Fusie

Uit Parwiki

Op 1 januari 2024 zijn, in opdracht van het bisdom, de parochies St. Augustinus Elsloo en St. Jozef, Meers gefuseerd tot één parochie met de naam H. Augustinus. Zoals het in het nieuwe kerkelijke recht hoort wordt één kerk de officiële parochiekerk. Dat is de St. Augustinuskerk. De Mariakerk en de St. Jozefkerk krijgen de status van hulpkerken.

Zie Bankrelaties kerkbestuur

LET OP: voor de belastingaangifte van 2023 gelden nog de oude gegevens.

Na de fusie vanaf 1 januari 2024 is er nog maar één parochie met de naam:

naam R.-K. Parochie H. Augustinus
RSIN 866164807
datum acte van oprichting 01-01-2024
activiteitsomschrijving Religieuze organisatie
activiteit 94911 - Religieuze organisaties
bezoekadres Bandkeramiekersstraat 2, 6181 CL Elsloo
postadres gelijk aan bezoekadres


Juridisch moeten nog een aantal consequenties, zoals iban-nummer, enz. geregeld worden. Wij zijn hierbij afhankelijk van derden. We zijn er mee bezig.


Het aanpassen van deze website gebeurt geleidelijk aan.