Communie:Communielessen

Uit Parwiki
Communievoorbereiding
Lessen Liederen
Cover-tr.png

Les 0: Gebeden vóór en na de les
Les 1: God houdt van mij en laat mij leven
Les 2: God is Onze Vader
Les 3: Ik ben een kind van God
Les 4: Het kerkgebouw
Les 5: Jezus laat zien dat Hij de Zoon van God is
Les 6: Jezus geneest zieken en wekt doden op
Les 7: Het doopsel
Les 8: Jezus leert Zijn leerlingen dopen
Les 9: Wij doen soms iets fout
Les 10: De goede Vader vergeeft
Les 11: De H. Eucharistie of de H. Mis
Les 17: Film: Op weg naar Pasen

Heel gewoon zoals ik ben
God kent jou vanaf het begin
Er stonden heel veel kind`ren (Palmpasen)
Ja is ja, nee is nee
Neem je kroon en zet hem op

De kinderen krijgen een grote vel wit papier (A3) mee naar huis. Daarop mogen zij een tekening, schilderwerkje, collage of iets anders maken. Wij hangen dit werkje op in de kerk tijdens de communiemis.
Het thema is de Eerste H. Communie.

Als ze hun werkje klaar hebben kunnen zij het meebrengen, uiteraard vóór de communieviering.
Vergeet niet de naam op de achterkant te vermelden.
Na de Eerste Communie-viering krijgen zij hun werkje weer terug.

Maak er iets moois van!
Let op: wij hangen het werkje op met de smalle zijde aan de bovenkant (portret-formaat).

Tip: de Mariakerk is wit, zorg dat je werkje kleurrijk is.

Je mag nu als je wil het hele communieboekje invullen en een van de volgende lessen meebrengen. Je mag ook ervoor kiezen om alleen tot les 11 in te vullen.
  • Op deze pagina plaatsen wij de liederen en de lesinhoud na de les, waarin ze aangeleerd/behandeld zijn.
  • Je mag de lessen in je werkboek die hierboven al genoemd zijn alvast invullen. Wij verwachten dat je het boekje invult. Als je dat graag wil mag je het ook kleuren.
  • De volgorde van de lessen in het werkboek komt niet altijd overeen met de volgorde van de echte lessen.

© Tekeningen Shanna Paulissen en Kerkbestuur St. Augustinus, Elsloo.