Onze parochie

Uit Parwiki

1 Inleiding

De parochie St. Augustinus, Elsloo bestaat al sinds mensenheugenis. Kort historisch overzicht.
In 1926 werd de parochie St. Jozef, Meers afgesplitst van de moederparochie en werden er enkele grenscorrecties met de parochie St. Martinus, Stein uitgevoerd.
Vanaf 1995 vormden beide parochies een federatie, met één pastoraal team en kerkbestuur, echter met gesplitste financiën.
Op 1 januari 2024 zijn beide parochies herenigd onder de naam H. Augustinus, Elsloo.

Elsloomeers.png

2 Hoe de parochie in Meers ontstond

Vanwege de afstand tot de St. Augustinuskerk ontstonden in 1880 in Meers plannen om een nieuwe parochie op te richten. In 1895 werd een houten noodkerk gebouwd en in 1910 werd een eerste kleine St. Jozefkerk gebouwd. In 1932 werd Meers eindelijk een zelfstandige parochie met de naam St. Jozef. De kerk werd in 1934-35 jaar behoorlijk uitgebreid om als parochiekerk dienst te kunnen doen. Kort historisch overzicht.
Elsloo zelf kreeg er in 1959 nog een tweede kerk, de Mariakerk bij.

3 Weer verenigd

Sedert 1992 hebben Elsloo en Meers weer één pastoor. Gezien de nieuwe situatie vormen beide parochies vanaf 1996 een federatie. Zo vormen de moeder- en dochterparochie weer een eenheid. Dit betekent dat het bestuur, de pastoraal en de exploitatie gezamenlijk gebeuren, maar dat de financiën en het vermogen van de parochies gescheiden blijven. Alle kerkbestuursleden zijn vanaf dat moment steeds benoemd voor beide parochies.

4 Fusie tot één parochie

Op 1 januari 2024 zijn, in opdracht van het bisdom, onze parochies gefuseerd tot één parochie met de naam H. Augustinus.
Zoals het in het nieuwe kerkelijke recht hoort wordt één kerk de officiële parochiekerk. Dat is de St. Augustinuskerk.
De Mariakerk en de St. Jozefkerk krijgen de status van hulpkerken.
Onze parochie behoort tot het dekenaat Sittard en het bisdom Roermond.