook dat je helaas niet alles in de hand hebt of zoals de Heer het zegt dat wij met als ons getob geen el aan ons levenspad kunnen toevoegen ...
Enerzijds is het zo dat enkel door onze inzet, onze oprechtheid, enz. de wereld verbeterd kan worden. Anderzijds in het zo dat het leven geen zekerheid kent.
De enige die ons zekerheid, geborgenheid en een eeuwig perspectief biedt is de Heer. Deze is voor ons mens geworden, gekruisigd, gestorven en verrezen. Hij heeft aan de Kerk (mensen) de opdracht gegeven om Zijn boodschap uit te dragen.

Onze parochie probeert deze opdracht om Zijn boodschap uit te dragen en te vieren in praktijk te brengen. Dit kost zoals alle belangrijke dingen ook moeite. Immers in de reële wereld moet iedere parochie zelf de middelen zien te verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Onze parochie kan enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins, van de parochianen.
Toen de verkondiging van Jezus vastliep op ongeloof en de desinteresse, vroeg Hij Zijn apostelen ronduit: "Wilt ook gij soms weggaan?", waarop Petrus antwoordde: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven." (Joh. 6,67-69)
Als deze boodschap je hart raakt zoals dat Petrus overkwam dan krijgt je leven een heel andere perspectief. Je realiseert je dat alles wat je doet zich -samen met dat van de anderen - afspeelt voor Gods aanschijn. Deze boodschap verkondigen is de kernopdracht van een parochie.
Wij proberen in nauwe samenwerking met onze zusterparochie in Meers -met wie wij in januari 2024 fuseren- zo efficiënt mogelijk om te gaan met de personele en financiële middelen. Dank zij de inzet van velen mogen onze kerkgebouwen best gezien worden.

Pastoor H. Achten, diaken J. Sietzema en het Kerkbestuur en alle medewerkers wensen U Gods rijkste zegen voor 2024!

Hoe kan ik bijdragen?
  • ik kan dit bedrag overmaken op bankrekening NL58 INGB 0001060253 van parochie St. Augustinus te Elsloo m.v.v. Kerkbijdrage 2024 en uw naam, adres en het kenmerk vermeld bij de adressering op de achterkant.
  • ik kan mijn bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: Kerkbijdrage.
  • ik kan een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. Zie onze website: home en dan Kerkbestuur fiscaal.

U weet toch dat wanneer u regelmatig meedoet voor minimaal € 125,00 per jaar geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijks- en begrafenismissen.
Giften aan parochie St. Augustinus zijn fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN/Fiscaal nummer is: 2577987.
Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun.
Zonder uw steun in de vorm van uw Kerkbijdrage van zo mogelijk 1% van uw netto inkomen met een minimum van € 125,00 per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.

Privacyverk;aring:
Enkel wanneer u deelneemt aan de Kerkbijdrage worden uw persoonsgegevens (naam, adres, banknr., betaalwijze, bedrag) vastgelegd. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de penningmeester van de parochie en de administrator van de Kerkbijdrage en de pastoor. De gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden.
Doeleinde van de verwerking en opslag: Het innen van Kerkbijdrage en het bijhouden van de rechten die eruit volgen.
Opslag: Op een beveiligde server.
Ons kenmerk is enkel een manier om een betaling aan een adres te kunnen linken.

Omdat wij U graag op de hoogte houden van de financiële situatie van onze parochie, geven wij een overzicht van de laatste twee boekjaren.