Rozenkrans in onze parochie

Uit Parwiki

1 De betekenis van het rozenkransgebed

Het rozenkransgebed is een manier om de geheimen van Gods menswording te overwegen.

  • De rozenkrans doet ons stilstaan bij twintig geheimen of sleutelmomenten van onze verlossing.
  • Dit gebed helpt ons om te mediteren over het bezoek van de engel aan Maria, over de geboorte, het lijden, dood, verrijzenis, hemelvaart van de Heer, ... kortom over de belangrijkste gebeurtenissen van de menswording van de Heer.
  • Door dit eenvoudige gebed kunnen wij ons onze eigen kleinheid realiseren tegenover Gods majesteit die zich in Christus tot ons neergebogen heeft.
  • Niet God verandert door dit gebed maar wij. Als we er voor openstaan zal onze band met de Heer groeien, zullen wij innerlijk betere Christenen worden en op deze manier meewerken met de Geest die het aanschijn der aarde wil vernieuwen.
Mariabeeldje dat tijdens het rozenkransgebed in de parochiezaal wordt opgesteld

2 Gebedsgroep op maandagmiddag in de parochiezaal

Iedere maandagmiddag om 14.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de parochiezaal. Iedereen is van harte welkom.
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

3 Korte geschiedenis van onze rozenkransgroep

In 1991 hebben enkele parochianen, bij het uitbreken van de Golfoorlog, het initiatief genomen om elke week gezamenlijk de rozenkrans te bidden. Dit deden zij in de St. Augustinuskerk op donderdagmiddag om 14.00 uur.
Vanaf 1996 gebeurde dit in de toen nieuwe parochiezaal omdat deze gemakkelijker te bereiken en te verwarmen is en omdat je er na afloop ook nog even samen kan zijn.
In 2016 is deze bijeenkomst verplaatst naar dinsdagmiddag 14.00 uur, vanwege de invoer van een gelijktijdige H. Mis op donderdag in Aelserhof.
Vanaf november 2021 is het op maandagmiddag om 14.00 uur omwille van de nieuwe repetitietijd van het St. Augustinuskoor op dinsdagmiddag.
Ook al zijn tijd en plaats veranderd, het voornemen uit 1991 wordt nog iedere week trouw uitgevoerd.

4 De rozenkrans in mei- en oktobermaand

In mei (Mariamaand) en oktober (rozenkransmaand) wordt de rozenkrans gebeden 20 minuten vóór het begin van de H. Missen van dinsdag, woensdag en vrijdag.