Kosten begraafplaatsen

Uit Parwiki

Grafrechten
Parochiële kerkhoven: Op de Berg, Elsloo en Gods Akker, Meers

kindergraf 0 - 1 jr € 350,00 (20 jaar)
verlenging € 175,00 (10 jaar)
1 - 12 jr € 600,00 (20 jaar)
verlenging € 300,00 (10 jaar)
volwassenengraf eerste begraving € 1.000,00 (20 jaar)
tweede begraving € 1.000,00 (20 jaar)
verlenging € 550,00 (10 jaar)
urnengraf
met standaard grafsteen
eerste begraving € 1.000,00 (20 jaar) & plaatsen asbus € 100,00
tweede begraving de ontbrekende jaren tot 20 jaar grafrechten bijbetalen en plaatsen asbus € 100,00
verlenging € 550,00 (10 jaar)
Kosten standaard grafsteentje: € 301,00, belettering: € 7,50 per karakter, kruisje 9 cm € 26,62
(Deze kosten zijn een goede benadering van de reële prijs die de steenhouwer vraagt).
urn bijzetten
in bestaand (urnen)graf

of in urnenkapel (Gods Akker)

eerste bijzetting € 1.000,00 (20 jaar) & plaatsen asbus € 100,00
& (enkel op Gods Akker) kosten kunststof naambordje € 60,00
tweede bijzetting de ontbrekende jaren tot 20 jaar grafrechten bijbetalen & plaatsen asbus € 100,00
& (enkel op Gods Akker) kosten (nieuw) kunststof naambordje € 60,00
verlenging € 550,00 (10 jaar)
einde grafrechten

indien geen verlenging gewenst

grafsteen én fundament zelf ruimen en afvoeren
of tegen vergoeding van € 175,00 vooraf, laten ruimen en afvoeren door de kerkhofbeheerder.

vanaf 1 nov. 2019 dient het grafruimen (€ 175,00) betaald te worden bij de eerste bijzetting in een nieuw graf.
De beheerder zorgt dan bij het vervallen van de grafrechten voor de het ruimen van het grafmonument.

(her)plaatsen grafmonument
vooraf contact opnemen met de kerkhofbeheerder (door steenhouwer) i.v.m. vergunningsplicht (gratis)
bij het (her)plaatsen of (substantieel) veranderen van een grafmonument
reserveren graf
optie
volwassen graf € 550,00 (10 jaar)
kindergraf € 300,00 (10 jaar)
Een eventueel tegoed wordt verrekend met latere grafrechten.