Communie:Les 00: Gebeden vóór en na de les

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Wij beginnen elke les met het

Onze Vader.
Dat is het gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft.

Wij eindigen elke les met het

Wees Gegroet.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Persoonlijke instellingen