Communie:Meezingen in de Mariakerk

Uit Parwiki
Slotliederen op 4 maart 2018
Slotliederen op 28 januari 2018
Slotliederen op 30 januari 2016
Een aantal keren zingen de communicanten de liederen die zij al geleerd hebben aan het einde van de Eucharistieviering van 11.00 uur in de Mariakerk.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Kinderen en ouders nemen gewoon plaats vooraan in de kerk.
U kunt het makkelijkst via de hoofdingang de kerk betreden.

Bij het ter communie gaan van de grote mensen komen eerst de kinderen naar voren. De kinderen krijgen een kruisje op het voorhoofd en gaan dan naar het Jeugdkoor toe. Daar worden zij opgevangen door de medewerkers en medewerksters die zij kennen van de communievoorbereiding. De kinderen nemen plaats vóór het Jeugdkoor en zingen dan twee liederen, die zij al geleerd hebben. Na de zegen neemt het koor de kinderen mee naar de parochiezaal, waar u hen kunt oppikken en eventueel zoals iedere zondag iets kunt drinken.


Kinderen die al koorlid of misdienaar zijn nemen gewoon plaats bij het koor of de misdienaars tijdens de dienst.


Na de Mis zijn zoals elke zondag onze zaal, bieb en speelkelder geopend.

Wij rekenen erop dat jullie allemaal komen!