Eerste H. Communie

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken


Info over de eerste H. Communie in 2021

Waar en wanneer? Elsloo op zondag 16 mei 2021 om 11:00 uur in de Mariakerk.

Voorbereiding?

De lessen zijn op dinsdag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. (Er is opvang aanwezig vanaf 15:00 uur).
De lessen beginnen op dinsdag 5 januari 2021.

Wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle lessen en aan de boeteviering op woensdag 12 mei 2021 om 14:00 uur.

Voor wie?

De viering (incl. voorbereiding) staat open voor alle kinderen die wonen in een van onze beide parochies of die er onderwijs volgen of die reeds ruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij onze parochie. Iets oudere kinderen zijn ook welkom. Verdere uitzonderingen in overleg met de pastoor.

Ouderavond?

op woensdag 13 januari 2021 om 20:00 uur in de Parochiezaal.

Of de ouderavond daadwerkelijk (dan) kan doorgaan moet nog blijken.

Kosten?

De communieviering en voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage meedoet. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. film op USB en foto). Indien van toepassing kunt u het bedrag overmaken naar NL02 RABO 0104951206 t.n.v. parochie H. Augustinus, Elsloo (graag m.v.v. communie en de naam van de communicant).

Aanmelden?

  • Van 1 december 2020 - 3 januari 2021 kunt u uw kind(eren) aanmelden, liefst via het inschrijfformulier.
  • Eventueel kunt u deze gegevens op een blaadje schrijven en in de brievenbus van de pastoor bezorgen.

De benodigde gegevens zijn:

naam; voornamen; roepnaam; adres; geboortedatum; doopparochie; doopdatum; telefoonnummer(s);
emailadres(sen); aantal kinderen in het gezin (vw. plaatsreservering).

De informatie voor de kinderen die in 2020 de communie zouden doen en vw. Covid-19 in 2021 meedoen volgt t.z.t.
Zij zullen in principe pas later instromen bij de lessen.

Afspraken zoals de ouderavond zijn natuurlijk afhankelijk van de dan geldende regels.
Wij houden er overigens ernstig rekening mee dat de corona-perikelen in mei nog niet voorbij zijn
en dat de communiedatum zoals in 2020 moet worden opgeschoven.

Persoonlijke instellingen