H. Vormsel

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Opent zodra datum bekend is


In 2021 is er geen vormsel en geen vormselvoorbereiding. In 2022 hernemen we in een tweejaarlijkse cyclus.

De H. Geest daalt neer als een duif. St. Augustinuskerk

Wij proberen het H. Vormsel om de twee jaar in de even jaren in te plannen op een vrijdagavond op het eind november of begin december. Deze datum moet worden afgesproken met de vormheer die de bisschop aanwijst. Dit gebeurt meestal aan het einde van het schooljaar. Zo gauw de vormheer voor onze parochies voor het volgende seizoen bekend is (meestal in de loop van de maand juni) wordt dat hier gemeld en dan opent hier het inschrijfformulier.
Iedereen mag de viering van het H. Vormsel bijwonen.

Wie mag/kan het H. Vormsel ontvangen?

Alle gedoopte jongens en meisjes vanaf Groep 8 en Brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. Je kan het sacrament van het Vormsel maar één keer ontvangen.
Uiteraard wordt van je verwacht dat je deelneemt aan de voorbereiding.
Volwassenen die het H. Vormsel willen ontvangen dienen contact op te nemen met de pastoor.

Uitleg van het H. Vormsel

Een korte uitleg van het H. Vormsel vindt U hier.

Lestijden

De voorbereiding voor beide parochies is op dinsdagmiddag 16:45-17:20 in de Parochiezaal in Elsloo.
De lessen beginnen in de loop van de maand september.

Voor 2022 zijn de lessen nog niet gepland!

Aanmelden

Na het bekend worden van de nieuwe vormseldatum opent hier in de loop van juni/juli het inschrijfformulier en verschijnen de exacte lestijden.
Persoonlijke instellingen