Rozenkrans, geheimen

Uit Parwiki

De betekenis

Tijdens het rozenkransgebed worden de zogenaamde geheimen of mysteries van de Rozenkrans overwogen. Zij vormen een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elke reeks geheimen bestaat uit vijf overwegingen.
Tot eind 2002 waren er drie reeksen geheimen: De blijde, droev(ig)e en glorievolle geheimen. Paus Johannes-Paulus II voegde er toen een vierde reeks aan toe: De geheimen van het Licht.

De geheimen
(met de voorkeursdag waarop deze overwogen worden)
De blijde geheimen (maandag en zaterdag):
 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
 3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden
De droeve geheimen (dinsdag en vrijdag):
 1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
 2. Jezus wordt gegeseld
 3. Jezus wordt met doornen gekroond
 4. Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg
 5. Jezus sterft aan het kruis
De geheimen van het Licht (donderdag):
 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
 2. Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van Kana
 3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
 4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
 5. Jezus stelt de eucharistie in bij het Laatste Avondmaal
De glorievolle geheimen (zondag en woensdag):
 1. Jezus verrijst uit de doden
 2. Jezus stijgt op ten hemel
 3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen
 4. Maria wordt in de hemel opgenomen
 5. Maria wordt in de hemel gekroond

Illustraties uit de St. Augustinuskerk

De blijde geheimen

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
Jezus wordt in de tempel teruggevonden

De droeve geheimen

Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
Jezus wordt gegeseld
Jezus wordt met doornen gekroond
Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg
Jezus sterft aan het kruis

De glorievolle geheimen

Jezus verrijst uit de doden
Jezus stijgt op ten hemel
De heilige Geest daalt neer over de apostelen
Maria wordt in de hemel opgenomen
Maria wordt in de hemel gekroond